Алісов Євгеній Олександрович Алисов Евгений Александрович Alisov Ievgenii
Алісов Євгеній Олександрович Алисов Евгений Александрович Alisov Ievgenii
Verified email at nulau.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Проблеми правового регулювання грошового обігу в Україні
ЄО Алісов
дис.... докт. юрид. наук 12 (07), 2006
232006
Теоретичні проблеми правового регулювання грошового обігу в Україні
ЄО Алісов
Харків: Фоліо, 2004
232004
Гроші і грошовий обіг: теоретичні засади та стан правового регулювання в Україні: Монографія
ЄО Алісов
Х.: Ксилон, 2004
122004
Фінансове право: підручник
ЄО Алісов, ЛК Воронова, СТ Кадьколенко
Харків.: Консум, 2008
72008
Грошовий обіг як базова фінансово-правова категорія
ЄО Алісов
Державне будівництво та місцеве самоврядування, 196-207, 2012
52012
Фінансове право
ЄО Алісов, ЛК Воронова, СТ Кадькаленко, ВІ Кравченко, ...
підручник для студ. юр. вузів]/ЄП Алісов, ЛК Воронова, СТ Кадькаленко, ВІ …, 1998
41998
До питання про реалізацію основної функції Національного банку України в умовах світової економічної кризи
ЄО Алісов
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2009
32009
Шляхи удосконалення державного фінансового контролю України
Л Ксеченко, ВВ Нагайчук
Вінниця, ВННІЕ ТНЕУ, 2016
22016
Про деякі негативні тенденції правової науки в Україні
ЄО Алісов
видавництво" Право", 2009
22009
Деякі проблеми правового регулювання глобальної платіжної системи в Україні
Є Алісов
видавництво" Право", 2004
22004
Особливості регулятивної функції фінансового права
ЄО Алісов, ЛК Воронова, ЕС Дмитренко, ЛМ Касьяненко, ...
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, 50, 2019
12019
Про правові форми фінансової діяльності держави
ЄО Алісов
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 7-14, 2012
12012
До питання про еволюцію та стан монетарного права України
ЄО Алісов
видавництво" Право", 2010
12010
До питання про сучасний стан досліджень правових основ грошово-кредитної політики в Україні
ЄО Алісов
видавництво" Право", 2008
12008
Правове регулювання системи органів, що сприяють організації та функціонуванню грошового обігу в Україні
Є Алісов
видавництво" Право", 2004
12004
РОЗВИТОК ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯДУ В УКРАЇНІ
Є Алісов, ГАМ Артемов, О Боришкевич, Ж Бландіньєр, Д Вільямс, ...
З-41 Збірник статей здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня …, 2019
2019
ПРАВОВА ПРИРОДА АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗБОРУ ЗА РЕЄСТРАЦІЮ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ОТРИМАНЕ У СПАДЩИНУ АБО ПОДАРУНОК
ЄО Алісов, ОВ Бакун, ДА Бекерська, ЛК Воронова, ПТ Гега, ...
ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 29, 2018
2018
Щодо визначення поняття гроші та їх ролі в публічних правовідносинах
ТВ Маланчук, АП Чобітько
Правові новели, 104-109, 2017
2017
До питання про специфічні правові форми платиза землю в Україні
E Alisov
Jurnalul juridic national: teorie şi practică 22 (6), 66-69, 2016
2016
Щодо удосконалення оперативно-розшукової діяльності оперативних підрозділів поліції у протидії молодіжній злочинності
СВ Слинько
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 207-209, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20