Оксана Тищенко
Оксана Тищенко
кандидат економічних наук, доцент, Харківський державний університет харчування та торгівлі
Подтвержден адрес электронной почты в домене hduht.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Конкурентні переваги банків
О Тищенко, Г Лазаренкова, В Сословський
Вісник НБУ, 20-24, 2008
152008
Соціально-етичний маркетинг: сутність, елементи, чинники розвитку
ОО Тищенко
Держава та регіони, 131-135, 2011
132011
Соціокультурні та геополітичні чинники поширення наркоманії та ВІЛ/СНІДу в Україні
Г Піщенко, О Тищенко
Право України, 73-77, 2005
132005
Аналіз інвестиційного клімату України та шляхи його вдосконалення
ТВ Шталь, ЮБ Доброскок, ОО Тіщенко, Е Сапаров
Бізнес Інформ, 122-125, 2013
122013
Социальный маркетинг и социальная ответственность бизнеса: взаимосвязи и результаты
ТВ Шталь, ОО Тищенко
Маркетинг і менеджмент інновацій, 97-104, 2012
122012
Соціальний маркетинг і соціальна відповідальність бізнесу: взаємозв’язки й результати
ТВ Шталь, ОО Тищенко
Маркетинг і менеджмент інновацій, 97-104, 2012
62012
Торгівля людськими органами—протиправна діяльність і надприбутковий бізнес
Г Піщенко, С Мінченко, О Тущенко
Право України, 107, 2005
62005
Міжнародна економічна діяльність України. Курс лекцій
ТВ Шталь, ЮБ Доброскок, ОО Тищенко
Харків: Форт, 2014
22014
Дієслівна репрезентація негативних афективних станів
О ТИЩЕНКО
Наукові записки.–Випуск 96 (2).–Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 …, 2011
22011
ОСОБЛИВОСТІ РОМАНУ О. ЗАБУЖКО «МУЗЕЙ ПОКИНУТИХ СЕКРЕТІВ»
О Тищенко, І Данилейченко
Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології 2 (8), 190-195, 2019
2019
Міжнародні валютно-фінансові відносини. Конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» Ч. 1
КЮ Величко, ОО Тищенко, ОІ Печенка
Харків: ХДУХТ, 2019
2019
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ПІДПРИЄМСТВ
ОО Тищенко
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ ТА ПРАВА, 22, 2018
2018
Social marketing: the essence and developmental factors
OO Tyshchenko
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2018
2018
Міжнародні бізнес-стратегії підприємства. Методичні рекомендації до практичних занять для студентів спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»
ТВ Шталь, ОО Тищенко
Харків: Видавництво «Форт», 2018
2018
МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
Б Кисельова, Д Кліра, Е Ласло, Н Ларіної, А Маршалова, Г Мельникова, ...
ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ ТА УПРАВЛІННЯ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА, 86, 2017
2017
Фактори впливу на кредитний портфель банків у кризових умовах
О Тищенко, Л Андрєєва
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля …, 2017
2017
Роль інноваційних процесів у функціонуванні та розвитку світової економіки
ТВ Шталь, ОО Тищенко, ОА Тищенко
2017
Роль транснаціональних корпорацій у створенні та розвитку вільних економічних зон
ТВ Шталь, ОО Тищенко, ОА Тищенко
2017
Поєднання традиційних форм і методів навчання з інтерактивними технологіями в професійній підготовці майбутніх економістів
ТВ Шталь, ОО Тищенко
2017
Особливості форм міжнародних розрахунків. їх переваги і недоліки
ТВ Шталь, ОО Тищенко
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20