Подписаться
Ольга Безкоровайна ( Olha Bezkorovaina )
Ольга Безкоровайна ( Olha Bezkorovaina )
Рівненський державний гуманітарний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене rshu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теоретико-методичні засади виховання культури особистісного самоствердження в ранньому юнацькому віці
ОВ Безкоровайна
Інситут проблем виховання НАПН України. К, 2010
372010
Актуальні аспекти комунікативної компетенції студентів ВНЗ
ОВ Безкоровайна, ЛВ Мороз
Вісник Житомирського державного університету, рр. 48-52, 2012
312012
Виховання культури особистісного самоствердження в ранньому юнацькому віці
ОВ Безкоровайна
RDHU, Vydavet︠s︡ Oleh Zenʹ, 2009
312009
З педагогікою толерантності в третє тисячоліття
ОВ Безкоровайна
Педагогіка толерантності, 4-11, 2003
302003
Пріоритетні тенденції розвитку методики викладання іноземних мов та культур в контексті особистісно орієнтованого підходу
ОВ Безкоровайна
Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 17-21, 2014
182014
Формування міжкультурної толерантності студентів-філологів у контексті аксіологічної парадигми
ОВ Безкоровайна
Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 4-7, 2015
172015
Творча самореалізація як важливий фактор формування особистісного самоствердження педагога
ОВ Безкоровайна
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2007
172007
Самоствердження як важливий соціальнопсихологічний феномен становлення особистості раннього юнацького віку
О Безкоровайна
Рідна школа 4 (952), 32-35, 2009
142009
Проблема виховання толерантної особистості в умовах полікультурності сучасного освітнього простору
О Безкоровайна
Нова педагогічна думка, 85-89, 2017
132017
Як зробити школу толерантною: Можливості і засоби
О Безкоровайна
Л.:«Шкільний світ, 2006
132006
Самоствердження особистості: постановка проблеми у контексті освітніх виховних технологій
ОВ Безкоровайна
Директор школи, ліцею, гімназії, 42-48, 2008
112008
Інноваційна діяльність викладача іноземної мови: проблеми теорії та практики
ОВ Безкоровайна
Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 10-14, 2016
92016
Особистісне самоствердження учня–актуальна проблема сучасного виховання/Ольга Безкоровайна
О Безкоровайна
Світ виховання, 23, 2007
92007
Інноваційні підходи до організації методичної підготовки майбутніх учителів англійської мови (на прикладі спільного проекту Британської Ради в Україні та Міністерства освіти і …
Я Петрівський, ОВ Безкоровайна
Нова педагогічна думка, 96-99, 2018
82018
Вивчення іноземної мови за допомогою сучасних інформаційних технологій (Інтернет-ресурсів) у навчально-виховній діяльності учнів старших класів
ОВ Безкоровайна, КР Багнюк
Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 72-75, 2015
82015
Технології виховання культури особистісного самоствердження: метод. посібник
ОВ Безкоровайна
Рівне: РДГУ, 2008
82008
Педагогіка миру: визначення, завдання, шляхи їх реалізації
ОВ Безкоровайна
Педагогіка толерантності, 146-154, 1999
81999
Психологічні та педагогічні аспекти професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови для початкової школи
ОВ Безкоровайна, ГС Павлюк
72019
Інтерактивні форми та методи виховання гуманності в дітей молодшого шкільного віку у контексті розвитку культури спілкування
ГС Павлюк, ОВ Безкоровайна
Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 71-74, 2014
72014
Феномен культура особистісного самоствердження”: сутність та зміст
О Безкоровайна
Молодь і ринок, 144-149, 2012
52012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20