Симсон О.Э.
Симсон О.Э.
НИИ Правоведения, НЮУ им. Я. Мудрого
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Правові особливості договорів інвестиційного характеру
ОЕ Сімсон
автореферат дисертації кандидата юридичних наук 12 (03), 2001
302001
Правова модель приватно-публічного партнерства в інноваційній сфері
ОЕ Сімсон
192013
Державно-приватне партнерство в інноваційній сфері
О Сімсон
Вісник Академії правових наук України, 222-230, 2011
192011
Інноваційне і креативне право: Право знань і творчості: Монографія
ОЕ Сімсон
К.: Ін Юре, 2006
162006
Инвестиционные и инновационные правоотношения
ОЭ Симсон
Видавничий дiм" Iн юре", 2005
142005
Правова природа відносин державно-приватного партнерства в інноваційній сфері
О Сімсон
Вісник академії правових наук України, 233-241, 2012
102012
Существенные условия и классификация инвестиционных договоров
О Симсон
Підприємництво, господарство і право, 20-21, 2001
102001
Правова модель державно-приватного партнерства як інструмент гармонізації публічних і приватних інтересів в інноваційній стратегії України
ОЕ Сімсон
, 12.00. 03/ОЕ Сімсон, 2015
52015
Інноваційні правовідносини, проблема ідентифікації та класифікації
О Сімсон
Теорія і практика інтелектуальної діяльності, 98-104, 2010
42010
Державно-приватне партнерство як пріоритетний механізм реалізації сучасної інноваційної політики України
ОЕ Сімсон
Матер. Міжнар. симп.«Інноваційна політика та законодавство в Європейському …, 2011
32011
Інноваційне право як запорука сталого інноваційного розвитку
О Сімсон
Теорія і практика інтелектуальної власності, 81-86, 2010
32010
Реалізація моделі державно-приватного партнерства в інноваційній стратегії України
О Сімсон
Теорія і практика інтелектуальної власності, 70-77, 2010
22010
Роль і місце міжнародного технічного регулювання у вітчизняному товарознавстві. Повідомлення 1. Роль міжнародного технічного регулювання у вітчизняному товарознавстві
НІ Попович, МС Беднарчук, НІ Доманцевич
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 116-121, 2013
12013
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни" Цивільний процес"
ВВ Баранкова, ВА Бігун, ЄО Васильєв, КА Гузе, КВ Гусаров, ...
Видавництво" Право", 2011
12011
Основні етапи формування юридичних конструкцій інвестування у житлове будівництво
ВВ Куликовський, ВВ Куликовский
Одеський національний університет імені ІІ Мечникова, 2010
12010
Договори інвестиційного характеру в проекті Цивільного кодексу України
ОЄ Симсон
Вісник університету внутрішніх справ, 221-225, 1999
11999
Рецензія на монографію Штефан А.«Вчення про механізм доказування у цивільному судочинстві»
О Сімсон
Теорія і практика інтелектуальної власності, 2018
2018
ПИТАННЯ АДАПТАЦІЇ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ДО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ єВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
ОМ Вінник, ДВ Задихайла, ГЛ Знаменського, ВІ Кухар, ВК Мамутова, ...
2017
IT-ПРАВО V. ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА: НА ЗЛАМІ ЕПОХ
ОЕ Сімсон
Упорядники, 180, 2017
2017
ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ПРОЦЕСІВ РЕФОРМУВАННЯ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ.
О СІМСОН
Law of Ukraine, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20