Подписаться
Олена Вікторівна Кравченко
Олена Вікторівна Кравченко
завідувач кафедри акушерства, гінекології та перинатології, Буковинський державний медичний
Подтвержден адрес электронной почты в домене bsmu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Культурна політика України в парадигмах сучасності: теоретико-методологічні аспекти культурологічної інтерпретації: монографія
ОВ Кравченко
Х.: ХДАК, 2011
282011
Психологічні особливості шахрайства
ОВ Кравченко
ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00. 06 «Юридична психологія»/ОВ Кравченко, 2005
282005
Проблемы управления конкурентоспособностью промышленного предприятия
ОВ Кравченко, ЕВ Максимова
Саратов: Изд-во Поволжского межрегионального учебного центра, 2000
242000
Разработка стратегии повышения конкурентоспособности организации: управленческий и финансовый аспекты
ОА Горбунова, ОВ Кравченко
РОССИЙСКАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, 127-131, 2019
202019
Принципи архітектурно-планувальної організації відкритих міських просторів з порушеними територіями
ОВ Кравченко
172015
Оценка техногенного риска: техническое регулирование, стандартизация, критерии приемлемости
АИ Гражданкин
Безопасность труда в промышленности, 59-61, 2004
172004
Дослідження впливу військових дій на довкілля на Сході України
О Кравченко, О Василюк, А Войціховська, К Норенко
Схід, 118-123, 2015
162015
Психо логічне забезпечення діяльності ОВС в ризиконебезпечних ситуаціях оперативно службової діяльності
ОВ Кравченко, ОВ Тимченко, ВЄ Христенко
Харків, 2002
162002
Моделирование взаимодействий участников соревновательного боя боксеров высших разрядов
ОВ Кравченко
161999
Углеродные сорбенты растительного происхождения для очистки воды от нефти
ДИ Швец, ОВ Кравченко, НМ Опенько, ГТ Ситкарев
Экотехнологии и ресурсосбережение, 29-32, 2003
152003
Кращі європейські практики управління відходами: посібник/за заг. ред
А Войціховська, О Кравченко, О Мелень-Забрамна, М Панькевич
О. Кравченко. Львів: Видавництво «Компанія “Манускрипт, 2019
142019
Анализ соревновательного поединка в боксе
ОВ Кравченко, ВА Киселев, ИД Свищев, АИ Качурин
Восток-Запад. Проблемы физической культуры и спорта: Сб. науч. тр.-Улан-Удэ …, 1998
141998
Стратегия снижения затрат в коммерческом банке
ОВ Кравченко, ОА Горбунова
Вестник Самарского муниципального института управления, 58-66, 2018
132018
Проблемы управления конкурентоспособностью предприятия
ОВ Кравченко
Саратов: Поволж. межрегион. учеб. центр, 2014
132014
Оцінка інвестиційної активності промислових підприємств в Україні
ОВ Кравченко
Ефективна економіка, 23-35, 2014
132014
Благодійна діяльність Православної Церкви в Харківській єпархії (1799-1917 рр.)
ОВ Кравченко
«Історія України»/ОВ Кравченко.–Харків, 2003.–19 с, 2003
132003
Історія світової культури: навч. посібник/наук. ред. ВМ Шейко
ВМ Шейко, ОА Гаврюшенко, ОВ Кравченко
К.: Кондор, 2006
122006
Застосування пробіотика Симбітер в комплексному лікуванні бактеріальних вагінозів
ОВ Кравченко, РВ Гуцуляк, ДС Янковський
Педіатрія, акушерство та гінекологія, 2002
122002
Анализ соревновательной деятельности боксеров различной квалификации
АИ Качурин, ВА Киселев, АА Качурин, ОВ Кравченко
Виды спортивных единоборств: Сб. науч. тр, 19-20, 1997
121997
Оценка финансовых рисков предприятия
ОВ Полещук, ОВ Кравченко
Научные междисциплинарные исследования, 176-181, 2021
112021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20