Подписаться
Олександр Тєлєтов
Олександр Тєлєтов
СНАУ, факультет економіки і менеджменту, кафедра публічного управління та адміністрування
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економіка підприємства
ЛГ Мельник, ОІ Карінцева, ОВ Кубатко, СА Петровська, ОС Романко, ...
Університетська книга, 2012
1692012
Основы маркетинга
ВД Секерин
КноРус, 2012
1222012
Маркетинг у промисловості: підручник
ОС Тєлєтов
Київ: Центр навчальної літератури, 6-12, 2004
1002004
Рекламний менеджмент: підручник
ОС Тєлєтов
Суми: ВТД «Університетська книга, 2009
992009
Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу
СМ Ілляшенко, ВЯ Заруба, ЛГ Мельник, ПГ Перерва, ІЛ Решетнікова, ...
Університетська книга, 2008
942008
Мотиваційні механізми дематеріалізаційних та енергоефективних змін національної економіки
ІМ Сотник, ВГ Боронос, ТА Васильєва, ІО Галиця, АВ Кучмійов, ...
Університетська книга, 2016
882016
Маркетингові дослідження: навч. посіб.
ОС Тєлєтов
К.: Знання України 290, 12, 2010
742010
Проблеми управління інноваційним розвитком підприємств у транзитивній економіці
СМ Ілляшенко, ОВ Прокопенко, ЛГ Мельник, ВВ Божкова, ...
Університетська книга, 2005
662005
Маркетинг продукції виробничо-технічного призначення: монографія
ОС Тєлєтов
Суми: Вид-во СумДУ 231, 3, 2002
592002
Применение методов и инструментов маркетинга в управлении знаниями
СН Ильяшенко
Сумський державний університет, 2013
51*2013
Маркетинг у промисловості: Монографія
ОС Тєлєтов
К.: Центр навчальної літератури 248, 5, 2004
502004
Особливості та перспективи маркетингу туристичних послуг в Україні
ОС Тєлєтов, НЄ Косолап
Маркетинг і менеджмент інновацій, 21-34, 2012
482012
Педагогічний маркетинг у діяльності навчальних закладів
СГ Тєлєтова, ОС Тєлєтов
Маркетинг і менеджмент інновацій, 117-124, 2011
442011
Упаковка як об'єкт інноваційного маркетингу
ОС Тєлєтов, ВМ Шатова
Маркетинг і менеджмент інновацій, 11-20, 2014
352014
Проблеми і перспективи ринково-орієнтованого управління інноваційним розвитком
СМ Ілляшенко, ІО Галиця, ВГ Герасимчук, ОБ Жихор, ОІ Маслак, ...
ТОВ" Друкарський дім" Папірус", 2011
342011
Рекламна діяльність вищого навчального закладу
ОС Тєлєтов, МВ Провозін
Маркетинг і менеджмент інновацій, 53-64, 2011
332011
Брендинг та ребрендинг в умовах сучасних промислових виробництв
ОС Тєлєтов
Вид-во Львівської політехніки, 2010
302010
Особливості мовленнєвого впливу в рекламних текстах
ОС Тєлєтов, СГ Тєлєтова
Маркетинг і менеджмент інновацій, 49-58, 2015
262015
Organizational and economic mechanism of industrial enterprises social infrastructure management
OS Tielietov, NY Letunovska
Актуальні проблеми економіки, 329-337, 2014
242014
Внутрішній маркетинг підприємства: теорія, методика, практика
АВ Федорченко, АВ Федорченко, ОВ Окунєва, ОВ Окунева
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015
212015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20