Подписаться
Анатолій Вікторович Якунін (Anatolii Yakunin)
Анатолій Вікторович Якунін (Anatolii Yakunin)
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Подтвержден адрес электронной почты в домене kname.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Проблемы правового регулирования предпринимательской деятельностью в Украине
ВН Бабаев, ЕВ Дымченко, ВИ Торкатюк, ЛН Шутенко, ГВ Стадник, ...
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2016
112016
Основи сферичної геометрії та тригонометрії: навч. посібник.
МП Данилевський, АІ Колосов, АВ Якунін
Харківська національна академія міського господарства, 2011
112011
Збірник тестових завдань з вищої математики. Частина перша
АІ Колосов, АВ Якунін, ЛВ Наземцева
102006
Моніторинг системи освітнього менеджменту за моделями оцінки гендерної зрілості (на прикладі університетів України)
ГГ Фесенко, АВ Шахов, ТГ Фесенко, АВ Якунін
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2020
82020
Збірник тестових завдань з вищої математики. Частина друга
АІ Колосов, АВ Якунін, ЛВ Наземцева
82006
Спеціальні розділи вищої математики для електротехніків
ВВ Бізюк, АВ Якунін
Харків: ХНАМГ, 2008
72008
Збірник тестових завдань з вищої математики. Частина друга
АІ Колосов, АВ Якунін, ЛВ Наземцева
72006
Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Методи випробувань і досліджень металу шва і зварних з’єднань» для студентів спеціальності 131 …
БП Татарин, МІ Підгурський, СЮ Мариненко
5*2016
Композиционно-графическая модель веб-сайта как фактор его эстетической привлекательности
АВ Якунин
Проблемы, перспективы и направления инновационного развития науки: Сборник …, 2016
22016
Спеціальні розділи вищої математики для електротехніків: навчальний посібник
ВВ Бізюк, АВ Якунін
22008
Гиперболические функции и их приложения : конспект лекций с задачами для самост. работы для студ. технич. спец. и иностран. студ.
ЮЕ Печенежский, АВ Якунин
Х. : ХГАГХ, 2000
22000
Елементи варіаційного числення. Конспект лекцій з вправами для самостійної роботи
ВВ Бізюк, МП Данилевський, АВ Якунін
22000
Індивідуальні завдання з вищої математики з комп’ютерною підтримкою. Модуль 1: навч. посібник.
АВ Якунін
Харківський національний університет міського господарства імені ОМ Бекетова, 2021
12021
Проблеми здоров’язбереження при повномасштабному дистанційному навчанні
АВ Якунін
КРОК, 2019
12019
Проблеми базової математичної підготовки першокурсників і підходи до її коригування
АВ Якунін
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2019
12019
Выравнивающий дистанционный курс математики для слушателей-иностранцев
АА Кузнецова, АВ Якунин
Редакційна колегія, 52, 2017
12017
Збірник тестових завдань з вищої математики. Частина четверта: Кратні та криволінійні інтеграли.
АІ Колосов, АВ Якунін, ЮВ Ситникова
12008
Элементарная математика в техническом вузе: выявленные проблемы и опыт решения
ЯАВ Колосов А.И.
Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. Зб. наук. пр …, 2001
12001
Вища математика. Модуль 2: конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 126–Інформаційні системи та технології.
АІ Колосов, АВ Якунін
2021
Вища математика. У 3 ч. Ч. 1. Лінійна та векторна алгебра. Аналітична геометрія: конспект лекцій для студ. усіх форм навч. освіт. рівня «бакалавр» за всіма спец.
АІ Колосов, АВ Якунін
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20