Світлана Володимирівна Свірко
Світлана Володимирівна Свірко
професор кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Житомирський
Подтвержден адрес электронной почты в домене ztu.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Підручник
РТ Джога, СВ Свірко, ЛМ Сідельник
К.: КНЕУ, 31-35, 2003
1802003
Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах: Навч. посібник
СВ Свірко
К.: КНЕУ, 83, 2003
1712003
Бухгалтерський облік у бюджетних установах: методологія та організація: Монографія
СВ Свірко
К.: КНЕУ 243, 2006
1462006
Реформування бухгалтерського обліку в державному секторі відповідно до міжнародних стандартів – . – с.
СВ Свірко, ЛГ Ловінська, НІ Сушко
К.: ДННУ «Акад.фін.управління» 1, 568, 2013
28*2013
Бухгалтерський облік в бюджетних установах України: методологія і організація: Дис... д-ра екон. наук: 08.06. 04/Київський національний економічний ун-т ім
СВ Свірко
Вадима Гетьмана, 197-228, 2006
212006
Бухгалтерський облік і прийняття рішень у бюджетних організаціях
СВ Свірко
К.: КНЕУ 188, 2000
182000
Первинна організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах України: розробка робочого плану рахунків
СВ Свірко, АП Дикий, МЮ Самчук
ЖДТУ, 2017
162017
Загальні положення порядку складання фінансової звітності в секторі державного управління відповідно до МСБОДС
СВ Свірко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010
162010
Облікова політика суб’єктів державного сектору: позиції міжнародної теорії та практики
СВ Свірко
Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси, 65-78, 2009
162009
Розвиток оцінки нефінансових активів у бюджетних установах: історичні традиції та сучасні тенденції
СВ Свірко
Незалежний аудитор, 23-34, 2013
112013
Принципи та методи вітчизняного бухгалтерського бюджетного обліку в умовах його модернізації
СВ Свірко
Фінанси, облік і аудит, 360-369, 2012
112012
Облікова політика бюджетних установ як дієвий інструмент оптимізації їх бухгалтерського обліку
СВ Свірко
Фінанси, облік і аудит, 269-295, 2015
102015
Проблеми ідентифікації змістовного наповнення відправних положень бухгалтерського обліку в дисертаційних роботах учених України
СВ Свірко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
102009
Современные тенденции развития бюджетного учета в Украине
СВ Свирко
Международный бухгалтерский учет, 53 - 66, 2014
92014
Фінансовий облік у державному секторі: міжнародний підхід. Ч. 1
ЛГ Ловінська, СВ Свірко, ТІ Єфименко, ОО Канцуров
К.: Аграрна наука, 2009
92009
Концептуалізація управлінського обліку в бюджетних установах України
СВ Свірко
ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», 2012
82012
Консолідована фінансова звітність суб’єктів державного сектору за МСБОДС: теоретичні положення та методичні підходи
СВ Свірко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011
82011
Модернізація бюджетного обліку як інструмент успішної інтеграції національної економіки до світового господарства
СВ Свірко
Актуальні проблеми економіки, 478-484, 2014
72014
Суб’єкти та об’єкти бухгалтерського обліку в державному секторі України в контексті чинного вітчизняного законодавства
СВ Свірко, АІ Фаріон
Незалежний аудитор, 36-42, 2012
72012
Доходи спеціального фонду бюджетних установ в вітчизняній та міжнародній обліковій практиці: характеристика та порівняльний аналіз
СВ Свірко
Вчені записки. Науковий збірник, 89 - 95, 2009
72009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20