Follow
Олена Гумен, Olena Gumen, Елена Гумен
Title
Cited by
Cited by
Year
Моделювання проективних n-просторів багатопараметричних технічних систем. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук. Спеціальність 05.01. 01 …
ОМ Гумен
Мелітополь: Таврійський державний агротехнологічний університет, 2011
152011
Графічні інформаційні технології у підготовці фахівців технологічних спеціальностей
ОМ Гумен, СЄ Лясковська, ЄВ Мартин
Теорія і методика електронного навчання: зб. нак. пр.–Кривий Ріг …, 2013
112013
Візуальне програмування задач механіки із залученням геометричних засобів CAD–систем
ЄВ Мартин, ОМ Гумен, СЄ Лясковська
Прикл. геом. та інж. графіка.–Мелітополь.: ТДАТУ, 2012
92012
СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ НАУКОВОЇ ШКОЛИ ПРИКЛАДНОЇ ГЕОМЕТРІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ" КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ …
ВВ ВАНІН, ГА ВІРЧЕНКО, ОМ ГУМЕН, ВП ЮРЧУК, ПМ ЯБЛОНСЬКИЙ
Прикладні питання математичного моделювання, 17-23, 2018
82018
Деякі аспекти застосування засобів геометричного моделювання у проективному просторі
ВВ Ванін, ОМ Гумен
Прикладна геометрія та інженерна графіка, 90-93, 2011
82011
Многомерная геометрия в прикладных задачах
ЕН Гумен, СЕ Лясковская, ЕВ Мартын
Вестник Херсонского национального технического университета, 497-500, 2016
52016
Комп’ютерна візуалізація 1-багатовидів фазових п-просторів
ОМ Гумен
Прикладна геометрія та інженерна графіка.-Мелітополь: ТДАТА, 101-106, 2008
52008
Інформаційні графічні засоби подання простору температурного поля промислових будівель
ОМ Гумен, ЄВ Мартин, НА Сподинюк, СЄ Лясковська
Вісник Херсонського національного технічного університету, 269-273, 2017
42017
Розроблення моделі підтримки прийняття рішень підготовки процесів ліквідації надзвичайних ситуацій
ЄВ Мартин, ІО Малець, ОВ Придатко
Праці VIII міжнародної школи-семінару «Теорія прийняття рішень».–Ужгород: УНУ, 2016
32016
Використання інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій та сучасних мультимедійних засобів у навчальному процесі
ОМ Гумен, НЯ Коломієць
Технологический аудит и резервы производства 3 (1 (17)), 34-38, 2014
32014
Графічні інформаційні засоби візуалізації задач нарисної геометрії
ОМ Гумен
Технічна естетика і дизайн, 45-49, 2013
32013
Достатність проекційних зображень 1-багатовидів n-просторів стану технічних систем
ОМ Гумен, СЄ Лясковська, ЄВ Мартин
Прикладні питання математичного моделювання, 58-67, 2018
22018
Інтеграція методів структурно-параметричного формоутворення та багатовимірної геометрії для автоматизованого проектування технічних об’єктів
ГА Вірченко, ОМ Гумен, ГМ Смаковська
Вестник Херсонского национального технического университета, 542-546, 2015
22015
Наближене розв’язання рівняння Нав’є-Стокса для каналів двокутного перерізу
ОМ Гумен, ВО Мілейковський, ВГ Дзюбенко
Технологический аудит и резервы производства 2 (5 (22)), 42-50, 2015
22015
Визначення кількості руху струминних течій
ОМ Гумен, ВБ Довгалюк, ВО Мілейковський
КНУБА, 2014
22014
Гіперповерхні траєкторій фазових n-просторів
ОМ Гумен, СЄ Лясковська, ЄВ Мартин
Сучасні проблеми моделювання, 66-72, 2019
12019
Визначення інтенсивності турбулентності потоків з великомасштабними вихорами на основі геометричного та кінематичного аналізу макроструктури
ОМ Гумен, ВО Мілейковський
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Теорія і практика …, 2016
12016
Аналіз геометрії профілю температури при ламінарному русі у двокутному каналі з постійною температурою стінок
ОМ Гумен, ВО Мілейковський, ВГ Дзюбенко
КНУБА, 2015
12015
Технологія автоматизованого геометричного моделювання проективних n-просторів
ОМ Гумен
Прикладна геометрія та інженерна графіка, 92-96, 2012
12012
Геометричні аспекти моделювання багатопараметричних залежностей при розрахунку усталених режимів електричних мереж
ОМ Гумен
ОМ Гумен, 0
1
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20