Микитюк Василь Олександрович
Микитюк Василь Олександрович
Харківський національний педагогічний уніфверситет імені Г.С.
Подтвержден адрес электронной почты в домене hnpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування професійно-педагогічної майстерності викладачів вищих освітніх закладів Слобожанщини другої половини ХІХ–початку ХХ століття
ВО Микитюк
Архівні матеріали, 2004
162004
Становлення та організація страхування в епохи Античності та Середньовіччя
ВО Микитюк
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 66-74, 2009
82009
Продуктивна зайнятість і продуктивність праці як умови реалізації концепції гідної праці
СО Микитюк, ВО Микитюк
Вісник НТУУ" КПІ" Політологія. Соціологія. Право, 151-155, 2021
2021
Страхові відносини як необхідний елемент функціонування суспільства
ВО Микитюк
Прикарпатський юридичний вісник, 16-20, 2020
2020
Внесок професорів польського походження у розбудову правової освіти і науки на Слобожанщині у ХІХ столітті
ВО Микитюк, СО Микитюк
Харків. нац. пед. ун-т імені ГС Сковороди, 2019
2019
Діяльність колегій як запорука виникнення страхових відносин у Стародавньому Римі
ВО Микитюк, СО Микитюк
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету …, 2018
2018
ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО–ЕТИЧНИХ НОРМ ПОВЕДІНКИ ВИКЛАДАЧА ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН ВИЩОЇ ШКОЛИ
СО Микитюк, ВО Микитюк
ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2016
2016
Фізіологічний, психологічний, та освітньо-професійний ресурси в системі підготовки вчителя
СМ О. Микитюк, В. Микитюк
2016
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО АСПЕКТУ УМОВ ПРАЦІ
СО МИКИТЮК, ВО МИКИТЮК
ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ
ВО Микитюк, СО Микитюк
Головний редактор, 222, 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–10