Світлана Володимирівна Свірко / Svitlana Svirko   ORCID:0000-0001-9157-4672
Світлана Володимирівна Свірко / Svitlana Svirko ORCID:0000-0001-9157-4672
Державний університет "Житомирська політехніка"
Подтвержден адрес электронной почты в домене ztu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Підручник
РТ Джога, СВ Свірко, ЛМ Сідельник
К.: КНЕУ, 31-35, 2003
1932003
Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах: Навч. посібник
СВ Свірко
К.: КНЕУ, 83, 2003
1832003
Бухгалтерський облік у бюджетних установах: методологія та організація: Монографія
СВ Свірко
К.: КНЕУ 243, 2006
1532006
Реформування бухгалтерського обліку в державному секторі відповідно до міжнародних стандартів – . – с.
СВ Свірко, ЛГ Ловінська, НІ Сушко
К.: ДННУ «Акад.фін.управління» 1, 568, 2013
31*2013
Бухгалтерський облік в бюджетних установах України: методологія і організація: дис. д-ра екон. наук: 08.06. 04/Київський національний економічний ун-т імені Вадима Гетьмана
СВ Свірко
Вадима Гетьмана, 197-228, 2006
222006
Облікова політика суб’єктів державного сектору: позиції міжнародної теорії та практики
СВ Свірко
Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси, 65-78, 2009
182009
Бухгалтерський облік і прийняття рішень у бюджетних організаціях
СВ Свірко
К.: КНЕУ 188, 2000
182000
Первинна організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах України: розробка робочого плану рахунків
СВ Свірко, АП Дикий, МЮ Самчик
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2017
172017
Загальні положення порядку складання фінансової звітності в секторі державного управління відповідно до МСБОДС
СВ Свірко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010
152010
Проблеми ідентифікації змістовного наповнення відправних положень бухгалтерського обліку в дисертаційних роботах учених України
СВ Свірко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
122009
Современные тенденции развития бюджетного учета в Украине
СВ Свирко
Международный бухгалтерский учет, 53 - 66, 2014
112014
Принципи та методи вітчизняного бухгалтерського бюджетного обліку в умовах його модернізації
СВ Свірко
Фінанси, облік і аудит, 360-369, 2012
112012
Фінансовий облік у державному секторі: міжнародний підхід. Ч. 1
ЛГ Ловінська, СВ Свірко, ТІ Єфименко, ОО Канцуров
К.: Аграрна наука, 2009
112009
Облікова політика бюджетних установ як дієвий інструмент оптимізації їх бухгалтерського обліку
СВ Свірко
Фінанси, облік і аудит, 269-295, 2015
102015
Облік і звітність в оподаткуванні:[підручник]
СО Левицька, СВ Свірко, ОО Осадча
Рівне: НУВГП, 2013
102013
Розвиток оцінки нефінансових активів у бюджетних установах: історичні традиції та сучасні тенденції
СВ Свірко
Незалежний аудитор, 23-34, 2013
102013
Модернізація бюджетного обліку як інструмент успішної інтеграції національної економіки до світового господарства
СВ Свірко
Актуальні проблеми економіки, 478-484, 2014
92014
Організація управлінського обліку в бюджетних установах: етап постановки та його складові
СВ Свірко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014
82014
Побудова системи рахунків бухгалтерського бюджетного обліку в умовах формування інтегрованого інформаційного забезпечення управління державними фінансами України
СВ Свірко, АІ Фаріон
Незалежний аудитор, 19-27, 2013
82013
Концептуалізація управлінського обліку в бюджетних установах України
СВ Свірко
ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», 2012
82012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20