Єлизавета Петрівна Яригіна, Yelyzaveta Petrivna Yaryhina
Єлизавета Петрівна Яригіна, Yelyzaveta Petrivna Yaryhina
Verified email at nlu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Соціальне забезпечення сімей з дітьми: міжнародний досвід та українська модель: монографія
ЄП Яригіна
Харків: Монолит, 2016
112016
Правові проблеми, пов’язані з виплатами грошової допомоги при народженні дітей
ЄП Яригіна
Theory and practice of jurisprudence 1 (2), 12-12, 2012
32012
Місце і значення соціального забезпечення сімей з дітьми в системі права соціального захисту
ЄП Яригіна
Проблеми законності, 80-86, 2011
22011
Соціальні допомоги на дітей: міжнародний і національний досвід
ЄП Яригіна
12013
Соціальне забезпечення сімей з дітьми як елемент соціального захисту населення
ЄП Яригіна
2015
Теорія і практика правознавства. 2012. Вип. 1 (2): електрон. наук. фах. вид.
ІВ Процюк, ЛЛ Богачова, ММ Гультай, СЛ Кошарновська, МГ Хаустова, ...
видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2012
2012
Правовые проблемы, связанные с выплатами материальной помощи при рождении детей
ЄП Ярыгина
Теорія і практика правознавства 1 (2), 2012
2012
Проблеми законності. 2011. Вип. 116
ВЯ Тацій, ЮІ Матат, ІВ Михайленко, ОК Жарий, НС Стеценко, ОО Рой, ...
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2011
2011
Место и значение социального обеспечения семей с детьми в системе права социальной защиты
ЕП Ярыгина
Проблемы законности, 2011
2011
Актуальні проблеми правознавства: тези доп. та наук. повідомл. учасн. наук. конф. молодих учених та здобувачів: до 200-річчя Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого
АО Байда, ОМ Крижний, СС Кисельова, ММ Панов, БА Симонян, ...
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2004
2004
Основні аспекти фінансового забезпечення соціального захисту сімей з дітьми
ЄП Яригіна
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–11