Ярослав Гнатчук / Yaroslav Hnatchuk
Ярослав Гнатчук / Yaroslav Hnatchuk
Хмельницький національний університет, кафедра теорії і методики фізичного виховання і спорту
Подтвержден адрес электронной почты в домене khnu.km.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Factor analysis of indicators of physical and functional preparation of basketball players
V Tyshchenko, Y Hnatchuk, V Pasichnyk, OO Bubela, Z Semeryak
262018
Взаємоз’язок показників спеціальної фізичної підготовки та змагальної діяльності кваліфікованих волейболістів
ВІ Гнатчук
Теорія і методика фізичного виховання і спорту 3, 3-6, 2006
122006
Взаємозв’язок показників загальної та спеціальної фізичної підготовленості кваліфікованих волейболістів
ЯІ Гнатчук, ММ Линець, ЄМ Свіргунець
Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук: зб. наук. пр. викл …, 2006
9*2006
Improvement of physical preparedness of qualified volleyball players
Y Hnatchuk, M Lynets, K Khimenes, M Pityn
82018
Диференційована фізична підготовка кваліфікованих волейболістів
ММ Линець, ЯІ Гнатчук
Вісник Чернігівського державного педагогічного університету.-Чернігів, 2007 …, 2007
82007
Аналіз ефективності різних методичних підходів до змісту фізичної підготовки кваліфікованих волейболістів
Я Гнатчук
82007
Порівняльний аналіз ефективності різних за методичною спрямованістю програм фізичної підготовки кваліфікованих волейболістів
ЯІ Гнатчук
Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 35-38, 2007
7*2007
Диференціація фізичної підготовки спортсменів
М Линець, О Чичкан, Х Хіменес, О Базильчук, Я Гнатчук, А Хохла, ...
62017
Спеціальна фізична підготовленість кваліфікованих волейболістів
ЯІ Гнатчук
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2006
62006
Physical condition of preschool children with disabilities in psychological and physical development
V Pasichnyk, K Khimenes, M Pityn, O Bas, I Hlukhov, Y Hnatchuk, ...
32021
Efficiency of special training devices for forming technical skills in female student volleyball players
A Kovalchuk, O Shvets, V Bohuslavska, I Hlukhov, M Pityn, Y Hnatchuk
32019
Показники для контролю змагальної діяльності кваліфікованих спортсменів у стрітболі
В Яцковський, В Мельник, Я Гнатчук
32019
Удосконалення фізичної підготовленості кваліфікованих волейболістів
М Линець, Я Гнатчук
22017
Спортивні ігри
СЄВ Базильчук О.В., Ребрина А.А.
навч. посібник, 471, 2014
22014
Фізична підготовка кваліфікованих волейболістів у здвоєному макроциклі
ЯІ Гнатчук
Спортивний вісник Придніпров’я, 2-3, 2007
22007
Фізичний розвиток та загальна фізична підготовленість кваліфікованих волейболістів
ЯІ Гнатчук
Спортивний вісник Придніпров’я: науково-теорет. журнал.–Дніпропетровськ, 92-95, 2005
22005
Диференціація фізичної підготовки кваліфікованих волейболістів
Я Гнатчук
Львів, 2020
12020
Удосконалення техніко-тактичних підготовки кваліфікованих спортсменів у стрітболі: перспективи досліджень
В Яцковський, В Мельник, Н Кудріна, Я Гнатчук
12019
Peculiar features of competitive activity of qualified wheelchair basketball players
Z Grashchenkova, M Mishyn, A Okopnyy, M Pityn, Y Hnatchuk
12018
Ефективність різних методичних підходів до диференціації фізичної підготовки в піврічному макроциклі підготовки кваліфікованих волейболістів
ЯІ Гнатчук
Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені МП …, 2018
12018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20