Москвич Лідія. Moskvych Lidiia. Москвич Лидия.
Москвич Лідія. Moskvych Lidiia. Москвич Лидия.
Verified email at nulau.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Ефективність судової системи: концептуальний аналіз: монографія
ЛМ Москвич
Х.: ФІНН, 2011
912011
Організаційно-правові проблеми статусу суддів: дис к.ю.н.
ЛМ Москвич
Харків, 2003
58*2003
Статус судді: питання теорії та практики
ЛМ Москвич, СВ Подкопаєв, СВ Прилуцький
Х.: ВД «ІНЖЕК 360, 2004
432004
Статус суддів: теоретичний та порівняльно-правовий аналіз: монографія
ЛМ Москвич
Білозерка: Білозер. район. друк, 2004
352004
Суспільна довіра до суду як показник ефективності судової влади
ЛМ Москвич
Вісник Верховного суду України, 25-30, 2011
33*2011
Правовий статус носіїв судової влади в Україні (професійні судді, народні засідателі, суд присяжних): монографія
ЛМ Москвич, СО Іваницький, ІО Русанова
Х.: Фінн, 20-24, 2009
302009
Правова доктрина у 5 т. Том 5
БВІ Тацій ВЯ, ВІБ за заг. ред. ВЯ Тація
X.: Право 5, 2013
27*2013
Проблеми підвищення ефективності судової системи: автореф. дис ... д-ра юрид. наук / Л. М. Москвич . – Харків : Б. в., 2011 . – 40 с.
ЛМ Москвич
23*2011
Становлення та розвиток судових систем
ЛМ Москвич
Вісник Вищої ради юстиції, 73-81, 2010
232010
Організація судових та правоохоронних органів: підручник
ІЄ Марочкін
Х.: ТОВ «Одіссей, 2007
192007
у 5 т. Т. 5. Кримінально-правові науки в Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку/за заг. ред. ВЯ Тація, ВІ Борисова
П доктрина України
Х.: Право, 2013
172013
Міжнародні стандарти ефективності судової системи та їх значення під час проведення судової реформи в Україні
ЛМ Москвич
Вісник Академії адвокатури України, 151-157, 2009
152009
Прокурорський нагляд в Україні: підручник
ПМК за ред. проф. ІЄ Марочкіна
Х.: Одіссей, 2006
14*2006
Судове право: крок від теорії до галузі права
Л Москвич
Право України, 18-25, 2015
132015
Прокурорський нагляд в Україні: підруч
ПМК за ред. ІЄ Марочкіна
Х.: Одіссей, 2005
13*2005
Вплив практики Європейського суду з прав людини на судову практику національних судів
ЛМ Москвич
Наукове життя, 327-335, 2014
122014
Ефективність судової системи: концептуальний аналіз
ЛМ Москвич
монографія/ЛМ Москвич.–Х.: Видавництво «ФІНН, 2011
122011
Організація судових та правоохоронних органів
ІЄ Марочкін, НВ Сибільова, ОБ Зозулинський
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 1996
121996
Напрями оптимізації судоустрою України
ЛМ Москвич
Вісник Верховного Суду України, 25-31, 2011
112011
До питання про проблеми судової реформи
Л Москвич
Вісник Академії правових наук України, 171-179, 2009
112009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20