Феликс Цесарский; Фелікс Цесарський
Феликс Цесарский; Фелікс Цесарський
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Захисна функція профспілок, форми її реалізації
ФА Цесарський
автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00. 05, 2004
342004
Підстави припинення трудового договору як проблемне питання науки трудового права
ФА Цесарський
Актуальні проблеми держави і права, 505-511, 2011
72011
Особливості правового регулювання змісту, умов та форми трудового договору в країнах Європейського Союзу
Ф Цесарський
Вісник Академії правових наук України, 144-151, 2011
72011
Деякі проблеми реалізації захисної функції профспілок
Ф Цесарський
видавництво" Право", 2002
52002
Співвідношення норм національного трудового права й міжнародно-правових актів у регулюванні інституту трудового договору
ФА Цесарський
Проблеми законності, 102-109, 2012
32012
Права та гарантії працівників у процесі проведення страйку за трудовим законодавством України та за законодавством зарубіжних держав
МВ Сокол
Актуальні проблеми держави і права, 190-195, 2011
32011
Щодо передумов виникнення і перспектив існування юридичних клінік в Україні. Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб./відп. ред. ЯЦ Тацій
ОМ Ярошенко
Х.: Нац. юрид. акад. України, 239-244, 2008
32008
Роль профспілок у реалізації працівниками права на страйк
ФА Цесарський
Судова апеляція, 65-72, 2005
32005
Характерні риси та юридичний зміст правового інституту трудових договорів у країнах СНД
ФА Цесарський
Проблеми законності, 45-54, 2011
22011
Поняття та сфера застосування профспілкового контролю
ФА Цесарський
Трудове право Укра ни: сучасний стан та перспективи. s Сімферополь, 80s84, 2008
22008
До поняття захисної функції професійних спілок
ММ Чабаненко
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ …, 2014
12014
ТРУДОВИЙ ДОГОВІР ЯК ІНСТИТУТ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ ТА ОБ’ЄКТИВНІ ПЕРЕДУМОВИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ
ФА Цесарський
12013
Проблеми дискримінації при укладенні трудових договорів та шляхи її усунення
ФА Цесарський
Держава і право, 2012
12012
Актуальні проблеми укладення трудових договорів в сучасних умовах економічного та технологічного розвитку суспільства
ФА Цесарський
Актуальні проблеми держави і права, 490-496, 2012
12012
Визначення змісту поняття" трудовий договір" та його характерних ознак в умовах розвитку ринкової економіки
ФА Цесарський
видавництво" Право", 2011
12011
Співвідношення публічного та приватного в трудовому договорі
ФА Цесарський
Держава і право, 2011
12011
Economic and legal analysis of premiums and increments to staff
КЮ Мельник, ОВ Селецький, ФА Цесарський
Чернігів: ЧНТУ, 2018
2018
ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ У ЗВ’ЯЗКУ З ПЕРЕВЕДЕННЯМ ПРАЦІВНИКА ЗА ЙОГО ЗГОДОЮ НА ІНШЕ ПІДПРИЄМСТВО, В УСТАНОВУ ЧИ ОРГАНІЗАЦІЮ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ Й ПОЛЬЩІ
ЄВ Краснов, ДВ Могила, КМ Плесньов, СМ Прилипко, ПД Пилипенко, ...
2017
СПЕЦИФІКА ЮРИДИЧНОЇ ДОКТРИНИ РАННЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ЩОДО УГОД ІЗ НАЙМУ ПРАЦІ
ФА Цесарський
НАУКОВИЙ ВІСНИК МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 21, 2016
2016
Розвиток юридичної доктрини Середньовіччя стосовно угод із найму праці ремісників (на прикладі Франції)
Ф Цесарський
Підприємництво, господарство і право, 216-221, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20