Таисия Бойко
Таисия Бойко
Белорусский Государственный Аграрный Технический Университет, кафедра "Сельскохозяйственные машины"
Подтвержден адрес электронной почты в домене bsatu.by - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Особливості використання метода" індекс-ризик" для оцінки техногенної безпеки об’єктів
ТВ Бойко
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 6 (5), 44-47, 2009
112009
Моделирование массопереноса загрязняющих веществ в почвенном слое
ТВ Бойко, ЮА Запорожец
Технологический аудит и резервы производства, 8-11, 2015
62015
Кількісні показники оцінки техногенної безпеки об′ єктів
ТВ Бойко
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 1 (2 (37)), 14-17, 2009
62009
Оценка экологического риска на основе индексных показателей
ТВ Бойко
НТУ" ХПИ", 2010
32010
Особенности применения индексных показателей для оценки экологического риска техногенных объектов
ТВ Бойко
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 2 (10), 16-21, 2010
32010
Актуальні проблеми економічної безпеки України
ТВ Бойко
Електронний ресурс/ТВ Бойко.–Режим доступу: http://library. kr. ua/orhus …, 0
3
Modeling of mass transfer of pollutants in the soil
ТВ Бойко, ЮА Запорожец
Technology audit and production reserves 1 (3 (21)), 8-11, 2015
12015
Побудова математичної моделі для визначення кількості рідини при випаровуванні
ТВ Бойко, ЮА Запорожець, ЮА Запорожец
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019
2019
Анализ риска загрязнения почвы промышленными объектами
ТВ Бойко, ЮА Запорожец
НТУ" ХПИ", 2018
2018
Застосування штучних нейронних мереж для прогнозування міграції забруднюючих речовин в природних дисперсних середовищах
ТВ Бойко, ЮА Запорожець, ЮА Запорожец
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018
2018
Санітарно-гігієнічне обґрунтування використання препаратів в бджільницьких господарствах чернігівської області
РВ Петров, ОА Лелюшок, ТВ Бойко
Бджільництво України, 109-114, 2015
2015
Бактерицидні властивості прополісу в препараті Мастилін
ВЛ Коваленко, ТВ Бойко
Бджільництво України, 46-50, 2015
2015
Соціальне партнерство школи та громадських організацій щодо формування здорового способу життя учнівської молоді
ТВ Бойко
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер …, 2013
2013
Продуктивні показники бджолиних сімей під впливом імуностимулятору Авесстим
ТВ Бойко
Ветеринарна біотехнологія, 38-43, 2013
2013
Features of index numbers for the environmental risk assessment of man-made objects
ТВ Бойко
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 2 (10 (44)), 16-21, 2010
2010
Методологічні питання техногенної безпеки об΄ єктів господарської діяльності
ТВ Бойко
НТУУ «КПІ», 2010
2010
МОНІТОРИНГ ПОКАЗНИКІВ ДІАСТАЗНОЇ АКТИВНОСТІ В МЕДАХ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ТИ Фотина, ТВ Бойко, АИ Черкай
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–17