Єлизавета Яригіна
Єлизавета Яригіна
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Соціальні допомоги на дітей: міжнародний і національний досвід
ЄП Яригіна
12013
Сучасні світові тенденції розвитку соціального захисту населення
ЄП Яригіна
2017
Сімейна політика держави: правовий аспект
ЄП Яригіна
2016
Соціальне забезпечення сімей з дітьми: міжнародний досвід та українська модель
ЄП Яригіна
Видавництво «Моноліт», 2016
2016
Правовий аспект здійснення державою соціальної політики у сфері соціального забезпечення
ЄП Яригіна
2016
Правові аспекти попередження соціального сирітства
ЄП Яригіна
2015
Соціальне забезпечення сімей з дітьми як елемент соціального захисту населення
ЄП Яригіна
2015
Теорія і практика правознавства. 2012. Вип. 1 (2): електрон. наук. фах. вид.
ІВ Процюк, ЛЛ Богачова, ММ Гультай, СЛ Кошарновська, МГ Хаустова, ...
видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2012
2012
Legal problems related to payment of material assistance in childbirth
ЄП Яригіна
Theory and practice of jurisprudence 1 (2), 12, 2012
2012
Правовые проблемы, связанные с выплатами материальной помощи при рождении детей
ЄП Ярыгина
Теорія і практика правознавства 1 (2), 2012
2012
Проблеми законності. 2011. Вип. 116
ВЯ Тацій, ЮІ Матат, ІВ Михайленко, ОК Жарий, НС Стеценко, ОО Рой, ...
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2011
2011
Место и значение социального обеспечения семей с детьми в системе права социальной защиты
ЕП Ярыгина
Проблемы законности, 2011
2011
Місце і значення соціального забезпечення сімей з дітьми в системі права соціального захисту
ЄП Яригіна
2011
Актуальні проблеми правознавства: тези доп. та наук. повідомл. учасн. наук. конф. молодих учених та здобувачів: до 200-річчя Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого
АО Байда, ОМ Крижний, СС Кисельова, ММ Панов, БА Симонян, ...
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2004
2004
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–14