Микола Руденко
Микола Руденко
ХНУ імені В.Н. Каразіна
Verified email at karazin.ua
TitleCited byYear
Організація роботи прокуратури міста, району: Метод. посіб. з орг. роботи в міських, районних прокуратурах
ПМ Каркач
Видавництво «Право», 2008
502008
Прокурор у цивільному процесі України: Сутність, завдання, повноваження: Навч. та наук.-практ. посіб.
ТО Дунас, МВ Руденко
Х.: Харків юридичний, 173, 2006
402006
Про співвідношення державного контролю і прокурорського нагляду (концептуальні зауваження на перехідний період)
М Руденко
Право України, 29-33, 1997
301997
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням як нова функція прокуратури України: поняття, зміст і структура
М Руденко
Науковий часопис Національної академії прокуратури України, 160-168, 2014
262014
Про сутність прокурорського процесуального керівництва досудовим розслідуванням
МВ Руденко, ВП Півненко
Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ, 277-283, 2013
262013
Організаційно-правові аспекти представництва прокуратурою інтересів громадянина або держави в адміністративному суді
ММ Руденко
ММ Руденко, 2009
262009
Прокурор у галузі охорони довкілля: Сутність, повноваження, організація. Навч. посібн
ВІ Бабенко, МВ Руденко
К.: Ін Юре, 79, 2005
242005
Анестезиология и реаниматология: Учебное пособие в 2 томах
СА Сумин, МВ Руденко, ИМ Бородинов
М.: ООО «Медицинское информационное агентство, 836-860, 2010
222010
Організаційно-правові аспекти прокурорського нагляду за додержанням законів про охорону довкілля
ВІ Бабенко, ВИ Бабенко
222004
Гносис і сучасність:(архітектура Всесвіту)
МД Руденко
Джура, 2001
202001
Теоретичні проблеми представництва прокуратурою інтересів держави в арбітражних судах
МВ Руденко
України ім. Ярослава Мудрого, 2001
202001
Щодо усунення підміни прокуратурою інститутів контролю і нагляду в сфері управління
М Руденко
Право України, 58-62, 1996
201996
Представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді (теоретичний і практичний аспекти)
М Руденко, В Глаговський
Право України, 59-63, 1997
191997
Прокурор у господарському судо-чинстві: Навчальний посібник
МВ Руденко
К.: ІниÞре, 2003
162003
Прокурор у виконавчому провадженні: основи організації і діяльності: навчальий посібник
ММ Говоруха, МВ Руденко, ГП Середа
Ін Юре, 2008
152008
Судова влада та правоохоронні органи України: Підручник для студ. вищих юрид. навч. закладів
МВ Руденко, ГС Рибалко
Х.: Харків юридичний, 2007
152007
Становлення і розвиток української моделі прокурорського нагляду на сучасному етапі (концептуальні проблеми)
В Глаговський, М Руденко
Право України, 43-46, 1996
151996
Проблеми та перспективи прокурорського нагляду за додержанням законів в Україні
М Руденко
Право України, 65-68, 2002
142002
Маркетинг взаимодействия: моделирование управления спросом
М Руденко
Маркетинг, 55-62, 2011
132011
Глобалізація і Україна
М Руденко
Енергія прогресу. Гносис і сучасність. Метафізична поема. Публіцистика …, 2008
122008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20