Щокін Юрій Вадимович, Щёкин Юрий Вадимович, Shchokin Yuri
Щокін Юрій Вадимович, Щёкин Юрий Вадимович, Shchokin Yuri
Verified email at nulau.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Міжнародне право
МВ Буроменський, ІБ Кудас, ВС Маевська Алла Анатоліївна, Семенов, ...
Навч. посібник / МВ Буроменський (заг. ред.).—К.: Юрінком Інтер, С. 55–58 …, 2005
562005
Міжнародно-правовий звичай: проблеми теорії і практики: монографія
ЮВ Щокін
Х.: Право, 2012
192012
КОНСТИТУЦІЙНА НОРМА ЩОДО МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ ЗВИЧАЇВ: ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ І ЗМІСТУ.
Ю Щокін
Law of Ukraine, 2017
62017
Міжнародна правосуб’єктність Європолу
ЮВ Щокін
Український часопис міжнародного права, 100-106, 2003
62003
Юридична природа привілеїв та імунітетів міжнародних міжурядових організацій та їх персоналу
Ю Щокін
видавництво" Право", 2002
52002
Неповне членство в міжнародних організаціях
ЮВ Щокін
Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 1999
51999
Проблема співвідношення міжнародноправового звичаю і міжнародного договору як джерел міжнародного права
ЮВ Щокін
Вісник Харківського національного університету ім. ВН Каразіна.—Серія …, 2009
32009
Международно-правовой обычай или международно-правовой договор: конкуренция источников в приоритете закрепления норм общего международного права
ЮВ Щекин
Проблемы законности, 186-189, 2008
32008
Формування міжнародно-правових звичаїв: розмежування понять «практика» і opinio juris
Ю Щокін
видавництво" Право", 2005
32005
Международно-правовой статус Содружества Независимых Государств и правовые основания участия Украины в его деятельности
ЮВ Щекин
Проблеми законності, 40-45, 1998
31998
Теорія та практика застосування Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод: компендіум
ОВ Сердюк, ЮВ Щокін, ІВ Яковюк
22017
Міжнародно-правовий звичай: сучасні проблеми, теорія і практика
ЮВ Щокін
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Харків, 2016
22016
Объективные признаки международных межправительственных организаций
ЮВ Щёкин
Проблеми законності, 2013
2*2013
Міжнародні звичаї в російській доктрині міжнародного права другої половини XIX-початку XX століття
Ю Щокін
видавництво" Право", 2008
22008
Изменение норм международных договоров международно-правовыми обычаями
ЮВ Щёкин
Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій., 186-194, 2007
22007
Роль національних судів у формуванні міжнародно-правових звичаїв
Ю Щокін
видавництво" Право", 2007
22007
Місце звичаїв міжнародного права у правопорядку України
Ю Щокін
видавництво" Право", 2007
22007
Суб'єктний елемент міжнародно-правового звичаю як теоретичне узагальнення міжнародного практичного досвіду
Ю Щокін
видавництво" Право", 2006
22006
Міжнародно-правовий звичай крізь призму теорії «мовчазної» угоди
Ю Щокін
видавництво" Право", 2006
22006
Недержавні учасники процесу утворення міжнародно-правових звичаїв
Ю Щокін
видавництво" Право", 2006
22006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20