Подписаться
Viacheslav Matskevych (Вячеслав Мацкевич)
Viacheslav Matskevych (Вячеслав Мацкевич)
доцент Білоцерківський НАУ
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Фізіологія рослин з основами біотехнології
МЮ Власенко, ЛД Вельямінова-Зернова, ВВ Мацкевич
Біла Церква, 2006
34*2006
Особливості мікроклонального розмноження видів рослин
АА Подгаєцький, ВВ Мацкевич, АА Подгаєцький
152018
Павловнія: науково-практичний посібник:
ОВ Мацкевич, ЛМ Філіпова, ВВ Мацкевич, ВВ Андрієвський
Біла Церква:БНАУ, 2019
112019
Features of Rooting Paulownia in vitro
L Filipova, V Matskevych, L Karpuk, A Stadnyk, V Andriievsky, ...
Egyptian Journal of Chemistry 62, 2019
102019
Мікроклональне розмноження видів рослин in vitro та їх постасептична адаптація. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 06 …
ВВ Мацкевич
СНАУ, 2020
9*2020
Особливості мікроклонального розмноження представників роду Actinidia
НВ Скрипченко, ВВ Мацкевич, ЛМ Філіпова, ІІ Кибенко
Інтродукція рослин: Міжнародний нау- ковий журнал, С. 88-96., 2017
92017
Мікроклональне розмноження окремих видів рослин (протоколи технологій): науково-практичний посібник.
ВВ Мацкевич, АА Подгаєцький, ЛМ Філіпова
82019
Удосконалені методи оздоровлення картоплі від вірусів та використання отриманого матеріалу в первинному насінництві
ВВ Мацкевич
Київ, 2004
62004
Fiziolohiia i biotekhnolohiia roslyn [Physiology and biotechnology of plants]
VV Matskevych, LM Filipova, OH Oleshko
Bila Tserkva: Np [In Ukrainian], 2022
52022
Особливостi введення in vitro та клонального мiкророзмноження Hosta
ВВ Мацкевич, ЛМ Фiлiпова, АП Стадник
Агроекологічний журнал, 26-31, 2012
5*2012
Особливості бульбоутворення з живців рослин in vitro сорту Подолянка залежно від компонентів живильного середовища
ВВ Мацкевич, МЮ Власенко, ВВ Хоменко
Картоплярство України, 3-4, 2009
52009
Особливості індивідуального розвитку картоплі при клональному мікророзмножені
НО Мацкевич, ОС Пустовіт, МЮ Власенко, ВВ Мацкевич
Вісник Білоцерківського державного аграрного університету. 46, 27-31, 2007
5*2007
Using cytokinins in berries clonal micropropagation
V Matskevych, L Filipova
Білоцерківський національний аграрний університет, 2015
42015
Adaptivity of plants in stage in vitro-ex vitro
AA Podhaietskyi, VV Matskevych, LM Filipova, NV Kravchenko, ...
Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe, 25-33, 2020
32020
Розмноження та оздоровлення насіннєвого матеріалу картоплі: навчальний посібник.
БРМ Подгаєцький А. А., Кабанець В. М., Кравченко Н. В., Подгаєцький А. Ан ...
32019
Проблеми мікроклонального розмноження фундука
ВВ Андрієвський, АТ Врублевський, ЛМ Філіпова, ВВ Мацкевич, ...
Агробіологія, 74-84, 2019
32019
Використання біоциду РРМ як додаткового деконтамінанта в процесі мікроклонального розмноження рослинних об’єктів
АА Подгаєцький, ВВ Мацкевич, АТ Врублевський, АА Подгаецкий
СНАУ, 2016
32016
Размножение энергетических видов Salix L. in vitro
ЛП Ищук, ВВ Мацкевич
Биотехнология и общество в XXI веке, 352-356, 2015
32015
Особливості стерилізації експлантів хости
ВВ Мацкевич, ЛМ Філіпова, РД Диба
Науковий вісник НЛТУ України 23 (5), 183-187, 2013
32013
In vitro regeneration introduction in dormancy state as a way of post-aceptic adaptation
V Matskevych, L Filipova, R Dyba
Агробіологія, 19-23, 2013
32013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20