Москвич Лідія. Moskvych Lidiia. Москвич Лидия.
Москвич Лідія. Moskvych Lidiia. Москвич Лидия.
Verified email at nlu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Ефективність судової системи: концептуальний аналіз: монографія
LM Moskvych
Видавництво" ФІНН", 2011
1022011
Організаційно-правові проблеми статусу суддів: дис к.ю.н.
ЛМ Москвич
Харків, 2003
66*2003
Статус судді: питання теорії та практики
ЛМ Москвич, СВ Подкопаєв, СВ Прилуцький
Х.: ВД «ІНЖЕК 360, 2004
502004
Статус суддів: теоретичний та порівняльно-правовий аналіз: монографія
ЛМ Москвич
Білозерка: Білозер. район. друк, 2004
382004
Правовий статус носіїв судової влади в Україні (професійні судді, народні засідателі, суд присяжних): монографія
ЛМ Москвич, СО Іваницький, ІО Русанова
Х.: Фінн, 20-24, 2009
362009
Правова доктрина у 5 т. Том 5
БВІ Тацій ВЯ, ВІБ за заг. ред. ВЯ Тація
X.: Право 5, 2013
29*2013
Становлення та розвиток судових систем
ЛМ Москвич
Вісник Вищої ради юстиції, 73-81, 2010
272010
Проблеми підвищення ефективності судової системи: дис.... д-ра юрид. наук: 12.00. 10
ЛМ Москвич
України ім. Ярослава Мудрого, 2011
262011
Суспільна довіра до суду як показник ефективності судової влади
ЛМ Москвич
Вісник Верховного суду України, 25-30, 2011
202011
у 5 т. Т. 5. Кримінально-правові науки в Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку
П доктрина України
Х.: Право, 2013
192013
Організація судових та правоохоронних органів: підручник
ІЄ Марочкін
Х.: ТОВ «Одіссей, 2007
192007
Критерії оцінювання ефективності судової системи
ЛМ Москвич
Вісник Верховного Суду України, 30-35, 2010
172010
Міжнародні стандарти ефективності судової системи та їх значення під час проведення судової реформи в Україні
ЛМ Москвич
Вісник Академії адвокатури України, 151-157, 2009
162009
До питання про проблеми судової реформи
Л Москвич
Вісник Академії правових наук України, 171-179, 2009
152009
Організація судових та правоохоронних органів
ІЄ Марочкін, НВ Сибільова, ОБ Зозулинський
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 1996
151996
Судове право: крок від теорії до галузі права
Л Москвич
Право України, 18-25, 2015
142015
Напрями оптимізації судоустрою України
ЛМ Москвич
Вісник Верховного Суду України, 25-31, 2011
142011
Ефективність судової системи: концептуальний аналіз
ЛМ Москвич
монографія/ЛМ Москвич.–Х.: Видавництво «ФІНН, 2011
132011
Прокурорський нагляд в Україні: підручник
ПМК за ред. проф. ІЄ Марочкіна
Х.: Одіссей, 2006
13*2006
Вплив практики Європейського суду з прав людини на судову практику національних судів
ЛМ Москвич
Наукове життя, 327-335, 2014
122014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20