Follow
Zubareva Olena orcidID 0000-0002-1636-0516, Scopus Author ID: 56667373800, ResearcherID: H-5850-2019
Zubareva Olena orcidID 0000-0002-1636-0516, Scopus Author ID: 56667373800, ResearcherID: H-5850-2019
Спілка економістів України
No verified email - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Корупція в Україні: сучасні реалії та ефективні засоби протидії
ІВ Басанцов, ОО Зубарева
Сумський державний університет, 2016
18*2016
Метод анализа эффективности реконфигурации топологии построения беспроводных мультисервисных сетей повышенной помехозащищенности
ММ Ластовченко, ЕА Зубарева, ВО Саченко
Управляющие системы и машины, 79–86, 2009
92009
Electronic Government System of Ukraine and a Method for Increasing Its Security
OO Zubareva, SV Byelov
Cybernetics and Systems Analysis 51 (3), 481-488, 2015
7*2015
Спосіб підвищення продуктивності безпроводових комп’ютерних мереж на основі міжрівневої взаємодії та пристрій для його реалізації
АС Дуднік, ЄВ Шевцова, ОО Зубарева
Проблеми інформатизації та управління, 45–49, 2011
6*2011
Financial E-Control: Modernization of the State Financial Control System in the Conditions of Digital Economy
EA Zubareva, IV Basantsov, SV Byelov
Journal of Automation and Information Sciences 52 (10), 2020
5*2020
Интеллектуальные технологии моделирования процессов передачи мультимедийного трафика
ЕВ Безвершенко, ЕА Зубарева, ЕВ Шевцова
Проблемі інформатизації та управління 2 (24), 18-23, 2008
52008
Применение системы ключевых показателей эффективности для оценивания параметров компьютерных сетей
ЭД Амирханов, СВ Водопьянов, ВА Заруцкий, ЕА Зубарева
Вісник Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій 19 (4 …, 2012
42012
Пристрій підвищення якості передавання даних в бездротових мережах в зонах невпевненого прийому або з недостатньою завадостійкістю
АС Дуднік, ЄВ Шевцова, ММ Яценко, ОО Зубарева
42011
Increasing the Safety of Functioning the E-Government of Ukraine During Digitalization of Economy
Zubareva, Riabtsev, Basantsov, Byelov
Journal of Automation and Information Sciences 51, 46-57, 2019
22019
Єдина інформаційно-комунікаційна платформа як засіб інформаційної взаємодії органів державної влади, громадян та бізнесу при побудові електронного уряду
ОВ Нестеренко, СВ Мартиненко, ОО Зубарева
ЗВ'ЯЗОК, 16-22, 2013
22013
Системный анализ процессов передачи мультимедийного трафика в беспроводных сетях видеоконференцсвязи повышенной помехозащищенности
ЕА Зубарева, ЕВ Шевцова
Електроніка та системи управління: зб. наук. пр.–2010.–Вип 2 (24), 114-122, 2010
22010
Методи забезпечення гарантованої якості обслуговування трафіку комп'ютерних мереж
ОО Зубарева, ЄВ Шевцова, ЄІ Безвершенко
Проблеми iнформатизацiї та управлiння 3 (35), 44-49, 2011
1*2011
Алгоритм поярусного отбора критических состояний в процессе деградации соты беспроводной мультисервисной сети для оценки ее помехоустойчивости
ММ Ластовченко, ЕА Зубарева, АЮ Шевченко
Управляющие системы и машины, 52—60, 2010
12010
МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАВАДОСТІЙКОСТІ І БЕЗПЕКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕРЕЖ ТЕХНОЛОГІЇ WIMAX
ОО ЗУБАРЕВА
1*
Средство эффективного взаимодействия экспертов в системах поддержки принятия решений электронного правительства
Сапегин, Рябцев, Зубарева, Басанцов
Проблемы управления и информатики, 38-50, 2021
2021
Автоматизована інформаційно-комунікаційна система збору та моніторингу потоків фінансових даних
Басанцов, Белов, Зубарева
2020
Corruption in Ukraine: realities and effective countermeasures
B Zubareva
2016
Кластеризація як фактор, що сприяє розвитку економіки регіонів
ІВ Басанцов, ОО Зубарева
Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно …, 2014
2014
ЗАСІБ КРИПТОГРАФІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ КРИПТОГРАФІЧНИЙ СЕРВІС-ПРОВАЙДЕР РІВНЯ ЯДРА ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ WINDOWS ("ЦЕЗАРІС-CSP")
СВ МАРТИНЕНКО, СВ БЄЛОВ, ОО РОМІН, ГО КРАВЦОВ, ...
2012
ПРИСТРІЙ КРИПТОГРАФІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ З РЕАЛІЗАЦІЄЮ КРИПТОГРАФІЧНОГО АЛГОРИТМУ ДСТУ 4145-2002
СВ МАРТИНЕНКО, СВ БЄЛОВ, ОО РОМІН, ГО КРАВЦОВ, ...
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20