Фелікс Цесарський, Феликс Цесарский, Feliks Tsesarskyi
Фелікс Цесарський, Феликс Цесарский, Feliks Tsesarskyi
Verified email at nulau.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Захисна функція профспілок, форми її реалізації
ФА Цесарський
автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00. 05, 2004
492004
Підстави припинення трудового договору як проблемне питання науки трудового права
ФА Цесарський
Актуальні проблеми держави і права, 505-511, 2011
152011
Особливості правового регулювання змісту, умов та форми трудового договору в країнах Європейського Союзу
Ф Цесарський
Вісник Академії правових наук України, 144-151, 2011
142011
Учение ЛС Таля о трудовом договоре как основа развития современной теории трудового права
ФА Цесарский
Проблеми законності, 2011
72011
Деякі проблеми реалізації захисної функції профспілок
Ф Цесарський
видавництво" Право", 2002
72002
Співвідношення норм національного трудового права й міжнародно-правових актів у регулюванні інституту трудового договору
ФА Цесарський
Проблеми законності, 102-109, 2012
62012
Актуальні проблеми укладення трудових договорів в сучасних умовах економічного та технологічного розвитку суспільства
ФА Цесарський, ФА Цесарский
Одеса: Юрид. л-ра, 2012
62012
Характерні риси та юридичний зміст правового інституту трудових договорів у країнах СНД
ФА Цесарський
Проблеми законності, 45-54, 2011
52011
Захисна функцiя профспiлок, форми її реалiзацiї
ФА Цесарський
52004
Захисна функцiя профспiлок, форми її реалiзацiї: Автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00. 05/Нац. юрид. акад. України iм. Я. Мудрого.
ФА Цесарський
52004
До питання адаптації Інституту трудового договору в Україні до європейської практики регулювання трудових відносин
ФА Цесарський
Сумський державний університет, 2014
32014
Таля про трудовий договір як основа розвитку сучасної теорії трудового права
ФА Цесарський, ЛС Учення
Проблеми законності, 60-68, 2011
32011
Визначення змісту поняття" трудовий договір" та його характерних ознак в умовах розвитку ринкової економіки
ФА Цесарський
видавництво" Право", 2011
32011
Поняття та сфера застосування профспілкового контролю
ФА Цесарський
Трудове право Укра ни: сучасний стан та перспективи. s Сімферополь, 80s84, 2008
32008
Роль профспілок у реалізації працівниками права на страйк
ФА Цесарський
Судова апеляція, 65-72, 2005
32005
Environmental safety of enterprises activity as a precondition for compliance with the required working conditions
KY Melnyk, FA Tsesarsky
Ekoloji.–2019.–Issue 27 (107).–P. 463-469, 2019
22019
Еволюція правової доктрини з питань договірної регламентації оплачуваної праці: дис.… доктора юридичних наук: 12.00. 01/Цесарський Фелікс Анатолійович
ФА Цесарський
К, 2017
22017
Ділові якості працівника і можливості їх закріплення в трудовому договорі
ФА Цесарський
Право та інновації, 146-151, 2016
22016
Соотношение норм национального трудового права и международно-правовых актов в регулировании института трудового договора
ФА Цесарский
Проблемы законности, 2012
22012
Завдання трудового права та інституту індивідуальних трудових договорів на сучасному етапі соціально-економічного розвитку держави
ФА Цесарський
Вісник, 147, 2012
22012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20