Карина Кацюба,  Karina Katsiuba,  Карина Валерьевна Кацюба
Title
Cited by
Cited by
Year
Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків як вид непідприємницьких товариств
КВ Кацюба
“Право і суспільство” Науковий журнал, 70-74, 2013
22013
Види непідприємницьких юридичних осіб
КВ Кацюба
Актуальні проблеми цивільного, житлового та сімейного законодавства …, 2012
22012
До питання про цивільну правосуб'єктність непідприємницьких товариств
КВ Кацюба
12014
Види непідприємницьких товариств
КВ Кацюба
Сумський державний університет, 2019
2019
Правовая природа отношений между непредпринимательским товариществом и его участниками
КВ Кацюба
Теорія і практика правознавства, 2017
2017
Правова природа відносин між непідприємницьким товариством та його учасниками
K Katsyuba
Теорія і практика правознавства 2 (12), 1-12, 2017
2017
The legal nature of the relationship between the non-entrepreneurial company and its participants.
КВ Кацюба
Theory and practice of jurisprudence 2 (12), 4, 2017
2017
Общие принципы и требования к созданию непредпринимательских товариществ
КВ Кацюба
Теорія і практика правознавства 2 (10), 2016
2016
General Principles and Requirements for the Establishment of Nonprofit Organizations
K Katsyuba
Theory & Prac. Juris. 10, 1, 2016
2016
Загальні засади та вимоги до створення непідприємницьких товариств
КВ Кацюба
Теорія і практика правознавства// Електронне наукове фахове видання …, 2016
2016
Підстави набуття права власності непідприємницькими товариствами
КВ Кацюба
2015
Legal capacity of nonprofit organizations
КВ Кацюба
Theory and practice of jurisprudence 2 (6), 15, 2014
2014
Гражданская дееспособность непредпринимательских товариществ
КВ Кацюба
Теорія і практика правознавства 2 (6), 2014
2014
Цивільна дієздатність непідприємницьких товариств
КВ Кацюба
Теорія і практика правознавства// Електронне наукове фахове видання …, 2014
2014
Цивільна правосуб’єктність непідприємницьких товариств
КВ Кацюба
Науковий вісник Херсонського державного університету: серія Юридичні науки …, 2014
2014
До питання про правовий статус об’єднань співвласників багатоквартирних будинків
КВ Кацюба
видавництво" Право", 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–16