Follow
Поліщук Олександр/Polishchuk Olecsandr
Поліщук Олександр/Polishchuk Olecsandr
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Verified email at vtei.com.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Просторова організація продуктивних сил України: мезо- та мікрорегіональний рівень
ПОА Данилишин Б.М., Чернюк Л.Г., Фащевський М.І.
Вінниця: Книга-Вега, 2007, 150, 2007
772007
Теоретико-методологічні основи оцінки економічної стійкості сільськогосподарських підприємств
ОА Поліщук
Економіка: проблеми теорії та практики, 367-374, 2007
292007
Формування професійної майстерності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів
А Богуш, Н Гавриш, Н Кічук, Л Коваль, О Кононенко, К Крутій, В Кьона, ...
«Гуманність є людинолюбство, але розвинене свідомістю й освітою» ВГ …, 2016
202016
Трансформаційні процеси в економіці України та її регіонах: проблеми та перспективи
ЛГ Чернюк
Збірник наукових праць ВНАУ, 48, 2011
202011
Державне регулювання детінізації туристичного бізнесу
ОА Поліщук
ОА Поліщук.–Запоріжжя, 2009.–20 с, 2009
142009
Стратегічне завдання системи управління вищою освітою України
О Поліщук
Персонал, 66-71, 2006
122006
Підготовка студентів до естетичного виховання дошкільників засобами українського народного декоративно-прикладного мистецтва
ОВ Поліщук
автореф. дис.… канд. пед. наук, 1996
121996
Стратегія діяльності закладів вищої освіти
О Поліщук
Персонал, 84-86, 2006
82006
Телекомунікаційні проекти в освітній діяльності школи
С Космінська, О Поліщук
Директор школи, ліцею, гімназії, 56-60, 2006
62006
ДІАГНОСТИКА СФОРМОВАНОСТІ ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
С СОВГІРА, О ПОЛІЩУК
Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького …, 2018
42018
Особливості психолого-педагогічного супроводу батьків при підготовці дитини до школи
ВМ Кушнір, ОВ Поліщук
Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2016
42016
Фондовий ринок України в умовах глобалізації
ОА Сьомченков, ОА Поліщук
Збірник наукових праць Вінниць-кого торговельно-економічного інституту КНТЕУ …, 2012
42012
Особливості інвестиційної діяльності підприємств Вінницького регіону в умовах кризи
ОА Поліщук
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 280-285, 2010
42010
Стратегічні напрями підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств в умовах інтеграції України до СОТ
ОА Поліщук
Вiсник аграрної науки Причорномор’я, 175, 2007
42007
Моделювання системи розвитку венчурної індустрії на основі світового досвіду
ОТ Поліщук, ОА Поліщук
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 103-110, 2017
32017
Адміністративний аспект регіонального розвитку венчурного інвестування
ОА Поліщук, ОТ Поліщук
32016
Основи функціонування венчурних інвестиційних фондів
ОА Поліщук
Науковий, виробничо-практичний журнал Регіональна бізнес-економіка та …, 2015
32015
Модель соціально-ефективної системи оподаткування неприбуткових організацій в Україні
ОА Поліщук, ОС Колесов, ВП Костенко
440 Вінниця, 2012
32012
Метод дистанційної акустичної пальпації. Повідомлення 1. Параметри просторово локалізованих імпульсних зсувних деформацій у м'яких тканинах
ІМ Дикан, СВ Литвиненко, ЕА Баранник, АІ Марусенко, ОВ Ханенко, ...
Променева діагностика, променева терапія, 38-41, 2009
32009
Особливості оподаткування та бухгалтерський супровід бізнесу в Польщі
К Гінайло, О Поліщук
Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах …, 2019
22019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20