Подписаться
Yurii Pelekh
Yurii Pelekh
Dr. hab., Professor The Rivne State University of the Humanities
Подтвержден адрес электронной почты в домене rshu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Ціннісно-смисловий концепт професійної підготовки майбутнього педагога: монографія
ЮВ Пелех
Рівне: Тетіс 400, 2009
1002009
Теоретико-методичні засади ціннісно-смислової готовності майбутнього педагога до професійної діяльності
ЮВ Пелех
Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України. м. Київ, 2010
542010
Идентичность как динамическая иерархическая система: социальный и культурный контекст формирования
МС Яницкий, АВ Серый, ОА Браун, ЮВ Пелех, ОВ Маслова, ...
Вестник Кемеровского государственного университета, 131-140, 2018
432018
Особенности формирования ценностно-смысловой сферы личности будущего педагога и его готовности к профессиональной деятельности в контексте реализации аксиологического подхода в …
МАВ Пелех Ю. В.
Ценности профессиональной деятельности современного педагога . Межвузовский …, 2011
292011
Підвищення кваліфікації вчителя: Розвиток творчих здібностей молодших школярів: навчально-методичний посібник
ІМ Цимбалюк, ЮВ Пелех
К.: ВД “Професіонал, 2004
242004
Система цінностей майбутнього фахівця і його місце на сучасному ринку праці: монографія
ЮВ Пелех, Д Кукла
Рівне: Волинські обереги, 2019
212019
Цiннiсно-смисловий концепт професiйної пiдготовки майбутнього педагога
ЮВ Пелех
172009
Цінності і смисл як інтерпретація педагогічного сущого
Ю Пелех
Вища освіта України, 24-25, 2009
132009
Ценностно-смысловой концепт профессиональной подготовки будущего педагога: монография
ЮВ Пелех
НБ Евтуха. Ровно, 2009
122009
Аксіопедагогіка: інтелектуальна відповідь на виклики суспільства
ЮВ Пелех
Педагогічна газета 10 (183), 6, 2009
82009
Концептуально-методологічні основи проектування методів і засобів діагностики освітніх результатів у вищих навчальних закладах
колективна монографія
Київ: Педагогічна думка, 2014
7*2014
Социокультурные детерминанты становления системы ценностей учителей
СМ Яницкий М.С., Пелех Ю. В., Браун О. А., Фрончек З.
Сибирский педагогический журнал, 27-36, 2014
62014
Професійна підготовка майбутнього вчителя у компетентнісно-ціннісному вимірі: філософсько-культурологічний аспект
YV Pelekh
Інформаційні технології і засоби навчання 13 (5), 2009
62009
Ціннісний інтелект людини в осмисленні і вирішенні сучасних соціальних проблем
Ю Пелех, А Матвійчук, Т Білоус
New pedagogical thought 106 (2), 77-83, 2021
52021
Герменевтико-структурний аналіз понять, що визначають зміст ціннісно-смислової готовності майбутнього педагога до професійної діяльності
ЮВ Пелех
Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 39, 2010
52010
Постнекласична педагогіка: філософсько-методологічне осмислення наукового концепту
М Євтух, Ю ПЕЛЕХ, А МАТВІЙЧУК
М. Євтух, Ю. Пелех, А. Матвійчук/Освіта для сучасності–Edukacja dla …, 2015
42015
Діагностика рівня розвитку ціннісно-смислової сфери особистості
ПЮВ Яницький М. С. , Сєрий А. В.
Рівне: МЕГУ, 2011
4*2011
Дослідження впливу аксіологічної константи на розвиток особистості майбутнього педагога у працях зарубіжних учених
ЮВ Пелех
Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій …, 2011
42011
Роль аксіологічної похідної як педагогічно сущого в полісистемній структурі підготовки майбутнього вчителя: зарубіжний досвід
ЮВ Пелех
Вища освіта України, 242-247, 2009
42009
Social knowledge: the ambivalence of development models
MA Kulamovich
Национальная ассоциация ученых, 6-9, 2020
32020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20