Follow
Tetyana / Tetiana Mishenina Тетяна Мішеніна
Tetyana / Tetiana Mishenina Тетяна Мішеніна
Криворізький державний педагогічний університет
Verified email at kdpu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Application of artificial intelligence in education. Problems and opportunities for sustainable development
V Yuskovych-Zhukovska, T Poplavska, O Diachenko, T Mishenina, ...
BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience 13 (1Sup1 …, 2022
142022
Мовні девіації інтерферентного характеру в системі сучасної української мови
ТМ Мішеніна
// Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького національного …, 2013
12*2013
Socio-Psychological Directions of Resocialization of Persons, Who are Located in in Places of Imprisonment.
RYHA Ternavska T., Shaumian O., Mishenina T., Voloshchuk I.
BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 2020., С …, 2020
92020
Теорія і практика формування дидактичної компетентності майбутніх учителів філологічних спеціальностей
ТМ Мішеніна
[монографія] . – К. : Педагогічна думка, 2013. – 315 с., 2013
72013
Структурно-семантичні особливості синтаксичних конструкцій посесивності в сучасній українській мові : дис. канд. філолол. наук : 10.02.01 - українська мова
ТМ Мішеніна
Національний університет імені М.П. Драгоманова, 2005
72005
Формування дидактичної компетентності майбутніх учителів філологічних спеціальностей у вищих педагогічних навчальних закладах : дис. ... доктора пед наук ; 13.00.09 - теорія …
ТМ Мішеніна
Інститут педагогіки НАПН України, 2013
62013
Формування дидактичної компетентності майбутніх учителів філологічних спеціальностей у вищих педагогічних навчальних закладах
ТМ Мішеніна
дис. … доктора пед. наук / 13.00.09 – теорія навчання ; Інститут педагогіки …, 2013
62013
Особливості функціонування фітонімів барвінок, мак і мальва в українській літературі з позиції лінгвоментальності
ТМ Мішеніна
Філологічні студії 6 (2), 208-215, 2011
52011
Application of the project method for teaching a foreign language to future railway transport engineers
BI Pshenychna N., Mishenina T., Poplavska T., Dzhus O., Serheieva V.
AIP Conference Proceedings, 2389, 100014. URL: https://doi.org/10.10, 2021
42021
Фразеологізми з ономастичним компонентом як репрезентанти культури (німецько-українські паралелі)
В Гаманюк, Т Мішеніна
Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2019
42019
Формування дослідницької компетенції майбутніх учителів філологічних спеціальностей
ТМ Мішеніна
// Людинознавчі студії : зб. наук. праць Дрогобицького державного …, 2014
42014
Multimodality of the transmission of philological knowledge during classroom activities using ICT
N Yaremenko, N Kolomiets, N Kharadzjan, T Mishenina, IV Kohut
Revista on line de Política e Gestão Educacional, 3007-3030, 2021
32021
Інтерфереми в сучасній українській мові
Т Мішеніна
Проблеми гуманітарних наук. Філологія, 109–120-109–120, 2014
32014
Концепція виховного ідеалу в літературному і мистецтвознавчому краєзнавстві Криворіжжя/ТМ Мішеніана
ТМ Мішеніна
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету …, 2009
32009
Концепт правда в мові українського права: лінгвокультурологічний аспект
ТМ Мішеніна
// Одеський лінгвістичний вісник : науково-практичний журнал. Спецвипуск …, 2017
22017
Стилістичний потенціал звуконаслідувальних слів у сучасній українській мові (на прикладі новелістики 60-х років XX ст.)
Т Мішеніна
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі …, 2014
22014
Організація інформаційно-консультативного середовища у фаховій підготовці майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей
Т Мішеніна
Наукові інновації та передові технології, 2023
12023
Пошуково-інформаційна діяльність майбутніх магістрів медицини в полімовному академічному дискурсі
Т Мішеніна
Гуманізація навчально-виховного процесу процесу : збірник наукових праць …, 2022
12022
AXIOLOGICAL PARAMETERS OF PHILOLOGY STUDENTS'LINGUISTIC PERSONALITY IN THE COURSE OF LINGUOCULTURAL STUDIES
T Mishenina
Science and Education, 118-122, 2017
12017
Фітонімний код ідіостилю Миколи Вінграновського (на матеріалі макролокусів ліс, степ, сад, поле)
ТМ Мішеніна
// Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць Харківського …, 2017
12017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20