Микола Руденко
Микола Руденко
ХНУ імені В.Н. Каразіна
Verified email at karazin.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Організація роботи прокуратури міста, району: Метод. посіб. з орг. роботи в міських, районних прокуратурах
ПМ Каркач
Видавництво «Право», 2008
562008
Прокурор у цивільному процесі України: Сутність, завдання, повноваження: Навч. та наук.-практ. посіб.
ТО Дунас, МВ Руденко
Х.: Харків юридичний, 173, 2006
472006
Про співвідношення державного контролю і прокурорського нагляду (концептуальні зауваження на перехідний період)
М Руденко
Право України, 29-33, 1997
401997
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням як нова функція прокуратури України: поняття, зміст і структура
М Руденко
Науковий часопис Національної академії прокуратури України, 160-168, 2014
302014
Про сутність прокурорського процесуального керівництва досудовим розслідуванням
МВ Руденко, ВП Півненко
Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ, 277-283, 2013
302013
Організаційно-правові аспекти представництва прокуратурою інтересів громадянина або держави в адміністративному суді
ММ Руденко
ММ Руденко, 2009
302009
Організаційно-правові аспекти прокурорського нагляду за додержанням законів про охорону довкілля
ВІ Бабенко, ВИ Бабенко
262004
Анестезиология и реаниматология: Учебное пособие в 2 томах
СА Сумин, МВ Руденко, ИМ Бородинов
М.: ООО «Медицинское информационное агентство, 836-860, 2010
252010
Прокурор у галузі охорони довкілля: Сутність, повноваження, організація. Навч. посібн
ВІ Бабенко, МВ Руденко
К.: Ін Юре, 79, 2005
252005
Гносис і сучасність:(архітектура Всесвіту)
МД Руденко
Джура, 2001
242001
Теоретичні проблеми представництва прокуратурою інтересів держави в арбітражних судах
МВ Руденко
Харків: Нац. юрид. акад. України, 46, 2001
232001
Представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді (теоретичний і практичний аспекти)
М Руденко, В Глаговський
Право України, 59-63, 1997
231997
Щодо усунення підміни прокуратурою інститутів контролю і нагляду в сфері управління
М Руденко
Право України, 58-62, 1996
211996
Судова влада та правоохоронні органи України: Підручник для студ. вищих юрид. навч. закладів
МВ Руденко, ГС Рибалко
Х.: Харків юридичний, 2007
202007
Прокурор у виконавчому провадженні: основи організації і діяльності: навчальий посібник
ММ Говоруха, МВ Руденко, ГП Середа
Ін Юре, 2008
192008
Суддівське самоврядування та його вплив на діяльність судів загальної юрисдикції
МЙ Вільгушинський
Адвокат, 21-24, 2013
172013
Маркетинг взаимодействия: моделирование управления спросом
М Руденко
Маркетинг, 55-62, 2011
172011
Прокурор у господарському судо-чинстві: Навчальний посібник
МВ Руденко
К.: ІниÞре, 2003
172003
Цифровізація економіки: нові можливості та перспективи
МВ Руденко
162018
Роль прокуратури поза межами кримінального судочинства: сучасна українська модель
М Руденко
Вісник прокуратури, 47-57, 2009
162009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20