Євген Миколайович Крячко, Евгений Николаевич Крячко, Evgen Kriachko
Євген Миколайович Крячко, Евгений Николаевич Крячко, Evgen Kriachko
Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, НДЦ ІПР НАН України, Научно
Подтвержден адрес электронной почты в домене ndc-ipr.org - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування державної цільової програми підвищення конкурентоспроможності регіонів України
КЄМ Кизим М. О.
ВД «ІНЖЕК», 2010
102010
Оцінка конкурентоспроможності економік країн світу: теорія та практика
ВЄ Хаустова, ЄМ Крячко, ТВ Колодяжна
Бизнес Информ, 2017
72017
Структурна діагностика конкурентоспроможності регіонів на основі когнітивного підходу
ЄМ Крячко, ІВ Розгон
Проблеми економіки, 219-228, 2013
22013
Аналіз підходів до оцінки сталого розвитку країн і регіонів
НВ Бєлікова, ШАО Омаров, ЄМ Крячко
Бізнес Інформ, 8-16, 2014
12014
ОЦіНКА ВИСОКОТЕХНОЛОГіЧНИХ ГАЛУЗЕЙ У ПРОГРЕСИВНіЙ СТРУКТУРі ЕКОНОМіКИ КРАїН СВіТУ ТА УКРАїНИ
ВЄ Хаустова, ОІ Решетняк, ГВ Крамарев, ЄМ Крячко
Бизнес Информ, 2020
2020
Оцінка концентрації в економіці України
ВЄ Хаустова, ЄМ Крячко, ТВ Колодяжна
Проблемы экономики, 2017
2017
Методический подход к оценке конкурентоспособности регионов
РИВ Крячко Е. Н.
Конкурентоспособность социально-экономических систем: вызовы нового времени …, 2014
2014
STRUCTURE DIAGNOSTICS OF COMPETITIVENESS OF REGIONS ON THE BASIS OF THE COGNITIVE APPROACH.
YM Kryachko, IV Rozhon
Problems of Economy, 2013
2013
Інтегральна оцінка конкурентоспроможності регіонів України
РІВ Узунов В. М., Крячко Є. М.
Ліберманівські читання – 2012: економічна спадщина та сучасні проблеми, 125–142, 2012
2012
Діагностика зовнішньоекономічної безпеки України
ГБЛІ Крячко Є. М.
Моделювання регіональної економіки, 319–333, 2012
2012
Формування державної цільової програми підвищення конкурентоспроможності регіонів України
КЄ М.
НДЦ ІПР НАН України, 2008
2008
Конкурентоспособность Украины среди стран мира
КЕ Н.
Інноваційний розвиток України: наукове, економічне та правове забезпечення …, 2007
2007
Социально-экономическое развитие регионов и их конкурентоспособность
КЕ Н.
Соціально-економічний розвиток регіонів України: проблеми науки та практики …, 2007
2007
Оценка конкурентоспособности регионов : особенности и механизмы
КЕН Гейман О. А.
Конкурентоспроможність та інноваційний розвиток України: проблеми науки та …, 2007
2007
Особенности конкурентоспособности регионов страны
КЕ Н.
Бизнес Информ, 38 – 41, 2007
2007
Влияние конкурентоспособности регионов Украины на их экономическое развитие и качество жизни населения
КЕН Гейман О. А.
Конкурентоспроможність : проблеми науки та практики, 66–81, 2007
2007
Підвищення конкурентоспроможності регіонів України та вибір оптимального їх розвитку на основі когнітивного підходу
КЄ М.
Моделювання регіональної економіки, 121–134, 2006
2006
Оценка конкурентоспособности стран мира
ХВЕ Крячко Е. Н.
Бизнес Информ, 10 – 20, 2005
2005
Гнатюк ТМ-Використання аналітичної оцінки в процесі аудиту діяльності підприємств, готелів та ресторанів туристичної сфери, Василюк ММ, Григорів ОО (2012) Мендела ІЯ-Аналіз …
ЄМ Крячко, ЛІ Григорова-Беренда
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–19