Подписаться
Искович-Лотоцкий Ростислав Дмитриевич
Искович-Лотоцкий Ростислав Дмитриевич
Подтвержден адрес электронной почты в домене vntu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Машины вибрационного и виброударного действия
РД Искович-Лотоцкий, ИБ Матвеев, ВА Крат
К.: Техніка 208, 4, 1982
961982
Основи теорії розрахунку та розробка процесів і обладнання для віброударного пресування. Монографія
РД Іскович-Лотоцький
Вінниця: УНІВЕРСУМ–Вінниця 338, 10, 2006
542006
Процеси та машини вібраційних і віброударних технологій
РД Іскович-Лотоцький, РР Обертюх, ІВ Севостьянов, ...
ВНТУ, 2006
462006
Вібраційні та віброударні пристрої для розвантаження транспортних засобів
РД Іскович-Лотоцький, ЯВ Іванчук
ВНТУ, 2011
242011
Гидропривод сваепогружающих и грунтоуплотняющих машин
МЕ Иванов, ИБ Матвеев, РД Искович-Лотоцкий, ВА Пишенин, ИВ Коц, ...
«Машиностроение», 1977
221977
Генератори імпульсів тиску для керування гідроімпульсними приводами вібраційних та віброударних технологічних машин: монографія
РД Іскович-Лотоцький
Вінниця: УНІВЕРСУМ–Вінниця, 2008
212008
Оптимізація конструктивних параметрів інерційного вібропрес-молота
РД Іскович-Лотоцький, ЯВ Іванчук, ЯП Веселовський
Вісник машинобудування та транспорту, 43-50, 2016
162016
Історія інженерної діяльності
РД Іскович-Лотоцький, ІВ Севостьянов, РД Искович-Лотоцкий, ...
ВНТУ, 2015
15*2015
Аналіз способів сепарування вологих дисперсних матеріалів та обладнання для їх реалізації
РД Іскович-Лотоцький, ІВ Севостьянов
НТУУ" КПІ", 2009
152009
Технологія моделювання оцінки параметрів формоутворення заготовок з порошкових матеріалів на вібропресовому обладнанні з гідроімпульсним приводом
ЗД Іскович-Лотоцький, ОВ Зелінська, ЯВ Іванчук
Вінниця: ВНТУ, 2018.-153 с./Рек. до друку ВР ВНТУ М-ва освіти і науки …, 2018
142018
Моделювання робочих процесів гідроімпульсного привода з однокаскадним клапаном пульсатором
РД Іскович-Лотоцький, ЯВ Іванчук, ЯП Веселовський
Вібрації в техніці та технологіях, 10-19, 2017
142017
Математичне моделювання робочих процесів інерційного вібропрес-молота з електрогідравлічною системою керування гідроімпульсного привода для формоутворення заготовок з …
РД Іскович-Лотоцький, ВП Міськов, ЯВ Іванчук
Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки, 176-180, 2016
142016
Моделювання робочих процесів в піролізній установці для утилізації відходів
РД Іскович-Лотоцький, ЯВ Іванчук, ЯП Веселовський
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 1 (8 (79)), 11-20, 2016
142016
Підвищення ефективності розвантаження матеріалів під дією періодичних ударних імпульсів
РД Іскович-Лотоцький, ЯВ Іванчук
142008
Застосування вібраційного гідроімпульсного приводу в будівельних і дорожних машинах
РД Іскович-Лотоцький, ЯВ Іванчук
Збірник наукових праць Харківської державної академії залізничного …, 2008
142008
Дослідження динаміки процесу роботи універсального гідравлічного віброудраного приводу для розвантаження транспортних засобів
РД Іскович–Лотоцький, ЯВ Іванчук
Наукові нотатки. Міжвузівський збірник (за напрямом «Інженерна механіка …, 2007
142007
Застосування гібридного моделювання при розробці установок для утилізації відходів
РД Іскович-Лотоцький
Технологічні комплекси. Науковий журнал–Луцьк 1 (2), 5, 2012
132012
Розрахунок параметрів вібропресового обладнання з гідроімпульсним приводом для зневоднення вторинних продуктів переробних та харчових виробництв
РД Іскович-Лотоцький, ІВ Севостьянов
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 109, 2007
132007
Вібраційні та віброударні процеси і машини у ливарному виробництві: Монографія
ММ Вірник, РД Іскович-Лотоцький, НР Веселовська
Вінниця: УНІВЕРСУМ–Вінниця 198, 0, 2007
132007
Математичне моделювання процесів віброударного сепарування вологих дисперсних матеріалів
ІВ Севастьянов, РД Іскович-Лотоцький
122008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20