Подписаться
Василь Гуцул (V.I. Gutsul)
Василь Гуцул (V.I. Gutsul)
Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ, КНТУ, CUNTU)
Подтвержден адрес электронной почты в домене kntu.kr.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Технологічні основи виготовлення біопалива з рослинних відходів та їх композитів
ВВ Клименко, ВІ Кравченко, ВІ Гуцул, ВМ Боков
Ексклюзив-Систем, 2017
192017
Визначення умов існування спряженої огинаючої сімейства еквідистант до вкорочених епіциклоїд в циклоїдальній передачі внутрішнього зачеплення
ОІ Скібінський, ВІ Гуцул, АА Гнатюк
Journal of Mechanical Engineering NTUU" Kyiv Polytechnic Institute", 159-165, 2014
52014
Обгрунтування постачального пристрою установки безперервної дії для завантаження сипких матеріалів
ОВ Оришака, ВІ Гуцул, АМ Артюхов
КНТУ, 2014
42014
Дослідження умов існування робочого профілю деталей позацентроїдних епіциклоїдальних цівкових передач внутрішнього зачеплення
ОІ Скібінський, ВІ Гуцул, АА Гнатюк
Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного …, 2012
32012
роЗроБка проГрамно-апаратноГо прИстрою автоматИЗованої сИстемИ стаБІлІЗацІї процеса роЗмІрної оБроБкИ дуГою
ГВ Савеленко, ЮО Єрмолаєв, ОГ Собінов, ВІ Гуцул
Технологический аудит и резервы производства 1 (3 (21)), 22-28, 2015
22015
Development of software and hardware device of automated system of the process stabilization of arc dimensional processing
G Savelenko, J Jermolajev, O Sobinov, V Gucul
Technology audit and production reserves 1 (3), 21, 2015
22015
Охорона праці в галузі: методичні рекомендації
ВІ Гуцул
12021
Проблема надійності водопровідних мереж на прикладі міста Кропивницького
ВВ Клименко, НВ Ковальчук, ВІ Гуцул, РВ Телюта
ЦНТУ, 2021
12021
Теоретичне дослідження конусного стабілізатора потоку сипкого матеріалу установки безперервної дії для завантаження сипких матеріалів
ОВ Оришака, ВІ Гуцул, АМ Артюхов
КНТУ, 2016
12016
Визначення величини робочого об'єму героторних гідромашин з епіциклоїдальною цівковою передачею внутрішнього зачеплення
ОІ Скібінський, ВІ Гуцул, АА Гнатюк, АВ Заярна
КНТУ, 2012
12012
Дослідження поведінки математичної моделі питомого робочого об'єму шестеренного насосу типу НШ від параметрів зубчатого зачеплення
ЮВ Кулєшков, МІ Черновол, ТВ Руденко, ВІ Гуцул, РА Осин
Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного …, 2010
12010
Методи прикладної математики в транспортних процесах. Методи оптимізації
ЛМ Кривоблоцька, ІІ Філімоніхіна, СМ Якименко, ВІ Гуцул
ЦНТУ, 2023
2023
Особливості розрахунку напружено-деформованого стану антифрикційних покриттів
ВІ Гуцул, ІВ Шепеленко, МС Магопець
Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2022
2022
Вища математика для студентів технічних спеціальностей. Частина ІІ
ВІ Гуцул, ІІ Філімоніхіна, СМ Якименко, ЛМ Кривоблоцька
ЦНТУ, 2022
2022
Аналіз надійності трубопроводів водорозподільчої мережі м. Кропивницький
Н Ковальчук, В Клименко, В Гуцул
Матеріали міжнародної науково-практиченої конференції" Екологія. Людина …, 2021
2021
Дослідження пластичності чавуну в умовах всебічного стискання
ІВ Шепеленко, ЮО Цеханов, ЯБ Немировський, ВЯ Мірзак, ВІ Гуцул
ВНТУ, 2021
2021
Методи прикладної математики в транспортних технологіях. Комбінаторика, теорія ймовірностей та математична статистика
ІІ Філімоніхіна, ВІ Гуцул
ЦНТУ, 2021
2021
Resource-saving and environmentally friendly technology for applying anti-friction coatings
ВЯ Мірзак, ВІ Гуцул, ЯБ Немировський, ІВ Шепеленко, ОВ Медведєва
Чернігів: НУ" Чернігівська політехніка", 2021
2021
Спосіб визначення пластичності малопластичних матеріалів
ІВ Шепеленко, ЯБ Немировський, ЮО Цеханов, ВІ Гуцул, ПМ Єрьомін
ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, 2020
2020
Вища математика
СМ Якименко, ВІ Гуцул
КНТУ, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20