Підписатись
Микола Хавронюк Mykola Khavroniuk
Микола Хавронюк Mykola Khavroniuk
Національний університет "Києво-Могилянська академія", факультет правничих наук
Підтверджена електронна адреса в ukma.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Права людини і громадянина: навч. посіб.
ПМ Рабінович, МІ Хавронюк
К.: Атіка 464, 6, 2004
5582004
Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації
МІ Хавронюк
Юрисконсульт, 2006
5542006
Кримінальне право: навчальний посібник/за заг. ред
ОО Дудоров, МІ Хавронюк
МІ Хавронюка. Київ: Ваіте 944, 2014
3792014
Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність: навч. посіб.
МІ Мельник, МІ Хавронюк
К.: Атіка 576, 2002
1832002
Довідник з особливої частини Кримінального кодексу України
MI Khavroni︠u︡k
Істина, 2004
1812004
Науково-практичний коментар до Закону України" Про засади запобігання і протидії коруптсії"
MI Khavroni︠u︡k
Атіка, 2011
1622011
Відповідальність за домашнє насильство і насильство за ознакою статі (науково-практичний коментар новел Кримінального кодексу України)
ОО Дудоров, МІ Хавронюк
Київ: Ваіте, 2019
1322019
Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. - 10-те вид., переробл. та допов. - Київ, 2018
АМ Бойко, ЛП Брич, ОО Дудоров
ВД "Дакор", 2018
121*2018
Офіц. текст: Коментар законодавства України про права та свободи людини і громадянина: Навч. посібник/Авт.-упоряд. МІ Хавронюк
К України
К.: Видавництво АСК, 2003
1162003
Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка
МІХ А.М. Бойко, Л.П. Брич, В.К. Грищук, О.О. Дудоров, М.І. Мельник, А.А ...
Юридична думка, 2012
98*2012
Суд та інші правоохоронні органи: правоохоронна діяльність: навчальний посібник: закони і коментарі
Ukraine, MI Melʹnyk, MI Khavroni︠u︡k
Атіка, 2000
872000
Сучасне загальноєвропейське кримінальне законодавство: проблеми гармонізації:[монографія]
МІ Хавронюк
К.: ІСТИНА 264, 2, 2005
832005
Дисциплінарні правопорушення і дисциплінарна відповідальність
MI Khavroni︠u︡k
Атіка, 2003
772003
Злочини у сфері підприємництва:[навч. посіб.]
ОО Дудоров, МІ Мельник, МІ Хавронюк
К.: Атіка 605, 2001
612001
Заходи кримінально-правового впливу: які вони бувають
МІ Хавронюк
Юридичний вісник України 21 (934), 6-7, 2013
572013
Науково-практичний коментар Закону України" Про боротьбу з корупцією"
MI Melʹnyk, AI Redʹka, MI Khavroni︠u︡k
Атіка, 2008
512008
Административная преюдиция и институт рецидива с точки зрения уголовного права европейских стран
НИ Хавронюк
Аналитический документ Центра исследований правовой политики, 2010
492010
Історія кримінального права європейських країн: монографія
МІ Хавронюк
К.: Істина, 8-17, 2006
492006
Військові злочини: комент. законодавства
МІ Хавронюк, СІ Дячук, МІ Мельник
К.: АСК, 2003
472003
Наукове осмислення правової доктрини та кримінального законодавства зарубіжних країн
МІ Хавронюк
Вісник Асоціації кримінального права України, 1, 2013
432013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20