Світлана Онищенко / Svitlana Onyshchenko
Світлана Онищенко / Svitlana Onyshchenko
Doctor of Economics, Professor at the Department of Finance, Banking and Taxation, National
Підтверджена електронна адреса в pntu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Threat prevention mechanisms of Ukraine’s economic security
Z Varnaliy, S Onishchenko, A Masliy
Economic Annals-XXI 159 (5-6), 20-24, 2016
752016
Управління фінансово-економічною безпекою
ВО Онищенко, ГВ Козаченко, СВ Онищенко, ТМ Завора
Полтавський національний технічний університет, 2018
492018
Еколого-економічна оцінка забруднення навколишнього середовища в системі екологічно безпечного розвитку регіонів України: монографія/CВ Онищенко, МС Самойлік
СВ Онищенко
Полтава: ПолтНТУ 269, 2012
342012
Механізм попередження загроз економічній безпеці України
ЗС Варналій, СВ Онищенко, ОА Маслій
Економічний часопис-ХХІ, 20-25, 2016
222016
Бюджетна децентралізація: особливості запровадження, проблеми та перспективи
СВ Онищенко
Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2016
182016
Формування професійної компетентності майбутнього вчителя у музично-інтерпретаційній діяльності
НМ Юдзіонок, НМ Юдзионок
Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 2011
162011
Бюджетний процес в Україні: стан та проблеми інституційного забезпечення: монографія
ЗС Варналій, СВ Онищенко
Полтава: ПолтНТУ, 2014
152014
Threats to economic security of Ukraine: essence, evaluation and prevention mechanism
S Onishchenko, A Pugach
Poltava: PoltNTU 337, 2015
142015
Міжнародний досвід боротьби з тінізацією економіки в умовах глобалізації
СВ Онищенко
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, 2013
142013
Фінансова глобалізація як чинник впливу на бюджетну безпеку держави
СВ Онищенко
Ужгородський національний університет, 2017
122017
Threat prevention mechanisms of Ukraine’s economic security. Economic Annals-XXI, 159 (5-6), 20-24
Z Varnaliy, S Onishchenko, A Masliy
112016
Фінансова глобалізація як складний інтегрований об’єктивний процес
СВ Онищенко
Проблеми і перспективи економіки та управління, 126-134, 2016
112016
Класифікація загроз бюджетній безпеці держави в умовах фінансової глобалізації
СВ Онищенко
Економіка і регіон, 2014
112014
Еколого-економiчна оцiнка забруднення навколишнього середовища в системi екологiчно безпечного розвитку регiонiв України: монографiя
СВ Онищенко, МС Самойлiк
Полтава: Полтавський нацiональний технiчний унiверситет iм. Ю. Кондратюка, 269, 2012
112012
Принципи та основні критерії побудови ефективної системи бюджетування на підприємстві
ОО Донченко, ОО Донченко
Національний університет «Запорізька політехніка», 2019
102019
Сучасні тенденції структурних складових фінансової безпеки України в умовах глобальних перетворень
ЗС Варналій, СВ Онищенко
Формування ринкової економіки в України 35 (1), 75-80, 2016
102016
Biudzhetnyi protses v Ukraini: stan ta problemy instytutsiinoho zabezpechennia [Budget process in Ukraine: state and problems of institutional support]
ZS Varnalii, TV Buhai, SV Onyshchenko
Poltava: PoltNTU, 2014
102014
Mekhanizm poperedzhennia zahroz ekonomichnii bezpetsi Ukrainy [Mechanism for preventing threats to economic security of Ukraine]
ZS Varnalii, SV Onyshchenko, OA Maslii
Ekonomichnyi chasopys-XXI—Economic Annals-XXI 159 (5-6), 20-24, 2016
92016
Загрози економічній безпеці України: сутність, оцінювання та механізм упередження
СВ Онищенко, ОА Пугач
Полтавський національний технічний університет імені Юрія кондратюка, 2015
92015
Економічна безпека держави: оцінювання та стратегічні орієнтири забезпечення: монографія
ОВ Комеліна, СВ Онищенко, АВ Матковський, ОВ Пугач
Полтава: ПолтНТУ 201, 2013
92013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20