Мирослава Олієвська
Мирослава Олієвська
докторант, ДННУ «Академія фінансового управління»
Підтверджена електронна адреса в afu.kiev.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Джерела фінансування людського капіталу в Україні
M Olievska
Економічний часопис-ХХІ, 69-72, 2014
92014
Фінансування людського капіталу в регіонах України: монографія
МГ Олієвська
К.: НДФІ, 2017
62017
Реформування соціального страхування в Україні: монографія
ВІ Павлов, МГ Олієвська
Redakt︠s︡iĭno-vydavnychyĭ viddil Nat︠s︡ionalʹnoho universytetu vodnoho …, 2009
62009
Основні джерела фінансування інноваційної діяльності підприємств регіону
МГ Олієвська
Збірник наукових праць Національного університету державної податкової …, 2011
52011
Фінансування освіти в контексті відтворення людського капіталу
МГ Олієвська
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2018
42018
Оптимізація процесів легалізації соціально-трудових відносин в Україні
НГ Олієвська
Вісник Сумського державного університету. Сер.: Економіка, 12-17, 2011
42011
Формування та розвиток національної системи соціального страхування найманих працівників
МГ Олієвська
ступ. к. е. н./Олієвська Мирослава Григорівна.—Львів: ІРД НАН України, 2009 …, 0
4
Фінансування освіти і науки на регіональному рівні
МГ Олієвська
Вісник Одеського національного університету. Економіка, 145-152, 2013
32013
Фінансування системи соціального захисту населення в контексті відтворення людського капіталу
МГ Олієвська
Інтелект XXI, 225-229, 2018
12018
Формування та реалізація стратегічного потенціалу регіону
МГ Олієвська
Ефективна економіка, 2011
12011
МІСЦЕ ТА РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
МГ Олієвська
Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно …, 2008
12008
Розвиток процесів децентралізації в організації механізму фінансування освіти в Україні та в зарубіжних країнах
MH Olievska
Економічний аналіз 28 (1), 148-153, 2018
2018
ФіНАНСУВАННЯ ОСВіТНЬО-НАУКОВОї ДіЯЛЬНОСТі В КРАїНАХ З НИЗЬКИМ РіВНЕМ ДОХОДіВ НА ДУШУ НАСЕЛЕННЯ
МГ Олієвська, СВ Петруха
Бизнес Информ, 2018
2018
Основні детермінанти відтворення людського капіталу в контексті Глобальних Цілей Сталого Розвитку
МГ Олієвська, ДЛ Кумков, СВ Петруха
Формування ринкових відносин в Україні, 127-136, 2017
2017
Нові компетенції фахівців у сфері економіки та менеджменту: роль держави та завдання агробізнесу
МГ Олієвська, СВ Петруха
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
2017
Розвиток процесів децентралізації в організації фінансування відтворення людського капіталу
ОМ Г.
Вісник НУВГП, Серія «Економічні науки», 2016
2016
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ
МГ Олієвська
Збірник тез виступів учасників Міжнародної науково-практичної конференції …, 2015
2015
Фінансове забезпечення освіти в умовах децентралізації фінансових ресурсів
ОМ Г.
Збірник тез виступів учасників Міжнародної науково-практичної конференції …, 2015
2015
Комерціалізація вузівських інновацій як резерв зростання людського капіталу вітчизняних підприємств
МГ Олієвська, МГ Олиевская
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014
2014
Інноваційні механізми фінансового забезпечення відтворення людського капіталу
МГ Олієвська
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20