Карина Кацюба,  Karina Katsiuba,  Карина Валерьевна Кацюба
Title
Cited by
Cited by
Year
Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків як вид непідприємницьких товариств
КВ Кацюба
“Право і суспільство” Науковий журнал, 70-74, 2013
22013
До питання про цивільну правосуб'єктність непідприємницьких товариств
КВ Кацюба
12014
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять і словник термінів з навчальної дисципліни" Криміналістика":(галузь знань 0304" Право", освітньо …
ВЮ Шепітько, ВО Коновалова, ВА Журавель, ГК Авдєєва, ВІ Алєксєйчук, ...
видавництво" Право", 2013
12013
Правовая природа отношений между непредпринимательским товариществом и его участниками
КВ Кацюба
Теорія і практика правознавства, 2017
2017
Правова природа відносин між непідприємницьким товариством та його учасниками
K Katsyuba
Теорія і практика правознавства 2 (12), 1-12, 2017
2017
The legal nature of the relationship between the non-entrepreneurial company and its participants.
КВ Кацюба
Theory and practice of jurisprudence 2 (12), 4, 2017
2017
Общие принципы и требования к созданию непредпринимательских товариществ
КВ Кацюба
Теорія і практика правознавства 2 (10), 2016
2016
General Principles and Requirements for the Establishment of Nonprofit Organizations
K Katsyuba
Theory & Prac. Juris. 10, 1, 2016
2016
Загальні засади та вимоги до створення непідприємницьких товариств
КВ Кацюба
Теорія і практика правознавства// Електронне наукове фахове видання …, 2016
2016
Підстави набуття права власності непідприємницькими товариствами
КВ Кацюба
2015
Legal capacity of nonprofit organizations
КВ Кацюба
Theory and practice of jurisprudence 2 (6), 15, 2014
2014
Гражданская дееспособность непредпринимательских товариществ
КВ Кацюба
Теорія і практика правознавства 2 (6), 2014
2014
Цивільна дієздатність непідприємницьких товариств
КВ Кацюба
Теорія і практика правознавства// Електронне наукове фахове видання …, 2014
2014
Цивільна правосуб’єктність непідприємницьких товариств
КВ Кацюба
Науковий вісник Херсонського державного університету: серія Юридичні науки …, 2014
2014
До питання про правовий статус об’єднань співвласників багатоквартирних будинків
КВ Кацюба
видавництво" Право", 2013
2013
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО
ЛП Авраменко, ЮМ Походзіло, ЄВ Ткаченко, АО Новак, АО Муртіщева, ...
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–16