Подписаться
Сушко Ольга Викторовна / Olha Sushko (0000-0002-9840-3611)
Сушко Ольга Викторовна / Olha Sushko (0000-0002-9840-3611)
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного / Dmytro Motornyi Tavria
Подтвержден адрес электронной почты в домене tsatu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Аналіз плоского пластичного плину матеріалу при оцінюванні оброблюваності на металорізальних верстатах
ОС Колодій, АС Колодий, ОВ Сушко, ОВ Сушко
ТДАТУ, 2020
512020
Автоматичне управління процесами обробки металів різанням: методичний посібник з виконання лабораторних робіт для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності …
ОС Колодій, АС Колодий, СВ Кюрчев, СВ Кюрчев, ОВ Сушко, ...
Мелітополь: ТПЦ «Forward press», 2020
472020
Влияние среды, нанесенной на обрабатываемую поверхность, на процесс резания
АС Колодий, ОС Колодій, ОВ Сушко, ОВ Сушко
ТДАТУ, 2020
452020
Individual forecasting of technical condition of machines and development of method for determining the conditional function of distributing their residual resource
P Sushko, Kolodiy
Machinery & Energetic. Journal of Rural Production Research. Scientific …, 2019
39*2019
Організація самостійної роботи студентів ВНЗ та її роль у процесі професійної підготовки
ОВ Сушко, ОВ Сушко, ОС Колодій, АС Колодий
ТДАТУ, 2018
192018
Результати аналізу терміну служби інструменту залежно від матеріалів та умов обробки
ОС Колодій, АС Колодий, ОВ Сушко, ОВ Сушко
ТДАТУ, 2021
172021
Підвищення ефективності ремонту дизелів транспортних засобів оптимізацією ремонтно-обслуговуючих дій
ОВ Сушко
ОВ Сушко, 2007
172007
Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів. Практикум
КСВ Сушко О.В.
Мелітополь, ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2010
16*2010
Управління самостійною роботою студентів ЗВО у процесі професійної підготовки
ОВ Сушко, ОВ Сушко, ОС Колодій, АС Колодий
ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2020
142020
Нові матеріали в машинобудуванні: навч.-метод. посіб
ОВ Сушко, ОС Колодій, ВА Коломоєць
Мелітополь, 2021
122021
Лезвійна обробка інструментами на основі надтвердих модифікацій нітриду бору
ОВ Сушко
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2014
112014
Інформаційні технології як фактор підвищення ефективності вибору технологічних рішень
ОВ Сушко, ОВ Сушко, ОС Колодій, АС Колодий
ФОП Однорог ТВ, 2019
102019
Нові матеріали в машинобудуванні: навчально-методичний посібник до виконання лабораторних робіт
ОВ Сушко, ОВ Сушко, ОС Колодій, АС Колодий, ВА Коломоєць
ТПЦ «Forward press», 2021
92021
Описання імітаційних моделей, які використовуються для дослідження системи технічного обслуговування та ремонту машин
ОВ Сушко, ОВ Сушко
ТДАТУ, 2010
92010
Проблеми організації самостійної роботи студентів у ВНЗ засобами інформаційних технологій
ОВ Сушко, ОВ Сушко, ОС Колодій, АС Колодий
Мелітополь: ТДАТУ, 2019
82019
Визначення похибки методу прогнозування оптимального залишкового ресурсу складової частини машини
СОВ Посвятенко Е.К.
Науково - технічний збірник «Вісник НТУ»: Наукове фахове видання, с.48 - 51, 2011
82011
Аналіз існуючих теорій руйнування крихких матеріалів
ВВ Тарасенко, ОВ Сушко
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Технічні …, 2016
72016
Порівняльний аналіз процесів шліфування та лезвійної обробки інструментами з ПСТМ на основі нітриду бору
ОВ Сушко, ОВ Сушко
НУБіП, 2015
72015
Аналіз властивостей алмазних зерен в абразивних інструментах
ОВ Сушко, ОВ Сушко
ТДАТУ, 2017
62017
Залежність зносостійкості інструменту з нітриду бору від режимів різання при точінні
ОВ Сушко, ОВ Сушко
62015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20