Follow
Сніжана Олександрівна Зелінська | Снежана Александровна Зелинская | Snizhana Zelinska
Сніжана Олександрівна Зелінська | Снежана Александровна Зелинская | Snizhana Zelinska
Kryvyi Rih State Pedagogical University
Verified email at ccjournals.eu - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Педагогічна модель формування екологічної культури майбутнього інженера гірничого профілю в процесі професійної підготовки
СО Зелінська
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України …, 2013
22013
Про взаємозв’язок екологічної освіти та діяльності інженера-гірника
СО Зелінська
2-й всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecologi …, 2009
1*2009
Вивчення технологій і засобів інтелектуального аналізу даних Data Mining в освітньому процесі
ЗС О.
Збірник наукових праць Херсонського державного університету, 242-245, 2018
2018
. Можливості використання технологій доповненої реальності в інформаційно-освітньому середовищі ВНЗ
ЗС О.
Науковий вісник Мукачівського державного університету, 2018
2018
Теоретичні засади формування професійної компетентності майбутніх гірничих інженерів з використанням інтерактивних технологій у навчанні
СА Зелінська
Вісник Луганського національного університету ім.. Т. Шевченка, 2017
2017
Didactic components of the professional information and educational environment
СО Зелінська
Computer Science, Information Technology, Automation 1 (6), 57-65, 2017
2017
Аналіз концептуальних особливостей інформаційно-освітнього середовища університету
СО Зелінська
Сборник статей научно-информационного центра «Знание» по материалам ХХIII …, 2017
2017
Дидактичні особливості професійної підготовки фахівців в умовах холістичного інформаційно-освітнього середовища ВНЗ
СА Зелинская
Развитие науки в ХХІ веке 4, 26-34, 2017
2017
Особенности информационно-образовательной среды
СА Зелинская
Психологические и педагогические аспекты научного становления личности 4 (2 …, 2017
2017
Информатизация образования как основа модернизации профессиональной подготовки горняков
СА Зелинская
Инновации, технологи, наука 4 (2), 84-87, 2017
2017
Визначення і напрями створення інформаційного освітнього середови
С Зелінська
Молодь і ринок, 86-90, 2017
2017
The use of geoinformation technologies in lecture form of teaching
V Morkun, S Semerikov, S Hryshchenko, S Zelinska, S Zelinskyi
American Journal of Education, 1037, 2017
2017
Особенности обеспечения требований экологической безопасности при использовании земель угледобывающих регионов
СА Зелинская
Тенденции развития современной юриспруденции, 64, 2016
2016
Сутність екологічної компетентності інженера-гірника
СО Зелінська
Развитие науки в ХХІ веке 2, 96-99, 2016
2016
Экологическая культура как приоритетное направление экологизации профессиональной подготовки инженера горного профиля
СА Зелинская
Вестник. Моск. ун-та МВД России. 1 (11), 204 - 206., 2014
2014
The development of the electronic textbook for the formation of chemical knowledge
СО Зелінська, СС Зелінський
Theory and methods of e-learning 1 (1), 110-112, 2013
2013
Інтеграція екологічних знань на основі міждисциплінарного підходу у майбутніх інженерів-гірників у процесі професійної підготовки
СО Зелінська
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України …, 2013
2013
Моделювання занять, імітуючих професійну гірничу діяльність, з використанням інформаційно-комунікативних технологій
СО Зелінська
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2013
2013
Креативний компонент у формуванні екологічної культури майбутнього інженера гірничого профілю
СО Зелінська
Глухівські наукові читання - 2011, 158-160, 2011
2011
Зв'язок цілей та задач екологізації при формуванні моделі екологічної культури інженерів гірничого профілю
СО Зелінська
Научные исследования-2011 1 (1), 96, 2011
2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20