Петро Жук
Петро Жук
ДУ "Інститут регіональних досліджень ім.М.І.Долішнього НАН України"
Підтверджена електронна адреса в mail.lviv.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: національна доповідь/за ред. акад. НАН України ЕМ Лібанової, акад. НААН України МА Хвесика
ЕМ Лібанова, МА Хвесик
К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2014
46*2014
Концептуальні основи перспективного розвитку рекреаційної індустрії в Карпатах
ВС Кравців, ПВ Жук
Економіка України, 57-62, 1993
281993
АКТУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ТА ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ В УКРАЇНІ
П Жук
Соціально-економічні прблеми сучасного періоду України, 20-25, 2015
24*2015
РЕФОРМА АДМІНІСТРАТИВНО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ: РЕЗУЛЬТАТИ, ПРОБЛЕМИ, ПОДАЛЬШІ ДІЇ
В Кравців, П Жук
Стратегічна панорама, 104-113, 2016
23*2016
Реформування територіальної основи місцевого самоврядування в контексті його фінансової спроможності
В Кравців, І Сторонянська, П Жук
Економіка України, 41-51, 2017
22*2017
Социально-экологические системы как объект управления
Г Бачинский, В Мамонов, Ю Марков, В Казначеев, П Жук, и др.
Новосибирск: Наука., 1990
221990
Інвестиційний потенціал територіальних громад: суть поняття та питання управління
ПВ Жук, ЗО Сірик
ДУ «Інститут регіональних досліджень імені МІ Долішнього НАН України», Львів, 2017
21*2017
Социально-экономический потенциал региона
М Долишний, Г Анисимова, Я Антонюк, А Бевзюк, П Жук, и др.
Наук. думка, 1985
211985
Detsentralizatsiia v Ukraini ta yii vplyv na sotsialno-ekonomichnyi rozvytok terytorii: metodychni pidkhody ta rezultaty otsiniuvannia [Decentralization in Ukraine and its …
IZ Storonianska
Lviv, IRD of NAS of Ukraine 144, 2018
19*2018
Карпатский рекреационный комплекс
М Долишний, М Нудедьман, С Трохимчук, П Жук, и др.
Наукова думка, 1984
191984
Концептуальні приниципи розробки та реалізації державної програми сталого розвитку Українських Карпат
В Кравців, П Жук
Економіка України, 4-11, 2013
15*2013
Адміністративно-територіальний устрій України: методологічні основи та практика реформування
В Кравців, І Сторонянська, П Жук, та ін.
ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього НАН України", 2016
14*2016
Території пріоритетного розвитку як форма активізації інвестиційної діяльності в гірських зонах України
П Жук
Регіональна економіка, 75-85, 2012
13*2012
Методологічні основи та практичні завдання сталого розвитку гірських територій України
П Жук
Регіональна економіка, 66-75, 2014
12*2014
Концептуальні засади реформування адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування в Україні
В Кравців, П Жук
Регіональна економіка, 7-16, 2010
12*2010
Рекреаційний потенціал Українських, Карпат і перспективи його використання
П Жук, В Кравців
Українські Карпати: проблеми і перспективи: матеріали міжнар. наук.-прак …, 1993
121993
Socialno-ekonomichnyj potencial stalogo rozvytku Ukrayiny ta yiyi regioniv: vektory realnogo postupu: nacionalna dopovid [Socio-economic potential of sustainable development of …
EM Libanovа, MA Khvesyk
Kyiv: DU IEPSR NAN Ukrayiny (in Ukrainian), 2017
11*2017
Методичні підходи до моделювання територіальних громад базового рівня у процесі адміністративнотериторіальної реформи в Україні
П Жук
Регіональна економіка, 5-13, 2015
10*2015
Планування діяльності підрозділів банку з урахуванням особливостей території їх розташування
П Жук
Регіональна економіка, 120-126, 2003
102003
Особливості методичних підходів до оцінки використання природних ресурсів гірського регіону на засадах сталого розвитку
П Жук
Регіональна економіка, 62-71, 2013
8*2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20