Подписаться
Анатолій Литвиненко
Анатолій Литвиненко
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Подтвержден адрес электронной почты в домене kname.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
ДБН В. 2.3-5: 2018 Вулиці та дороги населених пунктів
А Безуглий, В Вирожемський, І Волошина, С Головко, А Литвиненко, ...
Укрархбудінформ, 2018
422018
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни" Інформаційні системи і технології в управлінні" для студентів напряму підготовки 6.030502 …
РМ Яценко, КС Коваленко, РН Яценко, ЕС Коваленко
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016
13*2016
Світлові прилади: навч. посібник для студентів вищих технічних навчальних закладів.
АС Литвиненко, ОЛ Черкашина
Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. ОМ Бекетова, 2015
102015
Про фізичний зміст необхідної і достатньої величини густини сухого ґрунту зв’язних ґрунтів при спорудженні земляного полотна автомобільних доріг
АС Литвиненко
Автомобільні дороги і дорожнє будівництво, 45-56, 2011
82011
Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни:" Машини та обладнання із сільськогосподарської меліорації"
ВВ Кравченко, АВ Войтік
Уманський національний університет садівництва, 2013
6*2013
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи психологічного консультування» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої …
НО Кримова
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет …, 2023
5*2023
Использование трап-детекторов для высокоточных измерений
АС Литвиненко, ЕП Тимофеев
Lighting Engineering & Power Engineering, 20-23, 2010
52010
Генерация комбинаторных множеств с заданными свойствами
ИВ Гребенник, АС Литвиненко
Кибернетика и системный анализ, 96-105, 2012
42012
Оптимизация линейной функции на множестве циклических перестановок
ИВ Гребенник, АС Литвиненко, ОС Титова
ХНУРЭ, 2012
42012
Ще до питання нормування ступеня ущільнення та контролю якості ущільнення ґрунтів земляного полотна автомобільних доріг
АС Литвиненко
Дороги і мости: Збірник наукових праць.–К.: ДерждорНДІ, 2010.–Випуск 12.–178 …, 2010
42010
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни “Гідрогазодинаміка” для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 144–“Теплоенергетика”
СЙ Ткаченко, НД Степанова
ВНТУ, 2018
32018
Генерация перестановок с частично определенным порядком следования элементов
ИВ Гребенник, АС Литвиненко
ХНУРЭ, 2017
32017
До питання нормування ступеню ущільнення та контролю якості ущільнення ґрунтів земляного полотна автомобільних доріг
АС Литвиненко
Будівельні конструкції: Міжвід. наук.-техн. зб.–К.: НДІБК, 342-352, 2011
32011
Влияние спин-орбитального взаимодействия на магнитную восприимчивость полиядерных комплексов 3d-металлов, содержащих ион Co2+
АС Литвиненко, ЕА Михалева, СВ Колотилов, ВВ Павлищук
Теоретическая и экспериментальная химия 46 (6), 403-409, 2010
32010
Солнечные энергетические установки с голограммными концентраторами энергии.
АС Литвиненко, ЛА Назаренко
Lighting Engineering & Power Engineering, 21-25, 2010
32010
ПЕРСПЕКТИВЫИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВЕТОДИОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА В КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ ГОРОДОВ
ЛА Назаренко, АС Литвиненко, ВН Полищук, ВН Борщев, ...
Lighting Engineering & Power Engineering, 9-15, 2009
32009
Unauthorized Medical Intervention and Informed Consent in the Common Law of Canada Prior to the Supreme Court's Decision of Reibl v. Hughes (1899-1980)
A Lytvynenko
Law Rev. Kyiv UL, 260, 2020
22020
Дослідження внутрішніх методів SEO-оптимізації для просування сайту
АС Литвиненко
Тези доповідей 17, 2020
22020
Забезпечення дозиметричного контролю лазерного випромінювання
ВМ Балабан, ЄП Тимофеєв, АС Литвиненко, ОМ Ляшенко
Український метрологічний журнал/Ukrainian Metrological Journal, 27-32, 2017
22017
Автономна система освітлення гібридного типу
АС Литвиненко, ОМ Діденко, ЮО Васильєва, ЛД Гуракова, КІ Іоффе
Lighting Engineering & Power Engineering, 12-18, 2016
22016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20