Підписатись
Валентин Чернышев
Валентин Чернышев
Одесский национальный экономический университет
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Дослідження розвитку України на підставі індексу глобальної конкурентоспроможності
ДВ Окара, ВГ Чернишев, ЛВ Шинкаренко
Глобальні та національні проблеми економіки, 84-90, 2018
162018
Оцінка знань студентів та якості підготовки фахівців. Навчальний посібник.
Ягодзінський, Чернишев
К: ІЗМН, 1997
161997
Mathematical methods and models for master of economics
Y Kozak, V Matskul, T Shengelia
Practical applications, 2017
82017
Інформаційні технології у викладанні курсу «Економетрія»
В Шинкаренко
Модернізація змісту вищої економічної освіти: проблеми та перспективи: мат …, 2016
72016
Економіко-математичні методи та моделі: Навчальний посібник
НЛ Воропай, ТВ Герасименко, ЛО Кирилова, ЛМ Корсун, МВ Мацкул, ...
Одеса: ОНЕУ, 2018
62018
Аналіз впливу соціально-економічних чинників на якість освіти
ДВ Окара, ВГ Чернишев, ЛВ Шинкаренко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2017
62017
Економетричне моделювання регіональних ринків праці України
ДВ Окара, ВГ Чернишев, ВМ Шинкаренко
Проблеми системного підходу в економіці, 164-170, 2017
62017
Зовнішньоекономічна діяльність регіонів України
ВГ Чернишев, ДВ Окара, ІЛ Ковальова
Ефективна економіка, 2019
52019
Сучасний стан іноземного інвестування в сільське, лісове та рибне господарства за регіонами України
ВГ Чернишев, ДВ Окара, ІЛ Ковальова
Агросвіт, 36-46, 2019
52019
Інноваційна методика викладання вищої математики майбутнім економістам
ВГ Чернишев, ВМ Шинкаренко, ДВ Окара, ЛВ Шинкаренко
URL: https://cutt. ly/eKhwK94, 0
5
Дослідження рівня конкурентоспроможності України
ДВ Окара, ВГ Чернишев, ВМ Шинкаренко
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2018
42018
Аналіз стану капітальних інвестицій в економіку регіонів України
ВГ Чернишев, ДВ Окара, ІЛ Ковальова
Ефективна економіка, 2020
32020
Зовнішня торгівля аграрною продукцією Одеської області
ВГ Чернишев, ДВ Окара, ІЛ Ковальова
Агросвіт, 23-32, 2019
22019
Аналіз показників розвитку вівчарства в Україні
ДВ Окара, ВГ Чернишев, ВМ Шинкаренко
Причорноморські економічні студії, 191-196, 2017
12017
Дослідження структури видатків на охорону здоров’я державного бюджету України за допомогою математичного моделювання
ДВ Окара, ВГ Чернишев, ЛВ Шинкаренко
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і …, 2017
12017
Оцінка ризиків у туризмі за допомогою математичних методів
ВГ Чернишев, ВМ Шинкаренко, ЛВ Шинкаренко
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2017
12017
Щодо проведення практичних занять з математичних дисциплін.
ВГ Чернишев, ВМ Шинкаренко, ЄВ Орлов, ІЛ Ковальова
12017
Шинкаренко Володимир Миколайович
ЛВ Шинкаренко, ВГ Чернишев
НАУКОВІ ПРОБЛЕМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ НА МАКРО-, МЕЗО-ТА МІКРОЕКОНОМІЧНОМУ РІВНЯХ …, 2022
2022
МАТЕМАТИЧНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ
ІЗ Готинчан, ІІ Дрінь, ЗВ Бондаренко, СА Кирилащук, ВГ Чернишев
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: Голова організаційного комітету, 2022
2022
САМОСТІЙНА РОБОТА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
ВГ ЧЕРНИШЕВ
організацій України, Великобританії, Польщі, Придністров'я з питань, 2021
2021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20