Лідія Москвич (Moskvych Lidiya, Москвич Лидия)
Лідія Москвич (Moskvych Lidiya, Москвич Лидия)
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Ефективність судової системи: концептуальний аналіз: монографія
ЛМ Москвич
Х.: ФІНН, 2011
852011
у 5 т./ВЯ Тацій, ВІ Борисов, ВС Батиргареєва [та ін.]; за заг. ред. ВЯ Тація, ВІ Борисова
П доктрина України
X.: Право 5, 2013
412013
Організаційно-правові проблеми статусу суддів
ЛМ Москвич
Дис. к. ю, 10, 2003
412003
Статус судді: питання теорії та практики
ЛМ Москвич, СВ Подкопаєв, СВ Прилуцький
X.: Інжек, 2004
332004
Статус суддів: теоретичний та порівняльно-правовий аналіз: монографія
ЛМ Москвич
Білозерка: Білозер. район. друк, 2004
272004
Правовий статус носіїв судової влади в Україні (професійні судді, народні засідателі, суд присяжних): монографія
ЛМ Москвич, СО Іваницький, ІО Русанова
Х.: Фінн, 20-24, 2009
252009
Організація судових та правоохоронних органів: підручник для студенів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів
ІЄ Марочкін, НВ Сібільова, ВП Тихий
Х.: ТОВ «Одіссей, 2007
152007
Проблеми підвищення ефективності судової системи: ареф. дис. д.ю.н.
ЛМ Москвич
Х., 2011
14*2011
підруч./за ред. ІЄ Марочкіна, ПМ Каркача
П нагляд в Україні
Х.: Одіссей, 2005
142005
у 5 т. Т. 5. Кримінально-правові науки в Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку
П доктрина України
Х.: Право, 56-71, 2013
132013
До питання про проблеми судової реформи
ЛМ Москвич
видавництво" Право", 2009
132009
Критерії оцінювання ефективності судової системи
ЛМ Москвич
112010
Міжнародні стандарти ефективності судової системи та їх значення під час проведення судової реформи в Україні
ЛМ Москвич
Вісник Академії адвокатури України, 151-157, 2009
112009
підручник [для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів]/ІЄ Марочкін, ПМ Каркач, ЮМ Грошевой та ін.; за ред. проф. ІЄ Марочкіна, ПМ Каркача
П нагляд в Україні
Х.: ТОВ «Одіссей, 2006
112006
Текст]:[у 5 т.]
П доктрина України
Х.: Право 5, 2013
102013
становлення та розвиток судових систем
ЛМ Москвич
Вісник Вищо¿ ради юстиці¿. и, 73и81, 2010
102010
Судове право: крок від теорії до галузі права
ЛМ Москвич
92015
На шляху до реформування конституційних засад судової системи
ЛМ Москвич
92009
Основы концепции оценки эффективности функционирования судебной системы
ЛН Москвич
Юридическая наука, 2013
82013
Суспільна довіра до суду як показник ефективності судової влади
ЛМ Москвич
Вісник Верховного суду України, 25-30, 2011
72011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20