Follow
Наталія Магась / Nataliya Magas / Nataliia Magas
Наталія Магась / Nataliya Magas / Nataliia Magas
Admiral Makarov National University of Shipbuilding: Mykolayiv, Ukraine
Verified email at nuos.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Study of the Process of Electro Evolution of Copper Ions from Waste Regeneration Solutions
G Trokhymenko, N Magas, N Gomelya, I Trus, A Koliehova
Journal of Ecological Engineering 21 (2), 2020
142020
Determining the influence of the medium reaction and the technique of magnetite modification on the effectiveness of heavy metals sorption
I Trus, N Gomelya, G Trokhymenko, N Magas, O Hlushko
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 6 (10 (102)), 49-54, 2019
122019
Оцінка сучасного антропогенного навантаження на басейн річки Південний Буг
НІ Магась, АГ Трохименко
Екологічна безпека, 48-52, 2013
112013
Extraction of Cu2+, Zn2+ and Ni2+ cations from industrial wastewater by ionite KU-2-8
A Koliehova, G Trokhymenko, N Magas
Technology audit and production reserves 5 (3 (49)), 22-27, 2019
52019
Evaluation of modern anthropogenic pressure of the South Bug river basin
N Magas, A Trokhymenko
Ecological Safety, 48-52, 2013
42013
Геоекологічний стан басейну річки Південний Буг в межах Миколаївської області: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів (17-18 квітня …
НІ Магась
К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк, 93, 2012
42012
Оцінка якості води основних приток річки Південний Буг у межах Миколаївської області
ГГ Трохименко, НІ Магась
Науковий вісник МДУ ім. В.О. Сухомлинського 24 (4 (1)), 209-213, 2009
4*2009
Визначення основних критеріїв та оцінка якості зрошувальних вод на території Миколаївської області
КЄ Моісеєнко, НІ Магась, ІК Заворотня
Актуальні проблеми сучасної хімії. Матеріали V Всеукраїнської науково …, 2021
22021
Development of procedure for assessing the degree of enviromental hazard from the sources of aquatic environment pollution
N Magas, G Trokhymenko, V Blahodatnyi
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 56-65, 2018
22018
Development of procedure for assessing the degree of enviromental hazard from the sources of aquatic environment pollution
Nataliya Magas, Ganna Trokhymenko, Volodymyr Blahodatnyi
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 5 (10), 56-65, 2018
2*2018
Оцінка ступеня екологічної небезпеки об'єктів на прикладі комунальних підприємств Миколаївської області
НІ Магась, АГ Трохименко
Екологічна безпека, 48-53, 2015
22015
Комплексна оцінка якості води річки Південний Буг у межах Миколаївської області
NI Mahas, OM Riabych
Вісник НУК, 2010
22010
Оцінка техногенного впливу і зміни мінералізації води на стан іхтіофауни річок Інгулець та Саксагань
ГГ Трохименко, НІ Магась
Рибне господарство України, 31-35, 2008
22008
Оцінка впливу берегових джерел скиду стічних вод на стан водного середовища
НІ Магась, ГГ Трохименко
Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування, 98-106, 2017
12017
Влияние шламовых массивов на окружающую среду и оценка возможности их фитомелиорации
АГ Трохименко, ЦР Ященко, НИ Магась
Науково-практичний журнал «Екологічні науки».-Київ: Вид-во Державної …, 2016
12016
Екологічна експертиза та оцінка впливу на навколишнє природне середовище
Рижков С.С., Гіржева О.Л., Магась Н.І.
Навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та …, 2013
1*2013
Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі
ВВ Благодатний, НІ Магась
12009
Методичні вказівки до виконання та оформлення курсової роботи з дисципліни «Моделювання і прогнозування стану довкілля» для студентів спеціальності 101«Екологія» галузі знань …
НІ Магась
Миколаїв : видавець Румянцева Г. В., 2022. – 35 с., 2022
2022
Методичні вказівки до написання та оформлення курсової роботи з дисципліни «Техноекологія» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 101 «Екологія»
НІ Магась
Миколаїв : видавець Румянцева Г. В., 2022. – 40 с., 2022
2022
Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Екологічне право»
НІ Магась
Миколаїв : видавець Румянцева Г. В., 2022. – 53 с., 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20