Москвич Лідія. Moskvych Lidiia. Москвич Лидия.
Москвич Лідія. Moskvych Lidiia. Москвич Лидия.
Verified email at nulau.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Ефективність судової системи: концептуальний аналіз: монографія
ЛМ Москвич
Х.: ФІНН, 2011
872011
Організаційно-правові проблеми статусу суддів: дис к.ю.н.
ЛМ Москвич
Харків, 2003
56*2003
Статус судді: питання теорії та практики
ЛМ Москвич, СВ Подкопаєв, СВ Прилуцький
Х.: ВД «ІНЖЕК 360, 2004
412004
Правова доктрина у 5 т. Том 5
БВІ Тацій ВЯ, ВІБ за заг. ред. ВЯ Тація
X.: Право 5, 2013
32*2013
Статус суддів: теоретичний та порівняльно-правовий аналіз: монографія
ЛМ Москвич
Білозерка: Білозер. район. друк, 2004
322004
Суспільна довіра до суду як показник ефективності судової влади
ЛМ Москвич
Вісник Верховного суду України, 25-30, 2011
29*2011
Правовий статус носіїв судової влади в Україні (професійні судді, народні засідателі, суд присяжних): монографія
ЛМ Москвич, СО Іваницький, ІО Русанова
Х.: Фінн, 20-24, 2009
292009
Становлення та розвиток судових систем
ЛМ Москвич
Вісник Вищої ради юстиції, 73-81, 2010
222010
Проблеми підвищення ефективності судової системи: ареф. дис. д.ю.н.
ЛМ Москвич
Х., 2011
20*2011
Проблеми підвищення ефективності судової системи: автореф. дис ... д-ра юрид. наук / Л. М. Москвич . – Харків : Б. в., 2011 . – 40 с.
ЛМ Москвич
20*2011
у 5 т. Т. 5. Кримінально-правові науки в Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку/за заг. ред. ВЯ Тація, ВІ Борисова
П доктрина України
Х.: Право, 2013
172013
Організація судових та правоохоронних органів: підручник
ІЄ Марочкін
Х.: ТОВ «Одіссей, 2007
172007
Міжнародні стандарти ефективності судової системи та їх значення під час проведення судової реформи в Україні
ЛМ Москвич
Вісник Академії адвокатури України, 151-157, 2009
142009
Прокурорський нагляд в Україні: підручник
ПМК за ред. проф. ІЄ Марочкіна
Х.: Одіссей, 2006
14*2006
Судове право: крок від теорії до галузі права
Л Москвич
Право України, 18-25, 2015
122015
Ефективність судової системи: концептуальний аналіз
ЛМ Москвич
монографія/ЛМ Москвич.–Х.: Видавництво «ФІНН, 2011
122011
Прокурорський нагляд в Україні: підруч
ПМК за ред. ІЄ Марочкіна
Х.: Одіссей, 2005
12*2005
Вплив практики Європейського суду з прав людини на судову практику національних судів: текст доповіді
ЛМ Москвич
Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр.–Харків, 327-335, 2014
112014
До питання про проблеми судової реформи
Л Москвич
Вісник Академії правових наук України, 171-179, 2009
112009
Напрями оптимізації судоустрою України
ЛМ Москвич
Вісник Верховного Суду України, 25-31, 2011
102011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20