Марина Ажажа
Марина Ажажа
Запорізький національний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене znu.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Управління людськими ресурсами: філософські засади: навч. посіб.
ВГ Воронкова
К.: Професіонал 567, 2006
1672006
Державне регулювання інвестицій в людський капітал як фактор інтелектуального розвитку суспільства
МА Ажажа
ступеня канд. наук з держ. управління: спец. 25.00. 02 «Механізми державного …, 2008
242008
Інтелектуалізація економіки: інноваційний і людський потенціал в умовах глобалізації
МА Ажажа
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2008
202008
Інвестиції в людський розвиток в умовах глобальної трансформації: навчальний посібник/ВГ Воронкова, МА Ажажа
ОВ Соснін
Львів:«Магнолія 2011, 602, 2006
202006
Філософія гуманістичного менеджменту (соціально-політичні, соціально-економічні, соціально-антропологічні виміри): Навчальний посібник
ОВ Соснін, ВГ Воронкова, МА Ажажа
Запоріжжя:" Дике поле, 2016
182016
Управлiння людськими ресурсами: фiлософськi засади: навч. посiбник/Воронкова ВГ, Белiченко АГ, Попов ОМ та iн
ВГ Воронкова
К.: Профе-сiонал, 2006
172006
Планування та прогнозування в умовах ринку
ВГ Воронкова
К.: Професіонал, 2006
152006
Інвестиції в освіту як фактор інтелектуального прогресу
МА Ажажа
Соціальна перспектива і регіональний розвиток:[наук.-пр. журн.].–Запоріжжя …, 2007
102007
Iнвестицiї в людський розвиток в умовах глобальної трансформацiї: навчальний посiбник/ВГ Воронкова, МА Ажажа
ОВ Соснiн
ВГ Воронкова, МА Ажажа.-Львiв: Магнолiя 2011, 2006
92006
Людський капітал як фактор сталого економічного розвитку регіону
МА Ажажа
Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр, 30-38, 0
9
Моніторинг як інструмент забезпечення якості державних та муніципальних послуг
МА Ажажа
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 270-277, 2012
62012
Theoretical-medological principles of the concept of human capital
M Azhazha
Efficiency of modern management of organization: Sb. sciences works, 267-271, 2006
62006
Теоретико-медологічні засади концепції людського капіталу
МА Ажажа
Ефективність сучасного менеджменту організації: зб. наук. праць.-Х.: ХІМБ …, 2006
62006
Azhazha МА Investments in human development in the conditions of global transformation: train aid/VG Voronkova, МА Azhazha
OV Sosnin
Lviv:«Magnoliya 2011, 602, 2006
52006
Категорійно-понятійний апарат механізму державного регулювання інвестицій у людський капітал
МА Ажажа
Держава та регіони, 4-9, 2001
42001
Інноваційне підприємництво як чинник економічного зростання держави
МА Ажажа
Теорія та практика державного управління, 192-197, 2009
32009
Концепція сталого економічного та політичного розвитку: соціально-філософський аналіз
ВГ Воронкова, МА Ажажа
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 14-30, 2007
32007
Напрями державного управління модернізацією освіти в контексті євроінтеграції України
МА Ажажа
Інвестиції: практика та досвід, 94-99, 2018
22018
ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА: ВІТЧИЗНЯНИЙ І ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
СК Чернов, СК Чернов, ВГ Воронкова, ВГ Воронкова, ВА Банах, ...
ЗДІА, 2017
22017
Ažaža Marina, Andrûkajtene Regina. Culture management: teoretičeskij s praktičnij аspect./Theory and practice: problems and prospects". International scientific-practical …
V Valentina
Marijampole, 2016
22016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20