Подписаться
Матвієнко Олена  -   Matviienko Olena
Матвієнко Олена - Matviienko Olena
Подтвержден адрес электронной почты в домене npu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Models and organisational characteristics of preschool teachers’ professional training in some EU countries and Ukraine
N Melnyk, N Bidyuk, A Kalenskyi, B Maksymchuk, N Bakhmat, ...
Zbornik Instituta za pedagoska istrazivanja 51 (1), 46-93, 2019
2332019
Стратегії розвитку середньої освіти у країнах Європейського Союзу: Монографія
ОВ Матвієнко
К.: Ленвіт, 2005
1452005
Основи виховання моралі у молодших школярів
ОВ Матвієнко
К.: Стилос, 1999
731999
Виховання молодших школярів: теорія і технологія
ОВ Матвієнко
К.: ВД «Стилос, 250-263, 2006
692006
Метод конкретних педагогічних ситуацій
ОВ Матвієнко
К.: Українські пропілеї, 2001
692001
Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів до педагогічної взаємодії у навчально-виховному середовищі школи першого ступеня
ОВ Матвієнко
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2010
612010
Підготовка майбутніх учителів до педагогічної взаємодії: монографія
ОВ Матвієнко
Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова, 2009
452009
Готовність майбутнього вчителя початкової школи до творчої навчально-виховної діяльності
О Матвієнко
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 238-244, 2012
422012
Theoretical Basics of Preparation of Teachers to Pedagogical Interaction with Children of Various Age
O Matviienko
Toronto: Shiny Word Corp., Canada, 2014
402014
Професійна підготовка майбутніх психологів як психолого-педагогічна проблема
ОВ Матвієнко, ОМ Затворнюк
Херсонський державний університет, 2014
372014
Підготовка майбутніх учителів початкових класів у контексті використання нових педагогічних технологій: навчальна практика студентів
БА Максимчук, ОР Поляновська, СВ Чернюк, ЛМ Височан, ...
НПУ імені МП Драгоманова, 2021
362021
Виховання толерантності в учнів 5-7 класів шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності
ЛВ Бернадська
Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді.–Збірник …, 2009
332009
Організація педагогічної практики з виховної роботи у початковій школі
ОВ Матвієнко
К.: Стилос, 2003
322003
Моральне виховання молодших школярів у позаурочній та позашкільній діяльності
ОВ Матвієнко
НПУ імені МП Драгоманова, 1999
311999
Pedagogical situations and tasks as a means of training for professional activity
O Matviienko
Discovery Publishing House Pvt. Ltd., New Delhi, India, 2016
252016
Виховання толерантності починається з учителя
О Матієнко
Рідна школа, 29-32, 2005
252005
Виховання школярів: педагогічні задачі та завдання
ОВ Матвієнко
К.: Фоліант, 2005
252005
Models of corporate education in the United States of America
SO Harashchenko Larysa, Komarovska Oksana, Маtviienko Olena, Ovsiienko ...
Journal of Entrepreneurship Education (JEI). USA., P. 1−7. Print, 2019
23*2019
Theoretical bases of teacher’s professional formation
O Matviienko
Edizioni Magi− Roma, Italy., 2016
232016
Педагогічне спілкування вчителя як складова професійної готовності до педагогічної взаємодії в навчально-виховному середовищі школи першого ступеня
ОВ Матвієнко
НПУ ім. МП Драгоманова, 2011
232011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20