Симсон О.Э.
Симсон О.Э.
Институт права, технологий и инноваций, НЮУ им. Я. Мудрого
Verified email at nlu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Правові особливості договорів інвестиційного характеру
ОЕ Сімсон
автореферат дисертації кандидата юридичних наук 12 (03), 2001
402001
Правова модель приватно-публічного партнерства в інноваційній сфері
ОЕ Сімсон
282013
Державно-приватне партнерство в інноваційній сфері
О Сімсон
Вісник Академії правових наук України, 222-230, 2011
212011
Правова природа відносин державно-приватного партнерства в інноваційній сфері
О Сімсон
Вісник академії правових наук України, 233-241, 2012
172012
Инвестиционные и инновационные правоотношения
ОЭ Симсон
Видавничий дiм" Iн юре", 2005
162005
Інноваційне і креативне право: Право знань і творчості: Монографія
ОЕ Сімсон
К.: Ін Юре, 2006
142006
Существенные условия и классификация инвестиционных договоров
О Симсон
Підприємництво, господарство і право, 20-21, 2001
102001
Правова модель державно-приватного партнерства як інструмент гармонізації публічних і приватних інтересів в інноваційній стратегії України
ОЕ Сімсон
, 12.00. 03/ОЕ Сімсон, 2015
92015
Інноваційне право як запорука сталого інноваційного розвитку
О Сімсон
Теорія і практика інтелектуальної власності, 81-86, 2010
72010
Інноваційні правовідносини, проблема ідентифікації та класифікації
О Сімсон
Теорія і практика інтелектуальної діяльності, 98-104, 2010
62010
Правовые особенности договоров инвестиционного характера
ОЭ Симсон
Дис.... канд. 7, 2001
62001
Державно-приватне партнерство як пріоритетний механізм реалізації сучасної інноваційної політики України
ОЕ Сімсон
Матер. Міжнар. симп.«Інноваційна політика та законодавство в Європейському …, 2011
42011
Правовая квалификация инновационной деятельности
ОЭ Симсон
Підприємництво, господарство і право, 3-6, 2004
42004
Державна підтримка птахівництва: порівняльно-правовий аспект
ТВ Курман, ОЕ Сімсон
Право і суспільство, 62-67, 2015
32015
Роль і місце міжнародного технічного регулювання у вітчизняному товарознавстві. Повідомлення 1. Роль міжнародного технічного регулювання у вітчизняному товарознавстві
НІ Попович, МС Беднарчук, НІ Доманцевич
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 116-121, 2013
22013
Правова природа договорів інвестиційного характеру
ОЕ Сімсон
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 218-223, 2000
22000
IT-ПРАВО V. ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА: НА ЗЛАМІ ЕПОХ
ОЕ Сімсон
Упорядники, 180, 2017
12017
ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО–ПРАВОВОЕ ЯВЛЕНИЕ ХХI ВЕКА
ОЭ Симсон
Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов, 108-115, 2013
12013
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни" Цивільний процес"
ВВ Баранкова, ВА Бігун, ЄО Васильєв, КА Гузе, КВ Гусаров, ...
Видавництво" Право", 2011
12011
Аналіз законодавства України у сфері досліджень, розробок та інноваційної діяльності та пропозиції щодо доповнень до законодавства. Проект ЄС “Вдосконалення стратегій
Г Авігдор, Ю Атаманова, І Булкін, О Бутнік-Сіверський, І Галенко, ...
К.: Фенікс, 2011
12011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20