Подписаться
Anita Richert-Kaźmierska
Anita Richert-Kaźmierska
Politechnika Gdańska
Подтвержден адрес электронной почты в домене zie.pg.edu.pl
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Work–life balance: Does age matter?
A Richert-Kaźmierska, K Stankiewicz
Work 55 (3), 679-688, 2016
982016
Kształcenie osób starszych w koncepcji aktywnego starzenia się
A Richert-Kaźmierska, M Forkiewicz
Studia Ekonomiczne 131, 127-139, 2013
372013
Międzypokoleniowy transfer wiedzy w przedsiębiorstwach
A Richert-Kaźmierska
Ekonomiczne Problemy Usług, 79-88, 2012
132012
Is There any Demand For the Workers Aged 50+ in Poland?
A Richert-Kaźmierska
Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy 8 (3), 123-135, 2013
122013
Kompetencje pracowników 55+ w opinii pracowników z młodszych grup wiekowych
A Richert-Kaźmierska, K Stankiewicz
e-mentor 1, 23-26, 2013
112013
Władze samorządowe w procesie kreowania przedsiębiorczości
A Richert-Kaźmierska
Studia i Materiały Miscellanea Oeconomicae 1, 269-278, 2010
112010
Creating Entrepreneurial Mindset
A Richert-Kaźmierska, E Lechman
INNOCASE Project, 2014
92014
Zatrudnienie czy samozatrudnienie–dylematy wspierania aktywności zawodowej osób starszych
A Richert-Kaźmierska, J Wasilczuk
Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach …, 2014
92014
Instytucjonalne formy wspierania przedsiębiorczości akademickiej w Polsce
A Richert-Kaźmierska
e-mentor 35 (3), 2010
92010
Partnerstwo na rzecz rozwoju regionalnego a konkurencyjność regionalna
A Richert-Kaźmierska
Katedra Mikroekonomii. Uniwersytet Szczeciński, 2007
92007
Polityka państwa wobec starzenia się ludności w Polsce
A Richert-Kaźmierska
CeDeWu, 2019
72019
Teleopieka domowa w systemie opieki nad osobami starszymi–doświadczenia gmin województwa pomorskiego
A Richert-Kaźmierska
Studia BAS, 169-189, 2017
72017
Starzenie się społeczeństwa wyzwaniem dla pomorskich gmin. Koncepcja systemu opieki nad osobami starszymi w województwie pomorskim-obszar gmin pozametropolitalnych
A Richert-Kaźmierska, E Lechman, H Necel
Fundacja Promocji Inicjatyw Europejskich, 2015
72015
Demographic changes in Poland–the regional dimension
A Richert-Kaźmierska
Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy 10 (1), 113-128, 2015
72015
Przedsiębiorczość jako przedmiot nauczania na wyższej uczelni–wyzwania merytoryczne i metodyczne
A Richert-Kaźmierska
E-mentor 2, 39, 2011
72011
Samorządowe inicjatywy na rzecz rozwoju gospodarczego-doświadczenia gmin województwa pomorskiego
A Richert-Kaźmierska
Współczesne zarządzanie, 54-64, 2008
72008
What potential entrepreneurs from generation Y and Z lack-IEO and the role of EE
JE Wasilczuk, A Richert-Kaźmierska
Education Sciences 10 (11), 331, 2020
62020
Employees 55+-valuable resource in SMEs
A Richert-Kaźmierska
Social Sciences 85 (3), 49-57, 2014
62014
Dyskryminacja pracowników w starszym wieku–wybrane zagadnienia
A Richert-Kaźmierska, K Stankiewicz
Przedsiębiorczość i Zarządzanie 15, 77-91, 2014
62014
Life cycle theories of savings and consumption
A Richert-Kaźmierska
Springer, 2019
52019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20