Подписаться
Олена Ляшенко
Олена Ляшенко
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Подтвержден адрес электронной почты в домене kname.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Особливості трудової міграції України
ОМ Ляшенко, ЮІ Шампанюк
Молодий вчений, 121-125, 2016
272016
Забезпечення соціально-економічної безпеки в умовах глобалізації
ОМ Ляшенко
Вісник Тернопільського національного економічного університету 1 (5), 357-359, 2007
152007
Моделювання та дослідження електронних пристроїв: навч. посіб.
ОІ Ляшенко, О Мартинюк
Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки 217, 2013
122013
Методи та моделі комерціалізації трансферу технологій: дис. д ра екон. наук: спец 08.00. 11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»
ОМ Ляшенко
Питання інтелектуальної власності у сфері трансферу технологій, 2009
122009
Підхід до дослідження впливу структури галузевого ринку на інноваційну активність підприємств
ОМ Ляшенко, ЗМ Бойко
Актуальні проблеми економіки, 17-25, 2010
112010
Методика техніко-економічного обґрунтування інвестиційних проектів реконструкції і технічного переоснащення та її вдосконалення
О Ляшенко
Банківська справа, 52-60, 2007
112007
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Елементи та компоненти електронних систем”
АВ Коротун, НА Смирнова, НМ Нагорна, НІ Павлище, АВ Коротун, ...
Національний університет «Запорізька політехніка», 2021
10*2021
Прогнозна модель світового людського розвитку: економетричний підхід
OM Lyashenko, OY Koval'chuk
Український журнал прикладної економіки 1 (2), 73-85, 2016
102016
Фінансові домінанти процесу ціноутворення на світовому ринку сировинних товарів
ОМ Ляшенко, ЗМ Бойко
Світ фінансів, 135-145, 2017
82017
Спеціальна методика математики: Підручник
ОВ Гаврилов, ОМ Ляшенко
Кам’янець-Подільський: ТОВ,, Друк Сервіс 42, 2014
72014
Міжнародне науково-технічне співробітництво в умовах глобалізації: сучасні тенденції та напрями перспективних досліджень
ОМ Ляшенко, ТІ Слободян
Інноваційна економіка [Електронний ресурс].–Режим доступу: http://www. nbuv …, 2010
72010
Постановка задачи координации в системе гражданской защиты населения от чрезвычайных ситуаций регионального уровня управления
ОМ Ляшенко, ДЛ Кирийчук
Науковий вісник Херсонської державної морської академії 1 (12), 263-269, 2015
62015
Щодо дослідження структури змін споживчих цін на продовольчі товари
ОМ Ляшенко, ЗМ Бойко
Інноваційна економіка, 23, 2011
62011
Вычисление глобальной освещенности методом Монте-Карло
ЮО Васильева, ЕН Ляшенко
Lighting Engineering & Power Engineering, 16-20, 2010
52010
Методичні рекомендації для практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Автоматизація фінансових розрахунків» зі студентами напряму підготовки 6.030502 «Економічна …
ІМ Кукса, ЛА Костирко
42017
Актуальні питання протиріч інтеграції України до Європейського союзу: історичний аспект
І Дацків, О Ляшенко
Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць.. Серія:: Історія …, 2016
42016
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи психологічного консультування» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої …
НО Кримова
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет …, 2023
32023
Світлотехнічні установки та системи: конспект лекцій (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної і заочної форм навчання за спеціальністю 141 …
ОМ Ляшенко, ЮО Васильєва
32021
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни “Гідрогазодинаміка” для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 144–“Теплоенергетика”
СЙ Ткаченко, НД Степанова
ВНТУ, 2018
32018
Підхід до оцінки фіскальної функції імпортного мита на продукти харчові, напої та тютюнові вироби в Україні
ОМ Ляшенко, ЗМ Бойко
Світ фінансів, 72-80, 2017
32017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20