Симсон О.Э.
Симсон О.Э.
НИИ Правоведения, НЮУ им. Я. Мудрого
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Правові особливості договорів інвестиційного характеру
ОЕ Сімсон
ОЕ Сімсон, 2001
282001
Інноваційне і креативне право: Право знань і творчості: Монографія
ОЕ Сімсон
К.: Ін Юре, 2006
192006
Державно-приватне партнерство в інноваційній сфері
О Сімсон
Вісник Академії правових наук України, 222-230, 2011
182011
Инвестиционные и инновационные правоотношения
ОЭ Симсон
Видавничий дiм" Iн юре", 2005
132005
Правова модель приватно-публічного партнерства в інноваційній сфері
ОЕ Сімсон
122013
Существенные условия и классификация инвестиционных договоров
О Симсон
Підприємництво, господарство і право, 20-21, 2001
122001
Правова природа відносин державно-приватного партнерства в інноваційній сфері
О Сімсон
Вісник академії правових наук України, 233-241, 2012
102012
Правова модель державно-приватного партнерства як інструмент гармонізації публічних і приватних інтересів в інноваційній стратегії України
ОЕ Сімсон
52015
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни" Цивільне право України":(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень …
ВІ Борисова, ЛМ Баранова, ВІ Крат, ВМ Балюк, ОО Біляєв, ...
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013
52013
Інноваційні правовідносини. Проблема ідентифікації та класифікації
О Сімсон
Теорія і практика інтелектуальної власності, 98-104, 2010
42010
Державно-приватне партнерство як пріоритетний механізм реалізації сучасної інноваційної політики України
ОЕ Сімсон
Матер. Міжнар. симп.«Інноваційна політика та законодавство в Європейському …, 2011
32011
Інноваційне право як запорука сталого інноваційного розвитку
О Сімсон
Теорія і практика інтелектуальної власності, 81-86, 2010
32010
Реалізація моделі державно-приватного партнерства в інноваційній стратегії України
О Сімсон
Теорія і практика інтелектуальної власності, 70-77, 2010
22010
Роль і місце міжнародного технічного регулювання у вітчизняному товарознавстві. Повідомлення 1. Роль міжнародного технічного регулювання у вітчизняному товарознавстві
НІ Попович, МС Беднарчук, НІ Доманцевич
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 116-121, 2013
12013
Основні етапи формування юридичних конструкцій інвестування у житлове будівництво
ВВ Куликовський, ВВ Куликовский
Одеський національний університет імені ІІ Мечникова, 2010
12010
Договори інвестиційного характеру в проекті Цивільного кодексу України
ОЄ Симсон
Вісник університету внутрішніх справ, 221-225, 1999
11999
ПОНЯТТЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ: ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОЗНАКИ
ЮЄ Атаманова, СІ Архієреєв, ОМ Бородіна, ОП Гармашова, ІО Дерід, ...
2017
ПИТАННЯ АДАПТАЦІЇ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ДО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ єВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
ОМ Вінник, ДВ Задихайла, ГЛ Знаменського, ВІ Кухар, ВК Мамутова, ...
2017
IT-ПРАВО V. ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА: НА ЗЛАМІ ЕПОХ
ОЕ Сімсон
Упорядники, 180, 2017
2017
ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ПРОЦЕСІВ РЕФОРМУВАННЯ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ.
О СІМСОН
Law of Ukraine, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20