Феликс Цесарский; Фелікс Цесарський
Феликс Цесарский; Фелікс Цесарський
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Захисна функція профспілок, форми її реалізації
ФА Цесарський
автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00. 05, 2004
322004
Особливості правового регулювання змісту, умов та форми трудового договору в країнах Європейського Союзу
Ф Цесарський
Вісник Академії правових наук України, 144-151, 2011
72011
Підстави припинення трудового договору як проблемне питання науки трудового права
ФА Цесарський
Актуальні проблеми держави і права, 505-511, 2011
52011
Деякі проблеми реалізації захисної функції профспілок
ФА Цесарський
видавництво" Право", 2002
52002
Роль профспілок у реалізації працівниками права на страйк
ФА Цесарський
Судова апеляція, 65-72, 2005
42005
Права та гарантії працівників у процесі проведення страйку за трудовим законодавством України та за законодавством зарубіжних держав
МВ Сокол
Актуальні проблеми держави і права, 190-195, 2011
32011
Щодо передумов виникнення і перспектив існування юридичних клінік в Україні
ОМ Ярошенко, ФА Цесарський
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2008
32008
Поняття та сфера застосування профспілкового контролю
ФА Цесарський
Трудове право Укра ни: сучасний стан та перспективи. s Сімферополь, 80s84, 2008
32008
Співвідношення норм національного трудового права й міжнародно-правових актів у регулюванні інституту трудового договору
ФА Цесарський
Проблеми законності, 102-109, 2012
22012
Характерні риси та юридичний зміст правового інституту трудових договорів у країнах СНД
ФА Цесарський
22011
До поняття захисної функції професійних спілок
ММ Чабаненко
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ …, 2014
12014
Проблеми дискримінації при укладенні трудових договорів та шляхи її усунення
ФА Цесарський
Держава і право, 2012
12012
Визначення змісту поняття" трудовий договір" та його характерних ознак в умовах розвитку ринкової економіки
ФА Цесарський
видавництво" Право", 2011
12011
Співвідношення публічного та приватного в трудовому договорі
ФА Цесарський
Держава і право, 2011
12011
Economic and legal analysis of premiums and increments to staff
КЮ Мельник, ОВ Селецький, ФА Цесарський
Чернігів: ЧНТУ, 2018
2018
Зміст трудових договорів із матеріально-відповідальними особами
ФА Цесарський
видавництво «Право», 2017
2017
Особливості трудового договору із матеріально відповідальними особами
ФА Цесарський
2017
Стан наукових досліджень індивідуальних договорів про працю в період становлення незалежної України
ФА Цесарський
2017
ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ У ЗВ’ЯЗКУ З ПЕРЕВЕДЕННЯМ ПРАЦІВНИКА ЗА ЙОГО ЗГОДОЮ НА ІНШЕ ПІДПРИЄМСТВО, В УСТАНОВУ ЧИ ОРГАНІЗАЦІЮ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ Й ПОЛЬЩІ
ЄВ Краснов, ДВ Могила, КМ Плесньов, СМ Прилипко, ПД Пилипенко, ...
2017
СПЕЦИФІКА ЮРИДИЧНОЇ ДОКТРИНИ РАННЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ЩОДО УГОД ІЗ НАЙМУ ПРАЦІ
ФА Цесарський
НАУКОВИЙ ВІСНИК МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 21, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20