Панасюк Олександр Анатолійович, Панасюк Александр Анатольевич, Panasiuk Olexandr A.
Панасюк Олександр Анатолійович, Панасюк Александр Анатольевич, Panasiuk Olexandr A.
Verified email at nulau.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
До питання про співвідношення понять «повноваження» та «компетенція» суду в кримінальному провадженні
ОА Панасюк
Публічне право, 282-290, 2013
102013
Дискреційні повноваження суду в кримінальному судочинстві України: теоретичні аспекти
ОА Панасюк
Вісник Академії правових наук України, 248-258, 2011
82011
Застосування належної правової процедури судом першої інстанції при вирішенні питання допустимості доказів
ОА Панасюк
«Jurnalul juridic national: teorie şi practică» (Научно-практическое …, 2014
5*2014
Панасюк О. А. Оцінка судом першої інстанції доказів на предмет їх допустимості на стадії судового розгляду в кримінальному провадженні
ОА Панасюк
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право» 3 …, 2014
3*2014
Розгляд судом першої інстанції клопотань учасників судового провадження на стадії судового розгляду: окремі проблеми теорії та практики
ОА Панасюк
Теорія і практика правознавства : електронне наукове фахове видання …, 2013
22013
Діяльність суду першої інстанції по забезпеченню права потерпілого на відшкодування (компенсацію) шкоди в судовому провадженні: окремі аспекти
ОА Панасюк
Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені ЕО …, 2014
12014
Окремі питання належної правової процедури здійснення доступу до приватної інформації під час провадження досудового розслідування кримінальних правопорушень
ОА Панасюк, СВ Рак, ЮМ Булгакова
Вісник асоціації кримінального права України 1 (13), 236-258, 2020
2020
ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК СТИЛІСТИКИ І ФУНКЦІЙ У КУБІЗМІ І ФУТУРИЗМІ
О Панасюк
Культурні та мистецькі студії ХХІ століття: науково-практичне партнерство, 383, 2019
2019
Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні: деякі проблемні питання теорії та практики
ОА Панасюк
Актуальні питання досудового розслідування: III Всеукраїнська науково …, 2017
2017
Окремі питання порядку дослідження доказів під час судового розгляду кримінального провадження
ОА Панасюк
Ароцкерівські читання: міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю від дня …, 2017
2017
Окремі аспекти реалізації засад кримінального провадження під час дослідження доказів на стадії судового розгляду
ОА Панасюк
Актуальні питання державотворення в Україні: Міжнародна науково-практична …, 2017
2017
Процесуальні передумови організації проведення судового слідства судом першої інстанції в кримінальному провадженні
ОА Панасюк
Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства …, 2017
2017
Поняття та ознаки дискреційних повноважень суду в кримінальному провадженні
ОА Панасюк
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки …, 2017
2017
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ДО ДІЙ В УМОВАХ БОЮ
ОА Панасюк
2016
Культурно-просвітницька діяльність білоруських національних організацій на території України в 1918 р.
О Панасюк
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі …, 2016
2016
До проблеми допустимості використання судом першої інстанції наданих стороною обвинувачення матеріалів, що містять показання
ОА Панасюк
«Jurnalul juridic national: teorie şi practică» (Научно-практическое …, 2016
2016
Поняття та ознаки дискреційних повноважень суду в кримінальному провадженні: теоретичний аспект
ОА Панасюк
Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково …, 2016
2016
Вирішення питання про недопустимість доказів у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування
ОА Панасюк
Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково …, 2015
2015
Регулятивний вплив функцій інституту допустимості доказів на повноваження суду першої інстанції у кримінальному процесі
ОА Панасюк
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки …, 2015
2015
Повноваження суду першої інстанції на стадії судового розгляду та правило «асиметрії» оцінки допустимості доказів у кримінальному процесі
ОА Панасюк
Право і суспільство, 240-248, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20