Подписаться
Anatolij Lopatiev (Анатолій Олександрович Лопатьєв)
Anatolij Lopatiev (Анатолій Олександрович Лопатьєв)
доцент Львівського державного університету фізичної культури
Подтвержден адрес электронной почты в домене ldufk.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Systemic approach and mathematical modeling in physical education and sports
TY Anatolij Lopatiev, Olga Ivashchenko, Oleg Khudolii, Yaroslav Pjanylo ...
Journal of Physical Education and Sport (JPES) 17 (1), 146-155, 2017
1112017
Sistemnij pidkhid i matematichne modeliuvannia biologichnikh ta prirodnikh ob’iektiv i procesiv [Systemic approach and mathematical modeling of biological and natural processes …
KOPI Vlasov Andrij, Ivashchenko Olga Demichkovs' kij Andrij, Pitin Mar’ian ...
Fiziko-matematichne modeliuvannia ta informacijni tekhnologii 23, 17-28, 2016
48*2016
Моделювання як методологія пізнання
АО Лопатьєв
Physical Education Theory and Methodology, 4-10, 2007
442007
Motor abilities: Identification of development level in boys aged 12-14
О Khudolii, О Ivashchenko, S Iermakov, V Veremeenko, A Lopatiev
Товариство з обмеженою відповідальністю" ОВС", 2019
162019
Інформаційні та енергетичні аспекти аналізу складно-координаційних рухів стрільців
АО Лопатьєв, АП Власов, ВМ Трач
Теорія та методика фізичного виховання, 19-24, 2013
142013
Обґрунтування психо-фізіологічних механізмів застосування методичних прийомів вдосконалення рухових навичок стрільців
ОМ Калиніченко, АО Лопатьєв
Теорія та методика фізичного виховання, 37-44, 2012
142012
О возможных подходах при моделировании сложных систем в стрелковых видах спорта
БАВ А.О. Лопатьев, Н.И. Дзюбачик
Наука в олимпийском спорте, 2004
142004
Informatsiyni ta enerhetychni aspekty analizu skladno-koordynatsiynykh rukhiv stril’tsiv
AO Lopat’yev, AP Vlasov, VM Trach
Teoria ta metodika fizicnogo vihovanna [Physical Education Theory and …, 2013
112013
Особливості моделювання системи «стрілець–зброя–мішень»
АО Лопатьєв, МІ Дзюбачик, СМ Смільнянин
Physical Education Theory and Methodology, 37-42, 2009
102009
Modelyuvannya yak metodolohiya piznannya
AO Lopat’yev
Teoria ta metodika fizicnogo vihovanna [Physical Education Theory and …, 2007
102007
Power abilities: recognition of the level of development in girls aged 12-14 years
OV Ivashchenko, OM Khudolii, SS Iermakov, VY Veremeenko, ...
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and …, 2018
92018
Analiz rukhovykh dii pry vykonanni striletskykh vprav
AP Vlasov, AO Lopatiev, BA Vynohradskyi, AP Demichkovskyi
Visnyk Chernihivskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu, 561-565, 2010
82010
Аналіз рухових дій при виконанні стрілецьких вправ
АП Власов, АО Лопатьєв, БА Виноградський, АП Демічковський
Актуальні проблеми сучасної біомеханіки фізичного виховання та спорту …, 2010
82010
Modeliuvannia iak metodologiia piznannia [Modeling as methodology of cognition]
AO Lopatiev
Teoriia ta metodika fizichnogo vikhovannia 8, 4-10, 2007
82007
Problemy taktychnoi pidhotovky v kulovii strilbi
AP Demichkovskyi, AO Lopatiev, MP Pityn
Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni MP …, 2015
72015
Obgruntuvannya psykho-fiziolohichnykh mekhanizmiv zastosuvannya metodychnykh pryyomiv vdoskonalennya rukhovykh navychok stril’tsiv
OM Kalynichenko, AO Lopat’yev
Teoria ta metodika fizicnogo vihovanna [Physical Education Theory and …, 2012
72012
Перспективи розвитку біомеханіки спорту у світлі ідей професора Лапутіна АМ Актуальні питання сучасної біомеханіки фізичного виховання та спорту
БА Виноградський, АО Лопатьєв
Серія: Педагогічні науки, Фізичне виховання та спорт, 29-33, 2008
72008
Теоретико-методичні основи стрілецького спорту
ВТ Пятков, АО Лопатьєв
Львів, 1995.-30 с, 1995
71995
Basic Definitions and Concepts of Systems Approach, Mathematical Modeling and Information Technologies in Sports Science
A Lopatiev, A Vlasov, A Demichkovskyi
Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ 17 (3), 117-125, 2017
62017
Systemic approach and mathematical modeling of biological and natural objects and processes
A Vlasov, A Demichkovs’kij, O Ivashchenko, A Lopat’iev, M Pitin, ...
Fiziko-matematichne modeliuvannia ta informacijni tekhnologii 23, 17-28, 2016
62016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20