Симсон О.Э.
Title
Cited by
Cited by
Year
Правові особливості договорів інвестиційного характеру
ОЕ Сімсон
автореферат дисертації кандидата юридичних наук 12 (03), 2001
362001
Правова модель приватно-публічного партнерства в інноваційній сфері
ОЕ Сімсон
242013
Державно-приватне партнерство в інноваційній сфері
О Сімсон
Вісник Академії правових наук України, 222-230, 2011
212011
Инвестиционные и инновационные правоотношения
ОЭ Симсон
Видавничий дiм" Iн юре", 2005
162005
Правова природа відносин державно-приватного партнерства в інноваційній сфері
О Сімсон
Вісник академії правових наук України, 233-241, 2012
152012
Інноваційне і креативне право: право знань і творчості: Монографія
ОЕ Сімсон
К.: Ін Юре, 2006
152006
Существенные условия и классификация инвестиционных договоров
О Симсон
Підприємництво, господарство і право, 20-21, 2001
102001
Правова модель державно-приватного партнерства як інструмент гармонізації публічних і приватних інтересів в інноваційній стратегії України
ОЕ Сімсон
, 12.00. 03/ОЕ Сімсон, 2015
92015
Інноваційні правовідносини, проблема ідентифікації та класифікації
О Сімсон
Теорія і практика інтелектуальної діяльності, 98-104, 2010
62010
Інноваційне право як запорука сталого інноваційного розвитку
О Сімсон
Теорія і практика інтелектуальної власності, 81-86, 2010
62010
Державно-приватне партнерство як пріоритетний механізм реалізації сучасної інноваційної політики України
ОЕ Сімсон
Матер. Міжнар. симп.«Інноваційна політика та законодавство в Європейському …, 2011
32011
Роль і місце міжнародного технічного регулювання у вітчизняному товарознавстві. Повідомлення 1. Роль міжнародного технічного регулювання у вітчизняному товарознавстві
НІ Попович, МС Беднарчук, НІ Доманцевич
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 116-121, 2013
22013
Правова природа договорів інвестиційного характеру
ОЕ Сімсон
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 218-223, 2000
22000
Державна підтримка птахівництва: порівняльно-правовий аспект
ТВ Курман, ОЕ Сімсон
Право і суспільство, 62-67, 2015
12015
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять і словник термінів з навчальної дисципліни" Криміналістика":(галузь знань 0304" Право", освітньо …
ВЮ Шепітько, ВО Коновалова, ВА Журавель, ГК Авдєєва, ВІ Алєксєйчук, ...
видавництво" Право", 2013
12013
Аналіз законодавства України у сфері досліджень, розробок та інноваційної діяльності та пропозиції щодо доповнень до законодавства. Проект ЄС “Вдосконалення стратегій
Г Авігдор, Ю Атаманова, І Булкін, О Бутнік-Сіверський, І Галенко, ...
12011
Основні етапи формування юридичних конструкцій інвестування у житлове будівництво
ВВ Куликовський, ВВ Куликовский, ЗМ Соколовська, ЗН Соколовская, ...
Вісник Одеського національного університету. Рубрика «Правознавство».–2010 …, 2010
12010
Реалізація моделі державно-приватного партнерства в інноваційній стратегії України
О Сімсон
Теорія і практика інтелектуальної власності, 70-77, 2010
12010
Договори інвестиційного характеру в проекті Цивільного кодексу України
ОЄ Симсон
Вісник університету внутрішніх справ, 221-225, 1999
11999
Рецензія на монографію Штефан А.«Вчення про механізм доказування у цивільному судочинстві»
О Сімсон
Теорія і практика інтелектуальної власності, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20