Ганна Білецька
Ганна Білецька
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Судова медицина та судова психіатрія
ЄМ Білецький, ГА Білецька
Видавництво «Юрінком Інтер», 2003
72003
Медико-екологічний моніторинг як різновид моніторингового підходу у вивченні екологічного стану урбанізованих територій
ГА Білецька
Науковий вісник НЛТУ України 13 (5), 2003
52003
Деякі медико-біологічні причини пияцтва і алкоголізму та особливості їх судово-медичного встановлення
ГО Білецька
Проблеми законності, 161-168, 2014
32014
Трансплантологія в Україні: правові та медичні аспекти проблеми
ГА Білецька, ЯО Ковальова
Юрист України, 103-110, 2013
32013
Причини виникнення лікарських помилок в медичній практиці на сучасному етапі
ГА Білецька
Теорія і практика правознавства.–2015.–Вип 1 (7), 2015
12015
Проблеми донорства крові та її компонентів в Україні
ГА Білецька, ЯО Ковальова
Юрист України, 148-154, 2014
12014
Медичні і соціальні наслідки наркоманії й токсикоманії
ГА Білецька
Проблеми законності, 177-186, 2013
12013
Особливості проведення судово-медичної експертизи по ідентифікації особи
ГА Білецька, ГА Билецкая
Одеса: Видавничий дім" Гельветика", 2017
2017
The causes of medical errors in medical practice today
ГА Білецька
Theory and practice of jurisprudence 1 (7), 29, 2015
2015
Врачебная тайна: прововые, медицинские и деонтологические аспекты
ГА БІЛЕЦЬКА, ЯО КОВАЛЬОВА
Теорія і практика правознавства 2, 40-40, 2014
2014
Formation of personality traits of future ecologists in the process of natural-scientific training using Moodle
GA Biletska
2014
Лікарська таємниця: правові, медичні та деонтологічні аспекти
ГА Білецька, ЯО Ковальова
Теорія і практика правознавства, 2014
2014
Some medical and biological reasons of drunkenness and alcoholism and feature of their medico-legal establishment
GA Biletska
Probs. Legality 127, 161, 2014
2014
Medical secrecy: low, medical and deontological aspects
ГА Білецька, ЯО Ковальова
Theory and practice of jurisprudence 2 (6), 40, 2014
2014
Health and social consequences of substance abuse
ГА Білецька
Problems of Legality, 177-186, 2013
2013
Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни" Судова медицина та судова психіатрія": галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Спеціаліст", напрям підгот. 7 …
ГА Білецька, АП Удянська
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013
2013
Програма навчальної дисципліни" Судова медицина та судова психіатрія": галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Бакалавр", напрям підготовки 6.0304401" правознавство"
ГА Білецька
Видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2012
2012
Завдання для практичних занять з навчальної дисципліни" Судова медицина та судова психіатрія": галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Бакалавр", напрям підгот. 6 …
ГА Білецька, АП Удянська
видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2012
2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–18