Підписатись
Наталя Миколаївна Сіренко
Наталя Миколаївна Сіренко
завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, доктор економічних наук, професор
Підтверджена електронна адреса в mnau.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Управління стратегією інноваційного розвитку аграрного сектора економіки України
НМ Сіренко
1772010
Управління інноваційною системою аграрного підприємства
НМ Сіренко
Регион, 27-31, 2008
372008
Органічні продукти харчування у забезпеченні продовольчої безпеки України.
НМ Сіренко, ТО Чайка, ТА Чайка
212012
Фінансовий ринок України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку
НО Шишпанова, НА Шишпанова, АО Іванов
Миколаївський національний аграрний університет, 2017
202017
Forecasting Economic Indices of Agricultural Enterprises Based on Vector Polynomial Canonical Expansion of Random Sequences.
IP Atamanyuk, YP Kondratenko, NN Sirenko
ICTERI, 458-468, 2016
172016
Бюджетно-податкове стимулювання інноваційного розвитку аграрного сектора економіки
Н Сіренко, О Мельник
Економіст, 28-32, 2013
172013
Інноваційне підприємництво як складова стратегії розвитку аграрного сектора економіки
НМ Сіренко, ОІ Мельник
Миколаївський національний аграрний університет, 2013
172013
Концептуальні засади інноваційного розвитку аграрного сектора економіки України
НМ Сіренко
Маркетинг і менеджмент інновацій, 234-240, 2012
172012
Management system for agricultural enterprise on the basis of its economic state forecasting
I Atamanyuk, Y Kondratenko, N Sirenko
Complex Systems: Solutions and Challenges in Economics, Management and …, 2018
142018
Вдосконалення управління дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємства
НМ Сіренко, ОВ Смирнова
Агросвіт, 44-46, 2011
142011
Нова роль сільського господарства в економічному розвитку країни [Електронний ресурс]
НМ Сіренко
Режим доступу: URL: http://www. btsau. kiev. ua–Назва з екрана, 2009
132009
Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах
НМ Сіренко, МВ Дубініна, ІВ Баришевська, СВ Сирцева, ОІ Мельник
Миколаїв: МДАУ, 2010
112010
Розвиток інноваційного підприємництва в аграрному секторі економіки України: монографія
НМ Сіренко, ОІ Мельник
Миколаїв: МНАУ, 2016
102016
Інноваційний розвиток аграрного сектора економіки в контексті глобалізації та євроінтеграції
НМ Сіренко
Наукові праці Полтавської державної аграрної академії 2, 265-272, 2012
102012
Система державного управління інноваційним процесом в Україні
НМ Сіренко, ВА Дубінін
Вісник аграрної науки Причорномор’я. Спеціальний випуск 3, 190-194, 2007
102007
Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: курс лекцій
НМ Сіренко, ІВ Баришевська, ЮО Щербина
Миколаїв: МНАУ, 2016
92016
Соціальне підприємництво в Україні: основні аспекти
НМ Сіренко, ТІ Лункіна
92016
Особливості стратегічного управління розвитком аграрних підприємств
Н Сіренко, І Баришевська
Економіст, 17-18, 2012
92012
Мотиваційний механізм в системі активізації діяльності аграрних підприємств
ОД Гудзинський, НМ Сіренко
ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ АГРАРНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ, 2009
82009
Теоретико-методологічні та прикладні аспекти розвитку організаційних формувань
ОД Гудзинський, НМ Сіренко
АГРАРНОЇ НАУКИ ПРИЧОРНОМОР’Я ВИПУСК 4 (51), 14, 2009
82009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20