Подписаться
Олена Ляшенко
Олена Ляшенко
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Подтвержден адрес электронной почты в домене kname.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Особливості трудової міграції України
ОМ Ляшенко, ЮІ Шампанюк
Молодий вчений, 121-125, 2016
252016
Забезпечення соціально-економічної безпеки в умовах глобалізації
ОМ Ляшенко
Вісник Тернопільського національного економічного університету 1 (5), 357-359, 2007
162007
Моделювання та дослідження електронних пристроїв: навч. посіб.
ОІ Ляшенко, О Мартинюк
Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки 217, 2013
132013
Методи та моделі комерціалізації трансферу технологій: дис. д ра екон. наук: спец 08.00. 11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»
ОМ Ляшенко
Питання інтелектуальної власності у сфері трансферу технологій, 2009
132009
Підхід до дослідження впливу структури галузевого ринку на інноваційну активність підприємств
ОМ Ляшенко, ЗМ Бойко
Актуальні проблеми економіки, 17-25, 2010
112010
Методика техніко-економічного обґрунтування інвестиційних проектів реконструкції і технічного переоснащення та її вдосконалення
О Ляшенко
Банківська справа, 52-60, 2007
112007
Прогнозна модель світового людського розвитку: економетричний підхід
OM Lyashenko, OY Koval'chuk
Український журнал прикладної економіки 1 (2), 73-85, 2016
102016
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисциплін" Міжнародні стандарти фінансової звітності" або" Оцінювання результатів міжнародних бізнес-структур"
ВО Черепанова, ОІ Подрез
9*2021
Спеціальна методика математики: Підручник
ОВ Гаврилов, ОМ Ляшенко
Кам’янець-Подільський: ТОВ,, Друк Сервіс 42, 2014
92014
Фінансові домінанти процесу ціноутворення на світовому ринку сировинних товарів
ОМ Ляшенко, ЗМ Бойко
Світ фінансів, 135-145, 2017
82017
Міжнародне науково-технічне співробітництво в умовах глобалізації: сучасні тенденції та напрями перспективних досліджень
ОМ Ляшенко, ТІ Слободян
Інноваційна економіка. Всеукраїнський науково-виробничий журнал, 17, 2010
72010
Постановка задачи координации в системе гражданской защиты населения от чрезвычайных ситуаций регионального уровня управления
ОМ Ляшенко, ДЛ Кирийчук
Науковий вісник Херсонської державної морської академії 1 (12), 263-269, 2015
62015
Щодо дослідження структури змін споживчих цін на продовольчі товари
ОМ Ляшенко, ЗМ Бойко
Інноваційна економіка, 23, 2011
62011
Вычисление глобальной освещенности методом Монте-Карло
ЮО Васильева, ЕН Ляшенко
Lighting Engineering & Power Engineering, 16-20, 2010
52010
Спеціальна методика викладання математики в допоміжній школі: курс лекцій
ОВ Гаврилов, ОМ Ляшенко
Кам’янець-Подільський: ПП Пантюк СД, 2003
52003
Методичні рекомендації для практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Автоматизація фінансових розрахунків» зі студентами напряму підготовки 6.030502 «Економічна …
ІМ Кукса, ЛА Костирко
42017
Актуальні питання протиріч інтеграції України до Європейського союзу: історичний аспект
І Дацків, О Ляшенко
Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць.. Серія:: Історія …, 2016
42016
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни “Гідрогазодинаміка” для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 144–“Теплоенергетика”
СЙ Ткаченко, НД Степанова
ВНТУ, 2018
32018
Підхід до оцінки фіскальної функції імпортного мита на продукти харчові, напої та тютюнові вироби в Україні
ОМ Ляшенко, ЗМ Бойко
Світ фінансів, 72-80, 2017
32017
Корпоративна соціальна відповідальність як різновид інноваційно-інвестиційних процесів
ТП Плішка
Університетські наукові записки, 230-235, 2012
32012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20