Троцька (Воскобійник)  Марина Василівна, Троцкая (Воскобойник) Марина Васильевна, Maryna Trotska
Троцька (Воскобійник) Марина Василівна, Троцкая (Воскобойник) Марина Васильевна, Maryna Trotska
Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, кафедра
Verified email at nulau.edu.ua
TitleCited byYear
Правове забезпечення формування комунальної власності на землю
МВ Воскобійник
МВ Воскобійник, 2006
142006
Legal restraints of pesticide effect on human organism and environment under international legislation
V Pashkov, O Batyhina, M Trotska
Wiadomości Lekarskie, 366-372, 2017
62017
Деякі питання права комунальної власності на землю/МВ Воскобійнік
МВ Воскобійник
Підприємство, господарство і право, 108-111, 2005
62005
Аналіз прав та обов’язків територіальних громад як власників земель
МВ Воскобійник
Проблеми законності, 129-134, 2006
32006
Особливість структури права комунальної власності на землю
МВ Воскобійник
Проблеми законності, 168-172, 2006
32006
До питання про поняття та сутність права комунальної власності на землю
МВ Воскобійник
Підприємництво, господарство і право., 59-62, 2005
32005
Право комунальної власності на ліси
МВ Троцька
Підприємництво, господарство і право., 131-134, 2012
22012
Щодо підстав виникнення права комунальної власності на землю
МВ Воскобійник
Перспективи міжнародної інтеграції агропромислового комплексу України – МІА …, 2005
22005
Legal protection of public health through control over genetically modified food.
N Gutorova, O Batyhina, M Trotska
Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland: 1960) 71 (2 pt 2), 366-370, 2018
12018
International legal regulation of impact of occupational injuries and diseases on agricultural workers' health.
VM Pashkov, OM Batyhina, MV Trotska
Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland: 1960) 70 (5), 953-958, 2017
12017
Класифікація природних ресурсів права комунальної власності
МВ Троцька, МВ Троцкая
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2010
12010
RIGHT TO CHILD HEALTH IN CONTEXT OF NATURAL ENVIRONMENTAL SECURITY PRAWO DO ZDROWIA W WIEKU DZIECIĘCYM W KONTEKŚCIE BEZPIECZEŃSTWA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
VM Pashkov, MV Trotska, OS Soloviov
Wiad Lek 72 (3), 418-424, 2019
2019
NATURAL ENVIRONMENT AS COMPONENT OF PUBLIC HEALTH: SOME ASPECTS OF ITS LEGAL REGULATION
ŚNJEZ PUBLICZNEGO, WAR PRAWNYCH
Wiad Lek 72 (2), 261-266, 2019
2019
Адаптація екологічного законодавства України до законодавства Європейського Союзу
МВ Троцька
Адаптація правової системи України до права Європейського Союзу: Матер. ІI …, 2017
2017
CONCEPT OF WASTE AND ITS IMPACT ON HUMAN HEALTH PROBLEM ODPADÓW I ICH WPŁYWU NA ZDROWIE CZŁOWIEKA
VM Pashkov, OM Batyhina, MV Trotska
Wiad Lek 70 (5), 964-969, 2017
2017
Право комунальної власності на природні лікувальні ресурси
МВ Троцька
Теоретико-правові засади формування сучасного медичного права в Україні, 91-93, 2016
2016
Класифікація підстав виникнення права комунальної власності на природні ресурси
МВ Троцька
Форум права, 309–312-309–312, 2016
2016
Підстави виникнення права комунальної власності на природні ресурси
МВ Троцька
Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина …, 2016
2016
Природні ресурси як об’єкти загальнодержавного та місцевого значення
МВ Троцька
Право та інноваційне суспільство, 51-59, 2016
2016
Об’єкти тваринного світу: окремі аспекти дослідження
МВ Троцька
Актуальні питання цивільного та господарського права (круглий стіл), 69-71, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20