Ганна Білецька
Title
Cited by
Cited by
Year
Судова медицина та судова психіатрія
ЄМ Білецький, ГА Білецька
Видавництво «Юрінком Інтер», 2003
162003
Трансплантологія в Україні: правові та медичні аспекти проблеми
ГА Білецька, ЯО Ковальова
Юрист України, 103-110, 2013
62013
Медико-екологічний моніторинг як різновид моніторингового підходу у вивченні екологічного стану урбанізованих територій
ГА Білецька
Науковий вісник НЛТУ України 13 (5), 2003
52003
Деякі медико-біологічні причини пияцтва і алкоголізму та особливості їх судово-медичного встановлення
ГО Білецька
Проблеми законності, 161-168, 2014
42014
Причини винекнення лікарських помилок в медичній практиці на сучасному етапі
G Biletska
Теорія і практика правознавства 1 (07), 29-29, 2015
22015
Особливості проведення судово-медичної експертизи встановлення віку на сучасному етапі
ГА Білецька
Право та державне управління, 101-106, 2016
12016
Formation of personality traits of future ecologists in the process of natural-scientific training using Moodle
GA Biletska
12014
Лікарська таємниця: правові, медичні та деонтологічні аспекти
ГА Білецька, ЯО Ковальова
Теорія і практика правознавства, 2014
12014
Проблеми донорства крові та її компонентів в Україні
ГА Білецька, ЯО Ковальова
Юрист України, 148-154, 2014
12014
Медичні і соціальні наслідки наркоманії й токсикоманії
ГА Білецька
Проблеми законності, 177-186, 2013
12013
Особливості діагностики пріонових хвороб в практиці судово-медичного експерта
ГА Білецька
Журнал східноєвропейського права, 23-29, 2019
2019
Особливості судово-медичного встановлення статі при гермафродитизмі на сучасному етапі
ГА Білецька
Юрист України, 50-54, 2018
2018
Аборт як комплексна проблема сьогодення в Україні
ГА Білецька, ЯО Ковальова
Юрист України, 5-12, 2018
2018
Особливості проведення судово-медичної експертизи по ідентифікації особи
ГА Білецька, ГА Билецкая
Одеса: Видавничий дім" Гельветика", 2017
2017
The causes of medical errors in medical practice today
ГА Білецька
Theory and practice of jurisprudence 1 (7), 29, 2015
2015
Врачебная тайна: прововые, медицинские и деонтологические аспекты
ГА БІЛЕЦЬКА, ЯО КОВАЛЬОВА
Теорія і практика правознавства 2, 40-40, 2014
2014
Some medical and biological reasons of drunkenness and alcoholism and feature of their medico-legal establishment
GA Biletska
Probs. Legality 127, 161, 2014
2014
Medical secrecy: low, medical and deontological aspects
ГА Білецька, ЯО Ковальова
Theory and practice of jurisprudence 2 (6), 40, 2014
2014
Health and social consequences of substance abuse
ГА Білецька
Problems of Legality, 177-186, 2013
2013
Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни" Судова медицина та судова психіатрія": галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Спеціаліст", напрям підгот. 7 …
ГА Білецька, АП Удянська
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20