Подписаться
Бойко Дмитро   Dmytro Boiko
Бойко Дмитро Dmytro Boiko
УДУЗТ, Ukrainian State University of the railway transport (Kharkiv)
Подтвержден адрес электронной почты в домене kart.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Реформирование железнодорожного транспорта (стратегия преобразований в системе управления отраслью)
ВЛ Дикань, ДИ Бойко
Журнал «Бизнес информ, 48-50, 2000
232000
Історія грошей та фінансів
ОВ Колесников, ДІ Бойко, ОО Коковіхіна
Українська державна академія залізничного транспорту, 2007
192007
Використання норм обов’язкових резервів у грошово-кредитній політиці України
ДІ Бойко, ОО Коковіхіна
Економiчний часопис-XXI, 2011
172011
Формирование системы международных транспортных коридоров на основе взаимодействия всех видов транспорта Украины
ВЛ Дикань, ДИ Бойко
Економіка транспортного комплексу: Зб. наук. пр, 135-140, 2001
132001
Аналіз наукових підходів до управління конкурентоспроможністю підприємства
БДІ Коковіхіна О.О.
Вісник економіки транспорту і промисловості: збірник науково − практичних …, 2008
72008
Концептуальні основи оцінювання персоналу промислового підприємства
НП Базалійська, ДІ Бойко
Миколаївський національний університет імені ВО Сухомлинського, 2015
52015
Антикризове управління діяльністю торгівельного підприємства
ДІ Бойко, ММ Лузанова
Вісник економіки транспорту і промисловості, 361-364, 2013
52013
Історія грошей та фінансів: навч. посіб. 2‒ге вид., виправл. та допов
ОВ Колесников, ДІ Бойко, ОО Коковіхіна
Київ: Центр учбової літератури, 2008
52008
Дослідження сутності ресурсного потенціалу банку
ДІ Бойко, ДО Териця
Вісник економіки транспорту і промисловості, 319-321, 2015
42015
Теоретичні психолого-педагогічні основи вчення про домінанту та дезрегуляційну детермінанту
ОП Яшна, ОМ Макаренко, ДІ Бойко
Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології, 275-281, 2016
32016
Фінансові ресурси банку: визначення та класифікація
ДІ Бойко, ОО Коковіхіна, ОВ Цебенко
Вісник економіки транспорту і промисловості, 374-377, 2016
32016
Формирование национальной системы международных транспортных коридоров на основе взаимодействия всех видов транспорта Украины
ДІ Бойко
Збірник наукових праць ХДАДТУ, С. 135-141, 2001
32001
Дослідження механіко-технологічних властивостей зерна сої
ОВ Нанка, МВ Бакум, ММ Крекот, ОМ Русальов, ДІ Бойко, ОС Вотченко
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2018
22018
Стратегія функціонування та розвитку міжнародних транспортних коридорів і методи управління
ДІ Бойко
УкрДАЗТ, 2002
22002
Шляхи інтенсифікації процесів приготування комбікормів
ДІ Бойко, АА Науменко, ТГ Щур
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2014
12014
Трансформація фінансових відносин на залізничному транспорті в умовах реструктуризації галузі
ДІ Бойко, НЮ Шинкарьова
Вісник економіки транспорту і промисловості, 93-97, 2012
12012
Рефлексія як складова сучасного уроку предметів природознавчої освітньої галузі
А Руда, Д Бойко, НЙ Міщук
Вектор, 2021
2021
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПРОЦЕСІВ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ
ДІ Бойко
Студентський вісник НУВГП, 79-82, 2021
2021
ІНВЕСТИЦІЇ В КРАЇНУ ЯК УМОВА ОТРИМАННЯ ПРАВА НА ПРОЖИВАННЯ ЧИ ГРОМАДЯНСТВО
ДІ Бойко
Студентський вісник НУВГП, 67-70, 2020
2020
Методичні рекомендації до написання дипломної роботи за освітнім ступенем" Магістр"
ОО Коковіхіна, ДІ Бойко
Український державний університет залізничного транспорту, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20