Фелікс Цесарський, Феликс Цесарский, Feliks Tsesarskyi
Фелікс Цесарський, Феликс Цесарский, Feliks Tsesarskyi
Verified email at nulau.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Захисна функція профспілок, форми її реалізації
ФА Цесарський
автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00. 05, 2004
482004
Підстави припинення трудового договору як проблемне питання науки трудового права
ФА Цесарський
Актуальні проблеми держави і права, 505-511, 2011
132011
Особливості правового регулювання змісту, умов та форми трудового договору в країнах Європейського Союзу
Ф Цесарський
Вісник Академії правових наук України, 144-151, 2011
122011
Учение ЛС Таля о трудовом договоре как основа развития современной теории трудового права
ФА Цесарский
Проблеми законності, 2011
62011
Деякі проблеми реалізації захисної функції профспілок
Ф Цесарський
видавництво" Право", 2002
62002
Співвідношення норм національного трудового права й міжнародно-правових актів у регулюванні інституту трудового договору
ФА Цесарський
Проблеми законності, 102-109, 2012
52012
Характерні риси та юридичний зміст правового інституту трудових договорів у країнах СНД
ФА Цесарський
Проблеми законності, 45-54, 2011
42011
Актуальні проблеми укладення трудових договорів в сучасних умовах економічного та технологічного розвитку суспільства
ФА Цесарський, ФА Цесарский
Одеса: Юрид. л-ра, 2012
32012
Визначення змісту поняття" трудовий договір" та його характерних ознак в умовах розвитку ринкової економіки
ФА Цесарський
видавництво" Право", 2011
32011
Поняття та сфера застосування профспілкового контролю
ФА Цесарський
Трудове право Укра ни: сучасний стан та перспективи. s Сімферополь, 80s84, 2008
32008
Роль профспілок у реалізації працівниками права на страйк
ФА Цесарський
Судова апеляція, 65-72, 2005
32005
Еволюція правової доктрини з питань договірної регламентації оплачуваної праці: дис.… доктора юридичних наук: 12.00. 01/Цесарський Фелікс Анатолійович
ФА Цесарський
К, 2017
22017
До питання адаптації Інституту трудового договору в Україні до європейської практики регулювання трудових відносин
ФА Цесарський
Сумський державний університет, 2014
22014
Проблеми дискримінації при укладенні трудових договорів та шляхи її усунення
ФА Цесарський
Держава і право, 2012
22012
Таля про трудовий договір як основа розвитку сучасної теорії трудового права
ФА Цесарський, ЛС Учення
Проблеми законності, 60-68, 2011
22011
Трудовий договір як інститут трудового права України та об’єктивні передумови його вдосконалення
ФА Цесарський
Актуальні проблеми держави і права, 560-566, 2011
22011
Співвідношення публічного та приватного в трудовому договорі
ФА Цесарський
Держава і право, 2011
22011
Порядок укладення індивідуальних трудових договорів, які передбачають використання праці іноземців, та можливості його вдосконалення
ФА Цесарський
видавництво" Право", 2011
22011
Environmental safety of enterprises activity as a precondition for compliance with the required working conditions
KY Melnyk, FA Tsesarsky
Ekoloji.–2019.–Issue 27 (107).–P. 463-469, 2019
12019
Правнича доктрина Стародавнього Риму з питань контрактного забезпечення праці
ФА Цесарський
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки …, 2016
12016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20