Подписаться
Лаврова Галина Дмитрівна
Лаврова Галина Дмитрівна
Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства
Подтвержден адрес электронной почты в домене sgi.in.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Урожайність та якість насіння широкоадаптивних сортів сої
ВІ Січкар, ГД Лаврова, ОІ Ганжело
Зб. наук. пр. Селекційно-генетичного ін, 72-87, 2014
122014
Цілеспрямований добір батьківських пар для створення нового вихідного матеріалу сої
ІА Хорсун, ВІ Січкар, ГД Лаврова
Збірник наукових праць СГІ - НЦНС 15 (55), 39-51, 2010
102010
Підвищення адаптивності сої в посушливих умовах - основний напрям сучасної селекції на півдні України
ВІ Січкар, ОІ Ганжело, ГД Лаврова
Селекція, генетика та насінництво сільськогосподарських культур: Тези …, 2013
5*2013
Підвищення адаптивності сої в посушливих умовах - основне завдання селекції цієї культури на півдні України
ВІ Січкар, ОІ Ганжело, ГД Лаврова
Селекція та генетика сільськогосподарських рослин: традиції та перспективи …, 2012
5*2012
Міжсортовий поліморфізм компонентного складу глобулінів та альбумінів насіння сої
ВГ Адамовська, ОО Молодченкова, ВІ Січкар, ТВ Сагайдак, ГД Лаврова, ...
Посібник українського хлібороба 1, 400-401, 2015
4*2015
Інтенсифікація азотфіксувального потенціалу зернобобових культур шляхом комплементарного добору макро-і мікросимбіонтів
ВІ Січкар, ІІ Хухлаєв, ОВ Бушулян, СВ Дідович, СВ Коблай, ГД Лаврова, ...
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014
42014
Міжсортовий поліморфізм компонентного складу глобулінів та альбумінів насіння сої в зв'язку з якістю білка
ВГ Адамовська, ОО Молодченкова, ВІ Січкар, ТВ Сагайдак, ГД Лаврова, ...
Збірник наукових праць СГІ - НЦНС, Одеса, 86-92, 2011
42011
Методи, напрямки і практичні результати селекції сої в умовах південного Степу України
ВІ Січкар, ОІ Ганжело, ГД Лаврова, ОП Коруняк
Селекція і насінництво.–Харків, 35-44, 2005
42005
Особливості створення вихідного матеріалу сої за умов Південного Степу України
ВІ Січкар, ГД Лаврова, ОІ Ганжело
Селекція і насінництво, 123-131, 2016
32016
ВИДІЛЕНІ З СОРТІВ СОЇ НЕТИПОВІ ГЕНОТИПИ ЯК ВИХІДНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ
ГД ЛАВРОВА
Збірник наукових праць СГІ - НЦНС, Одеса, 126-131, 2011
32011
Виявлення вихідного матеріалу для створення сортів сої з покращеним біохімічним складом насіння
ОП Коруняк, ВІ Січкар, ГД Лаврова, ВЄ Мікус, МГ Голохоринська
Збірник наукових праць СГІ, 179-189, 2006
32006
Мінливість урожайності та вмісту білка в насінні сої в умовах південного Степу України
ВІ Січкар, ОІ Ганжело, ГД Лаврова, ІА Хорсун
Збірник наукових праць СГІ - НЦНС, Одеса, 68-80, 2011
22011
Зв'язок урожайності з крупністю насіння та висотою прикріплення нижніх бобів у сортів сої різних груп стиглості
ГД Лаврова
Збірник наукових праць СГІ - НЦНС 15 (55), 62-73, 2010
22010
Вивчення зразків національної колекції сої з метою використання в селекції крупнонасінних сортів
ГД Лаврова
Генетичні ресурси рослин.-Харків, 56-62, 2008
22008
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ СОИ В УСЛОВИЯХ НЕДОСТАТОЧНОГО УВЛАЖНЕНИЯ
ВИ Сичкарь, ОИ Ганжело, ГД Лаврова
Збірник розрахований на наукових співробітників, викладачів вузів …, 2008
22008
Народно-господарське значення сої та використання її у харчовій промисловості
ВІ Січкар, ГД Лаврова, ОП Коруняк
Вісник аграрної науки Причорномор'я, 324-333, 2003
22003
Biochemical and physiological responses of chickpeas in breeding for resistance to low positive temperatures
О Очкала, Г Лаврова, С Гаврилов, О Молодченкова
Danish Scientific Journal, 7-11, 2021
12021
Аналіз вмісту білка, співвідношення та вмісту 7S і 11S глобулінів в насінні сої гібридних ліній F6-F8
ВГ Адамовська, ОО Молодченкова, ВІ Січкар, ТВ Картузова, ...
Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів 14 (2), 163-167, 2016
1*2016
Характеристика компонентного состава 7S и 11S глобулинов сортов сои различного филогенетического происхождения
VG Аdamovskaya, OO Мolodchenkova, TV Kartuzova, VI Sichkar, ...
Visnik ukrains' kogo tovaristva genetikiv i selekcioneriv 13 (1), 18-22, 2015
12015
Підвищення адаптивності сої в посушливих умовах як основний напрям сучасної селекції на Півдні України
В Січкар, О Ганжело, Г Лаврова
Вісник Львівського національного аграрного університету. Агрономія, 187-195, 2013
12013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20