Олександр Петрачков, О Петрачков, ОВ Петрачков, Oleksandr Petrachkov, O. V. Petrachkov, O Petrachkov
Олександр Петрачков, О Петрачков, ОВ Петрачков, Oleksandr Petrachkov, O. V. Petrachkov, O Petrachkov
Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuou.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Аналіз взаємозв’язку між фізичною та професійною підготовленістю у військовослужбовців за контрактом різних військових спеціальностей
О Петрачков
Теорія і методика фізичного виховання і спорту 4, 67-69, 2007
192007
Професійно-прикладна підготовка курсантів у навчальному центрі сухопутних військ із застосуванням удосконалених нормативів фізичної підготовленості
ОВ Петрачков
ступеня к. пед. н: спец. 13.00. 04/ОВ Петрачков.–Хмельницький, 2012.–20 с, 2012
162012
Найбільш інформативні показники фізичної та професійної підготовленості військових фахівців
ОВ Петрачков
Педагогічні науки: реалії та перспективи: зб. наук. праць, 161-165, 2009
162009
Аналіз проблем у системі фізичної підготовки у зв’язку зі зміною способу комплектування армії та скороченням терміну
ОВ Петрачков, ЮС Фіногенов
Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 72-76, 2008
142008
Analiz vzayemozvyazku mizh fizychnoyu ta profesiynoyu pidhotovlenistiu u viyskovosluzhbovtsiv riznykh viyskovykh spetsialnostey [Analysis of interconnection between physical …
O Petrachkov
Teoriya i metodyka fizychnoho vykhovannia i sportu 4, 67-69, 2007
62007
Provision of Physical Training of Servicemen: a tutor’s manual
VI Barkov, NB Verbin, SI Glazunov, SM Zhembrovsky, OV Petrachkov
Kiev, NUOU 88, 2016
52016
Диференціація вимог щодо фізичної підготовленості молодого поповнення на різних етапах його навчально-бойової підготовки
ОВ Петрачков
Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. МП Драгоманова …, 2011
5*2011
Physical fitness level of students of higher educational institutions from a historical perspective
G Griban, O Коbernyk, O Petrachkov, S Dmytrenko, O Khurtenko, ...
International Journal of Applied Exercise Physiology 9 (9), 162-171, 2020
42020
Створення та перспективи розвитку навчально-наукового інституту фізичної культури та спортивно-оздоровчих технологій НУОУ імені Івана Черняховського
О Петрачков, Н Височіна
Спортивна наука та здоров'я людини 1 (1), 41-48, 2019
42019
Influence of different training activities on development of junior athletes’ logical thinking
M Khoroshukha, G Griban, N Terentieva, P Tkachenko, O Petrachkov, ...
International Journal of Human Movement and Sports Sciences 9 (1), 62-70, 2021
32021
Загальний рівень фізичної підготовленості військовослужбовців строкової служби та військовослужбовців за контрактом
ОВ Петрачков
Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 28-30, 2007
32007
The establishment of the Educational and scientific institute of physical culture and sports and health technologies of the National Defence University of Ukraine named after …
OV Petrachkov, N Vysochina
Sport Science for Sports Practice, Teacher’s Training and Healtn promotion …, 2019
22019
The establishment of the Educational and scientific institute of physical culture and sports and health technologies of the National Defence University of Ukraine named after …
OV Petrachkov, N Vysochina
Sporto mokslas / Sport science 95 (1), 76-78, 2019
22019
Фізична підготовка, як фактор прискореної адаптації військовослужбовців до бойової діяльності в умовах жаркого клімату
ОВ Петрачков
Збірник наукових праць “Вісник Національного університету оборони України …, 2014
22014
Особливості фізичної підготовки в темний час доби та в умовах обмеженої видимості
ОВ Петрачков
Новітні технології – для захисту повітряного простору, 385-386, 2013
2*2013
Вимоги сучасного бою до рівня фізичної підготовленості військовослужбовців механізованих підрозділів Сухопутних військ
ОВ Петрачков
Вісник Національного університету оборони України: зб. наук. праць, 25, 2011
22011
Вплив факторів на ефективність процесу бойової підготовки військовослужбовців сухопутних військ
ОВ Петрачков
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2013
12013
ФІЗИЧНЕ ЗДОРОВ’Я ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ СТРОКОВОЇ СЛУЖБИ З РІЗНИМ РІВНЕМ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ
ОВ Петрачков
ББК 68.4 (4 УКР) я 43 В 42, 60, 2008
12008
Dynamics of the Professional Endurance Indicators in Officers of the Operational Level in a Higher Military Educational Institution During Training
DG Oleniev, OV Petrachkov, NB Verbyn, VA Shemchuk, AM Tiazhyna
Journal of Intellectual Disability-Diagnosis and Treatment 9 (5), 495-503, 2021
2021
Identification of Informative Physical Condition Indicators for Self-Training Exercise Programs Design for Middle-Aged Overweight and Obese Women
O Andrieieva, A Nahorna, O Yarmak, L Yerakova, V Kyrychenko, ...
Sport Mont 19 (S2), 75-81, 2021
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20