Лаврова Галина Дмитрівна
Лаврова Галина Дмитрівна
Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства
Подтвержден адрес электронной почты в домене sgi.in.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Урожайність та якість насіння широкоадаптивних сортів сої
ВІ Січкар, ГД Лаврова, ОІ Ганжело
Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту-Національного центру …, 2014
42014
Цілеспрямований добір батьківських пар для створення нового вихідного матеріалу сої
ІА Хорсун, ВІ Січкар, ГД Лаврова
Збірник наукових праць СГІ - НЦНС 15 (55), 39-51, 2010
42010
Міжсортовий поліморфізм компонентного складу глобулінів та альбумінів насіння сої
ВГ Адамовська, ОО Молодченкова, ВІ Січкар, ТВ Сагайдак, ГД Лаврова, ...
Посібник українського хлібороба 1, 400-401, 2015
3*2015
Міжсортовий поліморфізм компонентного складу глобулінів та альбумінів насіння сої в зв'язку з якістю білка
ВГ Адамовська, ОО Молодченкова, ВІ Січкар, ТВ Сагайдак, ГД Лаврова, ...
Збірник наукових праць СГІ - НЦНС, Одеса, 86-92, 2011
32011
Методи, напрямки і практичні результати селекції сої в умовах південного Степу України
ВІ Січкар, ОІ Ганжело, ГД Лаврова, ОП Коруняк
Селекція і насінництво.–Харків, 35-44, 2005
32005
Підвищення адаптивності сої в посушливих умовах - основний напрям сучасної селекції на півдні України
ВІ Січкар, ОІ Ганжело, ГД Лаврова
Селекція, генетика та насінництво сільськогосподарських культур: Тези …, 2013
2*2013
Підвищення адаптивності сої в посушливих умовах - основне завдання селекції цієї культури на півдні України
ВІ Січкар, ОІ Ганжело, ГД Лаврова
Селекція та генетика сільськогосподарських рослин: традиції та перспективи …, 2012
2*2012
Зв'язок урожайності з крупністю насіння та висотою прикріплення нижніх бобів у сортів сої різних груп стиглості
ГД Лаврова
Збірник наукових праць СГІ - НЦНС 15 (55), 62-73, 2010
22010
Народно-господарське значення сої та використання її у харчовій промисловості
ВІ Січкар, ГД Лаврова, ОП Коруняк
Вісник аграрної науки Причорномор'я, 324-333, 2003
22003
Аналіз вмісту білка, співвідношення та вмісту 7S і 11S глобулінів в насінні сої гібридних ліній F6-F8
ВГ Адамовська, ОО Молодченкова, ВІ Січкар, ТВ Картузова, ...
Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів 14 (2), 163-167, 2016
1*2016
Особливості створення вихідного матеріалу сої за умов південного Степу України
ВІ Січкар, ГД Лаврова, ОІ Ганжело
Селекція і насінництво, 123-131, 2016
12016
Інтенсифікація азотфіксувального потенціалу зернобобових культур шляхом комплементарного добору макро-і мікросимбіонтів
ВІ Січкар, ІІ Хухлаєв, ОВ Бушулян, СВ Дідович, СВ Коблай, ГД Лаврова, ...
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014
12014
Вивчення зразків національної колекції сої з метою використання в селекції крупнонасінних сортів
ГД Лаврова
Генетичні ресурси рослин.-Харків, 56-62, 2008
12008
Біохімічна характеристика сортів сої за впливу вірусної інфекції та умов вирощування
ОО Молодченкова, ЛТ Міщенко, ТВ Картузова, ЛЯ Безкровна, ...
Фактори експериментальної еволюції організмів 24, 259-264, 2019
2019
ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ ЕКОЛОГІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ПЛАСТИЧНОСТІ СОРТІВ СОЇ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ
ЕШ Мурсакаєв, ГД Лаврова, ОІ Ганжело, ОВ Бушулян
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ РОСЛИННИЦТВА iм. ВЯ ЮР …, 2018
2018
Біохімічні критерії насіння нуту звичайного (Cicer arietinum L.) для добору генотипів продовольчого напряму
ОО Молодченкова, ТВ Картузова, ЛЯ Безкровна, ОБ Лихота, ...
Фактори експериментальної еволюції організмів, 315-320, 2018
2018
Peculiarities of development of soybean breeding material in the southern steppe of Ukraine
VI Sichkar, GD Lavrova, OI Ganzhelo
International conference "Advances in grain legume cultivation and use' (25 …, 2017
2017
Аналіз білкового комплексу та вмісту ізофлавонів насіння сої та нуту в зв’язку з селекцією продовольчого напряму
ОО Молодченкова, ВІ Січкар, ТВ Картузова, ЛЯ Безкровна, ОБ Лихота, ...
Фактори експериментальної еволюції організмів, 145-149, 2017
2017
Особливості біохімічного складу насіння сої для добору сортів продовольчого напряму
ОО Молодченкова, ВГ Адамовська, ВІ Січкар, ТВ Картузова, ...
Селекція і насінництво, 150-161, 2016
2016
Характеристика компонентного состава 7S и 11S глобулинов сортов сои различного филогенетического происхождения
VG Аdamovskaya, OO Мolodchenkova, TV Kartuzova, VI Sichkar, ...
Visnik ukrains' kogo tovaristva genetikiv i selekcioneriv 13 (1), 18-22, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20