Подписаться
Артюх-Пасюта Олена Василівна
Артюх-Пасюта Олена Василівна
Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", кандидат економічних наук, доцент
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Облік у бюджетних установах:[навч. посіб.]
МАІ Верига Ю.А., Артюх О.В., Гладких Т.В., Кулявець Н.О.
Київ: Центр учбової літератури, 2012
192012
Діагностика системи управління персоналом підприємства
ОВ Артюх-Пасюта
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер …, 2013
112013
Accounting and Financial Reporting for IFRS
T Bochulia, O Artyukh-Pasyuta, N Kovalevska, S Gaidar, I Korobkina
Kharkiv: Publishing house I. Ivanchenka, 2019
22019
Теоретичні основи внутрішнього аудиту та його місце у системі управління підприємством
ОВ Артюх-Пасюта
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2014
22014
Теоретичні засади типологізації криз у процесах функціонування і розвитку підприємства
О Артюх-Пасюта
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2013
22013
Використання діагностичного аналізу в аудиторській діяльності
ОВ Артюх
Артюх ОВ Використання діагностичного аналізу в аудиторській діяльності/ОВ …, 2009
22009
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ОВ Артюх-Пасюта
The 2nd International scientific and practical conference “The world of …, 2020
2020
Сутність та оцінка аудиторських доказів
АПО В.
Сучасний рух науки, С. 20-23, 2020
2020
Поняття та оцінка фінансової стійкості суб’єктів господарювання
АПО В.
Eurasian scientific congress (November 1-3, 2020), Р. 489-497, 2020
2020
Судово-економічна експертиза в Україні: теоретико-методичний аспект
СПТ О.В. АРТЮХ-ПАСЮТА, А.П. КРАВЧЕНКО
Економіка Фінанси Право, 18-23, 2020
2020
Ділова гра як ефективний метод формування професійної спрямованості підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери
АПО В.
Соціальна робота в сучасному суспільстві: тенденції, виклики, перспективи, С …, 2019
2019
Бухгалтерський облік. Опорний конспект лекцій
ТВ Бочуля, ОВ Артюх-Пасюта, НС Ковалевська, ІС Коробкіна
Харків: Видавництво Іванченка ІС, 2019
2019
БАЛАНС (ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН) ПІДПРИЄМСТВА: ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА ЗАРУБІЖНІЙ ПРАКТИЦІ
О Артюх-Пасюта
Редакційна колегія, 10, 2019
2019
Оцінка вартості нефінансових активів суб’єкта державного сектору
ОВАП А. І. Мілька
«Соціально-економічні та правові чинники розвитку національної економіки …, 2018
2018
Огляд наукових позицій на сутнісну характеристику терміна «діагностика підприємства»
ОВ Артюх-Пасюта
Науковий вісник ПУЕТ. Серія «Економічні науки», 2015
2015
Аудиторська діагностика припущення безперервності діяльності підприємства
АІМ О.В. Артюх-Пасюта, А.Ж. Пшенична
Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: проблеми теорії та практики …, 2014
2014
Міжнародні стандарти аудиту: схеми і таблиці : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
АІМ О.А. Петрик, А.Ж. Пшенична, О.В. Артюх
ВНЗ Укоопспілки ПУЕТ, 2013
2013
Інформаційні системи обліку податкових платежів: проблеми та перспективи існування
ІЮ Кравченко, ОВ Артюх-Пасюта
Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Серія …, 2013
2013
Екологічний аудит: теоретичні аспекти і наукові підходи
ОВ Артюх-Пасюта, ІЮ Кравченко
КНТУ, 2013
2013
Класифікація різновидів діагностики підприємства
ОВ Артюх–Пасюта
Економіка. Фінанси. Право, 28-31, 2013
2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20